#NEXUS 
[Analysis reported in Nickrent, D. L., R. J. Duff, A. E. Colwell, A. D. Wolfe, N. D. Young, K. E. Steiner, and]
[C. W. dePamphilis. 1998. Molecular Phylogenetic and Evolutionary Studies of Parasitic ]
[Plants. Pp. 211-241 (Chapter 8) In: Molecular Systematics of Plants, Second Edition. D. Soltis,]
[P. Soltis, J. Doyle (eds.). Chapman and Hall.]
[rbcL sequence begins at 1840]

BEGIN DATA;
DIMENSIONS NTAX=38 NCHAR=3280;
FORMAT DATATYPE=DNA MISSING=? GAP=- INTERLEAVE ;OPTIONS MSTAXA=UNCERTAIN ;
OPTIONS ZAP="1-27 226-240 1784-1839 1841-1871";

MATRIX

[            10    20    30    40    50    60    70    80    90    100]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAT-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Arceu_ver    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTAAGATGGTGATACTGTGAATGGCT  [99]
Dendro_cl    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Phorad_se    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAAATTCAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [100]
Phorad_ca    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAGCTAAATTTAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [100]
Korth_lat    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Korth_lin    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTTAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Ginalloa    ??????GTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Noto_lei    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TGAAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Noto_sub    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TGAAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Viscum_al    ??????????????????????????TATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACTAA-TTGAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Viscum_ar    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACTAA-TTGAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Antidaphn    ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Eubrachio    ???CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Lepidocer    ?????????????CTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTTTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Osyris     ???????????????????????????ATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Comandra    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTCTGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Santalum    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Exocarpos    ???TTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Pyrularia    ???TTGGTTGATCCTGCCAGTMGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACCAA-TTCAGACTGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Buckleya    ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAAACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Jodina     ????????????CCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Acanthosyris  ????????????CCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Thesium     ????TGGTTGSTCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Agonandra    ???????TTGA?CCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Cansjera    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Champerei    ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Opilia     ???????????????????????TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Misodendr    ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Gaiadendr    ????TGGTTGATCTTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Moquinell    ???????TTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Tupeia     ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Strombosi    ??????????????????????????????CTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Minquarti    ????????????CCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Heisteria    ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Ximenia     ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Olax      ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Schoepfia    ??????GTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]

[            110    120    130    140    150    160    170    180    190    200]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Arceu_ver    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTTTTTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAATAAATCTTGACTTTT--GGAAGA  [197]
Dendro_cl    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACGAATCCTGACTTTA--GGAACG  [197]
Phorad_se    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACGAACCCCGACTTTC--GGAAGG  [198]
Phorad_ca    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTTATACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAGTGAATCCTGACTTTT--GGAAGG  [198]
Korth_lat    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAAGAAATCCCGACTTTT--GGAAGG  [197]
Korth_lin    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAAGAAATCCCGACTCTC--GGAAGG  [197]
Ginalloa    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAAGAAATCCTGACTTTT--GGAAGG  [197]
Noto_lei    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACTCCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAATCCCAACTTGAC-GGAAGG  [198]
Noto_sub    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACTCCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAATCCCAACTTGAC-GGAAGG  [198]
Viscum_al    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTTTCTACCCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACGAATCCCGACTCTT--GGAAGG  [197]
Viscum_ar    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTGTATTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAATCCCGACTCTT--TGAAGG  [197]
Antidaphn    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATGCTAGAGCTAATACGTGCAACAAGACCCGACTTTT--GGAAGG  [197]
Eubrachio    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATATTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTTT--GGAAGG  [197]
Lepidocer    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAGCCCCAACTTTT--GGAAGG  [197]
Osyris     CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAATCCCGACTTTT--GGAAGG  [197]
Comandra    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCGACAGAGCCTGACCTTT--GGAAGG  [197]
Santalum    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTTT--GGAAGG  [197]
Exocarpos    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATATTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTTT--GGAAGG  [197]
Pyrularia    CATTRRATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTCTT--GGAAGG  [197]
Buckleya    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCTCGACTCTT--GGAAGG  [197]
Jodina     CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTCTT--GGAAGG  [197]
Acanthosyris  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTCTT--GGAAGG  [197]
Thesium     CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTTCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAGCAAACCCCGACTTTT--GGAAGG  [197]
Agonandra    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCYAGAGCTAATACGTGCAACAAATCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Cansjera    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTACTACTCGGATAACCGYAGTAATTCTAAAGCTAATACGTGCAACAATCCCCAACTTCT--GGAAGG  [197]
Champerei    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAATCCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Opilia     CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAATCCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Misodendr    CATTAAATCGGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Gaiadendr    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTG????AAACCCCGACTTTC--GGAAGG  [197]
Moquinell    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCGAACCCCGACTCTTGCGGAAGG  [199]
Tupeia     CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Strombosi    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Minquarti    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Heisteria    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Ximenia     CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT--GGAAGG  [197]
Olax      CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCCGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAGCCCCGACTGCC--GGAAGG  [197]
Schoepfia    CATTAAATCGGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCAACTTCA--GGAAGG  [197]

[            210    220    230    240    250    260    270    280    290    300]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      GACGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGACGGCTC---T-GCGT-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCG  [290]
Arceu_ver    GGAGCATTTATTAGATAAGAGGTC-AA-TGCAAGCTT---T-GCTTGTTGCACTGATGATTCATGATAA-TAGACGGATCGCATGGCCCCTGTGTCGGCG  [290]
Dendro_cl    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-TGCGAGCTTC--T-GCTCGTTGTGCTGATGACTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCG  [292]
Phorad_se    GAAGCATTTACTAGATAAAAGGTT-GA-TGCGAGCCTA--T-GCTTGTCGCGTTGATGATTCATGGTAACTTGGCGAATCGCACGGCCCTTGTGCTGGCG  [293]
Phorad_ca    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTT-GA-TGS-AGCTTA--T-GCTCGTCGCATTGATGATTCATGGTAATTATGCGGATCGCATGGCCCTTGTGCCGGTG  [292]
Korth_lat    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTT-GA-TGCGAGCAGAAAT-GCTCGTTGCATTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCG  [294]
Korth_lin    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-TGCGAGCAGAAAT-GCTCGTTGCATTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCG  [294]
Ginalloa    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTT-GA-TGCGAGCTATA-T-GCTCGTTGCATTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCG  [293]
Noto_lei    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-CACAGGCAT---T-GCTCGTTGCACTGATGATTCATGATAACTTGACGGATTGCACGGCTCTTGTGCTGGCG  [292]
Noto_sub    GAAGCATTTATTAGATAAAAGATC-AG-CACGGACAT---T-GCCCGTTGCACTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCTCTTGTGCTGGCG  [292]
Viscum_al    GGAGCATTTATTAGATAAAAGGTT-GA-CGCGAGCTC---T-GCTCGGCGCACTGATGACTCATGATAACTCGTCGGATCGCACGGCCCTTGTGCCGGTG  [291]
Viscum_ar    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTT-GA-TGCGAGCTA---T-GCTCGTCGCACTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCAAGGCCCTCGTGCCGGTG  [291]
Antidaphn    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-TGCGGGCTT---T-GCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACAGCCCTTGTGCTGGCG  [291]
Eubrachio    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCAT---T-GCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCG  [291]
Lepidocer    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTT---T-GCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACAGATCGCACGGCCTTCGTGCTGGCG  [291]
Osyris     GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTT---T-GCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTAGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCG  [291]
Comandra    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GG-C-CGGGCTT---C-GCTCGCTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCGTGGTGCTGGCG  [290]
Santalum    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTCCGA-CGCGGGCTT---T-GCTCGTTGCTCTGATGACTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTTGAGCCGGCG  [292]
Exocarpos    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCAT---T-GCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCG  [291]
Pyrularia    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGC?GGCTT---T-GCCCGTTGCTTCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCG  [291]
Buckleya    GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGGCAGCTT---T-GCTCGTTGCTCTRATRATTCAT?ATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCG  [291]
Jodina     GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTT---A-GCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTTGTGCCGGCG  [291]
Acanthosyris  GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTT---TGGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTTGTGCCGGCG  [292]
Thesium     GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-CGCGGGCAT---T-GCTCGTCGCTTTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCG  [291]
Agonandra    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CG--GGCTT---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCCTCGTGCTGGCG  [289]
Cansjera    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-CGCAGGCTT---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCCTCGTGCTGGCG  [291]
Champerei    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CACAGGCTT---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCCTCGTGCTGGCG  [291]
Opilia     GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTT---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCCTCGTGCTGGCG  [291]
Misodendr    GATGCATTTATTAGATTAAAGGTC-GA-CGCGGGCTA---T-GCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCG  [291]
Gaiadendr    GATGCATTTRTTAGATAAAAGGTC-GA-C--GGGCTC---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCG-ACTGCCCTCGTGCCGGCG  [288]
Moquinell    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTTC--T-GCTCGTCGTTCTGATGAATCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCG  [294]
Tupeia     GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CA--GGCTC---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCG  [289]
Strombosi    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTT---C-GCCCGTGGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCG  [291]
Minquarti    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C---GGCTA---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCCGACGGCCCTCGTGCCGGCG  [288]
Heisteria    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C---GGCTA---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCG  [288]
Ximenia     GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CACAGGCTT---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATTGCACGGCCTTGGTGCCGGCG  [291]
Olax      GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-C----GCTC---T-GCCAGTAGMGCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATYGCAAGGCCCTTGTGCCGGCG  [287]
Schoepfia    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-C---GGCTT---T-GCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCG  [288]

[            310    320    330    340    350    360    370    380    390    400]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [390]
Arceu_ver    ATGCATCATTCAAGTTTCTGCCCTAT?AACTTTCGATGGTAAGATATTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [390]
Dendro_cl    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [392]
Phorad_se    ATGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTSACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [393]
Phorad_ca    AAGCATTATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [392]
Korth_lat    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [394]
Korth_lin    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [394]
Ginalloa    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [393]
Noto_lei    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGTTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [392]
Noto_sub    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGTTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [392]
Viscum_al    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Viscum_ar    ATGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Antidaphn    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGCGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Eubrachio    ACGCATCATTCAAATTTCTGC?CTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Lepidocer    ACACATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Osyris     ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Comandra    ACGCATCATTCGAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [390]
Santalum    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGAT?GTAGGATAGTRGCTTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [392]
Exocarpos    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Pyrularia    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATATTGGCCTACTATGGTGTTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Buckleya    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Jodina     ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGTTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Acanthosyris  ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGTTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [392]
Thesium     ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Agonandra    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTAGATGGTAGGATAGAGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [389]
Cansjera    ACGCATCGTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTAGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Champerei    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTAGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Opilia     ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTAGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Misodendr    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Gaiadendr    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGAT?TTGGCCTACCATGGTGATGACGGGTGWCGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [388]
Moquinell    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [394]
Tupeia     ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGATGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [389]
Strombosi    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAG-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [390]
Minquarti    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [388]
Heisteria    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [388]
Ximenia     AMGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGWGGTGACGGGWGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [391]
Olax      ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGGTAGGATATGGGCCTACCGTGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [387]
Schoepfia    ACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGA  [388]

[            410    420    430    440    450    460    470    480    490    500]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [490]
Arceu_ver    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAATGCGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [490]
Dendro_cl    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [492]
Phorad_se    KGGAGCCTGAGAAACGGCT?CCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [493]
Phorad_ca    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCTAACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [492]
Korth_lat    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [494]
Korth_lin    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [494]
Ginalloa    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [493]
Noto_lei    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [492]
Noto_sub    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [492]
Viscum_al    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [491]
Viscum_ar    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCC-GACACGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAATACTGG  [490]
Antidaphn    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Eubrachio    GGGAGCCTGGGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Lepidocer    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Osyris     GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Comandra    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [490]
Santalum    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [492]
Exocarpos    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCYGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATA??GG  [491]
Pyrularia    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Buckleya    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Jodina     GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Acanthosyris  GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [492]
Thesium     GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Agonandra    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [489]
Cansjera    GGGAGCCTGAGAAAYGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Champerei    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Opilia     GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Misodendr    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Gaiadendr    GGGAGCCTGAGAAACGGCTA??ACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
Moquinell    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [494]
Tupeia     GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [489]
Strombosi    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [490]
Minquarti    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
Heisteria    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
Ximenia     GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Olax      GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
Schoepfia    GGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]

[            510    520    530    540    550    560    570    580    590    600]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      GCTCTTATGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [587]
Arceu_ver    GCTTTAACGAGTTTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAATGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [587]
Dendro_cl    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAATGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [589]
Phorad_se    GCTTTAACGAGTCTGGTHATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAATGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [590]
Phorad_ca    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAATGA-GGATCAATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [589]
Korth_lat    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGCACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [591]
Korth_lin    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGCACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [591]
Ginalloa    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGCACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [590]
Noto_lei    GCTTTTTTGAGTTTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [589]
Noto_sub    GCTTTTTTGAGTTTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [589]
Viscum_al    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Viscum_ar    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [587]
Antidaphn    GCTTTTACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAAATTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Eubrachio    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Lepidocer    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCTCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Osyris     GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Comandra    GCTCACATGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [587]
Santalum    GCTTTAACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [589]
Exocarpos    GCTCTTTTGGGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAAYCTCTTAACGA-GGAACCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Pyrularia    GCTCTTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Buckleya    GCTTCTTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTTAATTCC  [589]
Jodina     GCTTTTTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Acanthosyris  GCTTTTTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [589]
Thesium     GCTCT--AGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCTCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [586]
Agonandra    GCTCGTGAGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [586]
Cansjera    GCTCGTGAGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Champerei    GCTCGTGAGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Opilia     GCTCGTGAGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [588]
Misodendr    GCTCTTA-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [587]
Gaiadendr    GCKCTAT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [584]
Moquinell    GCTCTAC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [590]
Tupeia     GCTCTAT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [585]
Strombosi    GYCCTTC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [586]
Minquarti    GCTCACT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [584]
Heisteria    GCYCTTC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [584]
Ximenia     GCTCATT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [587]
Olax      GCTCGTGTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [584]
Schoepfia    GCTCTTTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGA-GGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT-AATTCC  [585]

[            610    620    630    640    650    660    670    680    690    700]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTTGGGC-AGATCGGTCCGCCCC-T-GGTGTGCACCGG---G  [681]
Arceu_ver    AGCTCCAATAGCG-ATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTTGATCGGTCTACCTTTG-GGTGTGTACCGGTTAC  [685]
Dendro_cl    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTTGATCGGTCCGCCACTC-GGTGTGTATCGGTTGC  [688]
Phorad_se    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTCGATCGGTCCGCCACTC-GGTGTGTACCGGTTGC  [689]
Phorad_ca    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGATGGGTTTGATCGGTCTGCCATTT-GGTGTGCATTGGTTGC  [688]
Korth_lat    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTTGATCGGTCCGCCACCA-GGTGTGTACCGGTTGC  [690]
Korth_lin    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTTGATCGGTCCGCCACCA-GGTGTGTACCGGTTGG  [690]
Ginalloa    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTTGATCGGTCCGCCACCA-GGTGTGTACCGGTTGC  [689]
Noto_lei    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGAACTTGGGATGGGCTCAATTGGTCGGCCTCTT-GGTCTGTATTGATTGT  [688]
Noto_sub    AGCTCCAATAGCGTATATTGAAGTTGTYGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGTATGGGCTCAATTGGTCGGCCTCTT-GGTCTGTATTGATTGT  [688]
Viscum_al    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGTTTGATCGGTCCGCCTCCT-GGTGTGTATTGGTTGG  [687]
Viscum_ar    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGTTTGATCGGTCCGCCTCCT-GGTGTGTATTGGTTGG  [686]
Antidaphn    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCTCCATCA-GGTGTGTATCGGTTGG  [686]
Eubrachio    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCGCCGTTA-GGTGTGTACCGGTTGC  [686]
Lepidocer    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCGCCACCA-GGTGTGTACCGGTTGC  [686]
Osyris     AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCGCCATCA-GGTGTGTACCGGTTGC  [686]
Comandra    AGCTCCAATAGCGTCTCTTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGG-TGGTCGGTCCGCCTCTC-GGTGTGTACCGGCTGT  [685]
Santalum    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCGCCATCA-GGTGTGTACCGGTCGT  [687]
Exocarpos    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCGCCGTTA-GGTGTGTACCGGTCGG  [686]
Pyrularia    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGA-TAATCGGTCAGCCTCTA-GGTGTGTACCGGTTGT  [686]
Buckleya    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCGGCCTCTG-GGCGTGTACCGGTTGA  [687]
Jodina     AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGA-TAATCGGTCAGCCATCA-GGTGTGTACCGGTTGT  [686]
Acanthosyris  AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGA-TAATCGGTCAGCCACCA-GGTGTGTACCGGTTGT  [687]
Thesium     AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTAGGT-CGATCGGTCTGCTCTTT-GGTGTGTATCGGTTGT  [684]
Agonandra    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGA-CAATCGGT-CGGCCCCTGGGTCTGTACCGGCTGT  [684]
Cansjera    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGA-CAATCGGT-CGGCCTCA-GGTCTGTACCGGCTGT  [685]
Champerei    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGA-CAATCGGT-CGGCCTCA-GGTCTGTACCGGCTGT  [685]
Opilia     AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGA-CAATCGGT-CGGCTTCATGGTCTGTACCGGCTGT  [686]
Misodendr    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTTGTGT-CGATCGGTCCGCCTACATGGTGTGTACCGGTTGT  [686]
Gaiadendr    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTT?GGT-CGATCGGTCCGCCTTTA-GG?GTGTACCG?TCGG  [682]
Moquinell    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCGC-TTCG-GGTGTGTACCGGTCGG  [687]
Tupeia     AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCGCCGTTA-GGTGTGTACCGGTCGG  [683]
Strombosi    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTCGGGT-CGACCGGTCCSGCTCAC-GGTGTGCACCGGTCRT  [684]
Minquarti    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGACCGGTCCGCCCTTG-GGTGTGCACCGGTMGT  [682]
Heisteria    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGATGGGT-CGACCGGTCCGCCTTTC-GGTGTGCACCGGCCGT  [682]
Ximenia     AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGACCGGTCCGCTTTCC-GGTGTGCACCGGTCAT  [685]
Olax      AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTTGGGT-CTACCGGTCCGCTTCAC-CGTGTGCATCGGTCGC  [682]
Schoepfia    AGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCGCCTTTG-GGTGTGAACCGGTCRG  [683]

[            710    720    730    740    750    760    770    780    790    800]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      CTCGTCCCTTCTACCGGCGATACGCTCCTGGTCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [780]
Arceu_ver    CTCGTCCCTCCTACCCATGATGCGCTTCTGGCCTTAATTGGTCGGGTCGTGCCTTGGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAGTT-T  [784]
Dendro_cl    CCCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTG-CCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCTGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [786]
Phorad_se    CC?GTCCCTTCTGCCGGTGATGCGCTCCTG-CCTTAACTGGCCGGGTCGTTC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTTAAAGCA-GCK-T  [785]
Phorad_ca    CCTGTCCCTTCTATCGGTGATGCGCTCCTG-CCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCTGGTGTTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTTAAAGCAAGCT-T  [786]
Korth_lat    CTCGTCCCTTCTATCGGTGATGCGCTCCTGGACTTAGTTGGCCGGGTCGTGCCTTCGATGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAGCT-T  [789]
Korth_lin    CTCGTCCCTTCTATCGGTGATGCGCTCCTGGACTTAGTTGGCCGGGTCGTGCCTTCGATGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAGCT-T  [789]
Ginalloa    CTCGTCCCTTCTATCGGTGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTTCGATGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAGCT-T  [788]
Noto_lei    CTCGTCCCTTCTACCGACGACGCGCTCCTG-CCTTAACTGGCCGGGACGTGCCTTTGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAGCT-T  [786]
Noto_sub    CTCGTCCCTTCTACCGACGACGCGCTCCTG-CCTTAACTGGCCGGATCGTGCCTTTGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCT-T  [786]
Viscum_al    CCCGTCCCTTCTACCGGTGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGGCTTCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [786]
Viscum_ar    CCCGTCCCTTCTACCGGTGATGCGCTCCTAGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGGCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTARTGTRCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Antidaphn    CCCGTCCCTACTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTTCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Eubrachio    CCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Lepidocer    CCCGTCCCTTCTATCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Osyris     CTCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Comandra    CTCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTAGCCTTAATTGGTCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCATGCC-T  [784]
Santalum    CCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTG-CCTTAATTGGCCGGGTCGTGC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [784]
Exocarpos    CCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Pyrularia    CCCGTCCCTATTACCGGCGTTGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Buckleya    TTGAACCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGKCCTTAGCTGGCCGGGTCGTGC-TTCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Jodina     CCCGTCCCTTCTACCGGCGTTGCGCTCCTGTCCTTAATTGGCCGGGTCGTGTCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Acanthosyris  CC?GTCCCTTCTACCGGCGTTGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGTCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [786]
Thesium     CCCGACCTTACTACCGGCGATGCGCTCCTAGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGRTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [783]
Agonandra    TCCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [783]
Cansjera    TCCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [783]
Champerei    TCCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-C  [784]
Opilia     TCCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [785]
Misodendr    CTTGACCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGACTTAGTTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCT-T  [785]
Gaiadendr    CCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGC?CCTGGCCTTAATTGGSCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [781]
Moquinell    CCTGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [786]
Tupeia     CCTGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGTCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [782]
Strombosi    CCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCACTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [783]
Minquarti    CCCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCTTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [781]
Heisteria    CCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCACCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [781]
Ximenia     CCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTG-CCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [783]
Olax      CCCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAAAGTGCTCAAAGCAAGCA-T  [781]
Schoepfia    TCTGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTGATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC-T  [782]

[            810    820    830    840    850    860    870    880    890    900]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TCTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGAACAGTCGGGGG  [879]
Arceu_ver    GTGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTTGATCCTATTT-GGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGTGGG  [883]
Dendro_cl    GCGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [885]
Phorad_se    GCGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTTATAGGATTTCGGTCCTATTT-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGCCGGGGG  [884]
Phorad_ca    GTGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAATGACATAGGATTCTGGTCCTATTT-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGG  [885]
Korth_lat    GTGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTG-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [888]
Korth_lin    GTGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [888]
Ginalloa    GTGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTG-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [887]
Noto_lei    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGCTCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGG  [885]
Noto_sub    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGG  [885]
Viscum_al    ACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACGTCACAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [885]
Viscum_ar    ACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACGCCACAGGATTTCGGTCCTATTT-CGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Antidaphn    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCTGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Eubrachio    ACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGACCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Lepidocer    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTG-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Osyris     ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Comandra    ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATGACATCATAGGATTTCGGTCCTTTTT-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [883]
Santalum    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [883]
Exocarpos    ACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGACCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Pyrularia    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTCGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Buckleya    ACGCTCTGTACACATTAGCATGGGATAACATCATAGCATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Jodina     ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Acanthosyris  AAGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [885]
Thesium     ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATTATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [882]
Agonandra    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGG  [882]
Cansjera    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGG  [882]
Champerei    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGG  [883]
Opilia     ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Misodendr    ACGCTCTGGATATATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGG  [884]
Gaiadendr    ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACACCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACWGGGACAGTCGGGGG  [880]
Moquinell    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [885]
Tupeia     ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [881]
Strombosi    ACGCTCTGCATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTG-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [882]
Minquarti    ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [880]
Heisteria    ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTG-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACGGTCGTGGG  [880]
Ximenia     ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [882]
Olax      ACGCTTTGAATACGCTAGCATGGAATAACATCACAGGATTTCGATCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGG  [880]
Schoepfia    ACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTC-TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAAAGGGACAGTCGGGGG  [881]

[            910    920    930    940    950    960    970    980    990    1000]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      CATT-CGTATTTCATACTGAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [978]
Arceu_ver    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGTCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [982]
Dendro_cl    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [984]
Phorad_se    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGTCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAA?GAA  [983]
Phorad_ca    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [984]
Korth_lat    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGATCCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [987]
Korth_lin    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [987]
Ginalloa    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [986]
Noto_lei    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGTCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [984]
Noto_sub    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCTAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [984]
Viscum_al    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAA  [984]
Viscum_ar    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAATTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Antidaphn    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Eubrachio    CATT-CATATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGATGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Lepidocer    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Osyris     CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Comandra    CATT-CGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGGACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [982]
Santalum    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGGACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [982]
Exocarpos    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Pyrularia    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Buckleya    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Jodina     CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Acanthosyris  CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [984]
Thesium     CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [981]
Agonandra    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [981]
Cansjera    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [981]
Champerei    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [982]
Opilia     CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [983]
Misodendr    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGCACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAA  [983]
Gaiadendr    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [979]
Moquinell    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [984]
Tupeia     CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [980]
Strombosi    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [981]
Minquarti    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [979]
Heisteria    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [979]
Ximenia     CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [981]
Olax      CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGGACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [979]
Schoepfia    CATT-CGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAA  [980]

[            1010   1020   1030   1040   1050   1060   1070   1080   1090   1100]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGATTTCAGGACTCCGCCGGCACC  [1078]
Arceu_ver    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGTTGGTACC  [1082]
Dendro_cl    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGGCACC  [1084]
Phorad_se    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCTGCTGGCACC  [1083]
Phorad_ca    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCTGCTGGCACC  [1084]
Korth_lat    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATTGGACTCCGCTGGCACC  [1087]
Korth_lin    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTTCTTATTGGACTCTGCTGGCACC  [1087]
Ginalloa    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACYAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATTGGACTCTGCTGGCACC  [1086]
Noto_lei    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCAGATGTTGCTTATAGGACTCTGCTGGCACC  [1084]
Noto_sub    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCAGATGTTGCTTATAGGACTCTGCTGGCACC  [1084]
Viscum_al    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGTTGGCACC  [1084]
Viscum_ar    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGTTGGCACC  [1083]
Antidaphn    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTTCGTTGGTACC  [1083]
Eubrachio    AGTTGAGGG?TCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTTCGCTGGCACC  [1083]
Lepidocer    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTATAGGACTTCGCTGGCACC  [1083]
Osyris     AGTTGGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGTGGATGTTGCTTATAGGACTTCGCTGGCACC  [1083]
Comandra    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGGTGTTGCTTTTAGGACTCTGCTGGCACC  [1082]
Santalum    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGGCACC  [1082]
Exocarpos    AGTTAGGGGCTCGAAG?CGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACYAGGGATCAGGCGATGTTCYTTTTMTGACT-CGCTCGCACC  [1082]
Pyrularia    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTCAGGACTCTGCTGGTACC  [1083]
Buckleya    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGAAGTTGCTTTTAGGACTTCGCTGGCAGC  [1083]
Jodina     AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTCAGGACTCCGCTGGCACC  [1083]
Acanthosyris  AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTCAGGACTCCGCTGGCACC  [1084]
Thesium     AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGATGGCACC  [1081]
Agonandra    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGGCACC  [1081]
Cansjera    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGGCACC  [1081]
Champerei    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGGCACC  [1082]
Opilia     AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGGCACC  [1083]
Misodendr    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGGGGATGTTACTTATAGGACTCCCCTGGCACC  [1083]
Gaiadendr    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGTACTCCGCTGGCACC  [1079]
Moquinell    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTGTAGGACTCCGCTGGCACC  [1084]
Tupeia     AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCTGGCACC  [1080]
Strombosi    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTCAGGACTCCGCCGGCACC  [1081]
Minquarti    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGGCACC  [1079]
Heisteria    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGGCACC  [1079]
Ximenia     AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGGCACC  [1081]
Olax      AGTTGGGGGCTCGAAGACGATTAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGGCACC  [1079]
Schoepfia    AGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGTTGGCACC  [1080]

[            1110   1120   1130   1140   1150   1160   1170   1180   1190   1200]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      TTATGAGAAATCAAAGTTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAAGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGA-CGTGC  [1177]
Arceu_ver    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1181]
Dendro_cl    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGASCGTGC  [1183]
Phorad_se    TTATGAGAAATCAAAGT-YTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGTCGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1182]
Phorad_ca    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1183]
Korth_lat    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1186]
Korth_lin    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGCTGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1186]
Ginalloa    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1185]
Noto_lei    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCWGC  [1183]
Noto_sub    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1183]
Viscum_al    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1183]
Viscum_ar    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1182]
Antidaphn    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCATGC  [1182]
Eubrachio    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1182]
Lepidocer    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1182]
Osyris     TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1182]
Comandra    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTCGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1181]
Santalum    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1181]
Exocarpos    TTACGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCGGC  [1181]
Pyrularia    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCYGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1182]
Buckleya    TTATGAGAAATCAAAGT-CTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1182]
Jodina     TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCGTGC  [1182]
Acanthosyris  TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1183]
Thesium     TTATGAGAAATCAAAGT-CTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCTTGGCTGAAACTTMAAGGMATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1180]
Agonandra    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1180]
Cansjera    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1180]
Champerei    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1181]
Opilia     TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1182]
Misodendr    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1182]
Gaiadendr    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG?AATT?ACG?AAGGGCACCACCATGAGTGGAGCCTGC  [1178]
Moquinell    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1183]
Tupeia     TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1179]
Strombosi    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1180]
Minquarti    TTATGAGAAATCAAAGT-CTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1178]
Heisteria    TTATGAGAAATCAAAGT-CTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1178]
Ximenia     TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1180]
Olax      TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCGGC  [1178]
Schoepfia    TTATGAGAAATCAAAGT-TTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGC  [1179]

[            1210   1220   1230   1240   1250   1260   1270   1280   1290   1300]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1277]
Arceu_ver    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCGTTATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1281]
Dendro_cl    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCACGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1283]
Phorad_se    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCATGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Phorad_ca    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTTTTTCATGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1283]
Korth_lat    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCAAAATTTTATGGGTGGTGGTGCATG  [1286]
Korth_lin    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCAAGATTTTATGGGTGGTGGTGCATG  [1286]
Ginalloa    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCGCTATTTTATGGGTGGTGGTGCATG  [1285]
Noto_lei    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCGAGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1283]
Noto_sub    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCGAGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1283]
Viscum_al    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCGCGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1283]
Viscum_ar    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCGTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Antidaphn    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Eubrachio    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Lepidocer    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCGAGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Osyris     GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Comandra    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTGTGGGTGGTGGTGCATG  [1281]
Santalum    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1281]
Exocarpos    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTGTATGGGTGGTGGTGCATG  [1281]
Pyrularia    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Buckleya    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCAAGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Jodina     GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Acanthosyris  GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGG-TTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Thesium     GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1280]
Agonandra    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1280]
Cansjera    G-CTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1279]
Champerei    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1281]
Opilia     GGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCAAGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Misodendr    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1282]
Gaiadendr    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1278]
Moquinell    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTAGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1283]
Tupeia     GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1279]
Strombosi    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1280]
Minquarti    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1278]
Heisteria    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1278]
Ximenia     GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1280]
Olax      GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1278]
Schoepfia    GGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG  [1279]

[            1310   1320   1330   1340   1350   1360   1370   1380   1390   1400]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGTTAACTAGCTAT--CGGA--GGTGACCCTCCGCGGC  [1373]
Arceu_ver    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAT-GTGGA--GGTACACCTTCATGGG  [1378]
Dendro_cl    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGTTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTGCCCCTTCATGGC  [1380]
Phorad_se    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGTTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTTCCCCTTCATGGC  [1379]
Phorad_ca    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGTTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTGCCCCTTCATGGC  [1380]
Korth_lat    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTGCCCCTCCATGGC  [1383]
Korth_lin    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTGCCCCTCCATGGC  [1383]
Ginalloa    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTGCCCCTCCATGGC  [1382]
Noto_lei    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTGCCCCTTCATGGC  [1380]
Noto_sub    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTC?GTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTGCCCCTTCATGGC  [1380]
Viscum_al    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTACCCCTCCACGGC  [1380]
Viscum_ar    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCGTGCTAACTAGCTAT-ATGGA--GGTACCCCTCCACGGC  [1379]
Antidaphn    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTGCCCCTCTATGGC  [1379]
Eubrachio    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTACCCCTCCATGGC  [1379]
Lepidocer    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAGAGTGGA--GGTACCCCTTCATGGC  [1380]
Osyris     GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTGCCCCTCCATGGC  [1379]
Comandra    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCGGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTACCCCTCCATGGC  [1378]
Santalum    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTGCCCCTCCATGGC  [1378]
Exocarpos    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTACCCCTCCATGGC  [1378]
Pyrularia    GCCGTTCTTCGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTGCTCCTTCATGGC  [1379]
Buckleya    GCCGTTGTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTGTCCCTTCATGGC  [1379]
Jodina     GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTGCCCCTCCATGGC  [1379]
Acanthosyris  GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAAATAGCTAT-GTGGA--GGTAACCCTCCACGGC  [1379]
Thesium     GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTACCCCTTCATGGC  [1377]
Agonandra    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GCTTA-CCTCCATGGC  [1376]
Cansjera    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GCTTA-CCTCCACGGC  [1375]
Champerei    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GCTTA-CCTCCATGGC  [1377]
Opilia     GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GCTTA-CCTCCATGGC  [1378]
Misodendr    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTATACCTCCATGGC  [1379]
Gaiadendr    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-AYGCA--GGTATCCCTCCGTGGC  [1375]
Moquinell    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGTATCCCTCCATGGC  [1380]
Tupeia     GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTATCCCTCCATGGC  [1376]
Strombosi    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAT-GTGGA--GGTACCCCTCCACGGC  [1377]
Minquarti    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GTGGA--GGCGACCCTCCGCAGC  [1375]
Heisteria    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAT-GTGGA--GGTGCCCCTCCACGGC  [1375]
Ximenia     GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAT-GTGGA--GGTGACCCTTCACGGC  [1377]
Olax      GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-GCGGA--GGTTACGCTCCACGGT  [1375]
Schoepfia    GCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-ATGGA--GGTAGA-CTCCATGGC  [1375]

[            1410   1420   1430   1440   1450   1460   1470   1480   1490   1500]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      -CAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-G??CACGGA?GTTT-GAGGCAATAACAGG-CTGTGATTGCCTTAGATGTTCTGGGC-GCACTCGCGCTA  [1468]
Arceu_ver    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1474]
Dendro_cl    TTAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1478]
Phorad_se    TTAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCTGACTA-GGCCATGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCC??AGATGTTCTGGGC-GCACGCGCGCTA  [1476]
Phorad_ca    ATAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1477]
Korth_lat    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCTAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1480]
Korth_lin    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCTAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1480]
Ginalloa    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCTAATTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1479]
Noto_lei    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1476]
Noto_sub    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1477]
Viscum_al    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAACCA-GGCCATGGAAGTTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1478]
Viscum_ar    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAACCA-GGCCATGGAAGTTTTAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1476]
Antidaphn    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAATTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1476]
Eubrachio    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAATTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1476]
Lepidocer    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAATTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1477]
Osyris     T-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAATTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1476]
Comandra    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTC-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1475]
Santalum    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAATTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1474]
Exocarpos    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAATTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1474]
Pyrularia    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCGTATTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1476]
Buckleya    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1476]
Jodina     -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCGAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1476]
Acanthosyris  -CAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1476]
Thesium     -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGYCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1474]
Agonandra    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTATA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1473]
Cansjera    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTATA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1472]
Champerei    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTATA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1474]
Opilia     -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1475]
Misodendr    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1475]
Gaiadendr    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1472]
Moquinell    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1477]
Tupeia     -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1473]
Strombosi    -CAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1474]
Minquarti    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCCTTTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1472]
Heisteria    -CAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1472]
Ximenia     -CAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAATTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1474]
Olax      -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGACTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCC--ACGCGCGCTA  [1470]
Schoepfia    -TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGACGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTA  [1472]

[            1510   1520   1530   1540   1550   1560   1570   1580   1590   1600]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      CACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTA  [1568]
Arceu_ver    CACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGCCTTGACTATTAGGTCTGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTT  [1574]
Dendro_cl    CACTGATGTATTCAATGAGTTTATAGCCTTGGTCGTCAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCA?TTATTGGTCTTC  [1578]
Phorad_se    CACTGATGTATTCAATGAGTTTATAGCCTTG-CCGTTAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGAYGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1575]
Phorad_ca    CACTGATGTATTCAATGAGTTTATAGCCTAGGTCGTCAGGCTTGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGGTCTTC  [1577]
Korth_lat    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGTTAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGACGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1580]
Korth_lin    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAACCTTGGCCGTTAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1580]
Ginalloa    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGTTAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1579]
Noto_lei    CACTGATGTATTCAATGWGTGTATAACCTTGGCCGTCAGGTCCGGGTAATCGTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1576]
Noto_sub    CACTGATGTATTCAATGTGTGTATAACCTTGGCCGTCAGGTCCGGGTAATCGTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATGGYAATTGTTGGTCTTC  [1577]
Viscum_al    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGTTAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1578]
Viscum_ar    CACTGATGTATCCAACGAGTCTATAGCCTTG-CCGTCAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGGTCTTC  [1575]
Antidaphn    CACTGATGTATTCAACGAGTATATAGCCTTGGCCGCCAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1576]
Eubrachio    CACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGCCTTGACCGTCAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTA  [1576]
Lepidocer    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1577]
Osyris     CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGTCAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1576]
Comandra    CACTGATGTATTCAGCGAGTCTATGGCCTTGGCTGACAAGTCCGGGTAATCTTCGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTG  [1575]
Santalum    CACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGCCTTGGCCGTCAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1574]
Exocarpos    CACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGCCTTGACCGTCAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1574]
Pyrularia    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGTCCGGGTAATCTTAGAAATTACATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1576]
Buckleya    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAACCTTGGCTGACAAGCCAGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1576]
Jodina     CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTACATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1576]
Acanthosyris  CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1576]
Thesium     CACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTA  [1574]
Agonandra    CACTGATGTATTCAACGAGTATATAGCCTTGGCCGACAGGCCTGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1573]
Cansjera    CACTGATGTATTCAACGAGTATATAGCCTTGGCCGACAGGCCTGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1572]
Champerei    CACTGATGTATTCAACGAGTATATAGCCTTGGCCGACAGGCCTGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1574]
Opilia     CACTGATGTATTCAACGAGTATATAACCTTGGCCGACAGGCCTGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1575]
Misodendr    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAACCTTGGCCGAAAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGGTCTTA  [1575]
Gaiadendr    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1572]
Moquinell    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1577]
Tupeia     CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1573]
Strombosi    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1574]
Minquarti    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1572]
Heisteria    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1572]
Ximenia     CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1574]
Olax      CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTGGGTCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1570]
Schoepfia    CACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC  [1572]

[            1610   1620   1630   1640   1650   1660   1670   1680   1690   1700]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1668]
Arceu_ver    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1674]
Dendro_cl    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1678]
Phorad_se    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCATGCTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1675]
Phorad_ca    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCATGAGTCATCAGCTCATGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACAC-GCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1676]
Korth_lat    AACGAGGAATTCCTAGTAAACGCGAGTCATCAGCTCGTGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCRTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1680]
Korth_lin    AACGAGGAATTCCTAGTAAACGCGAGTCATCAGCTCGTGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1680]
Ginalloa    AACGAGGAATTCCTAGTAAACGCGAGTCATCAGCTCGTGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1679]
Noto_lei    AACGAGGAATTCCTAGTAA--GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1674]
Noto_sub    AACGAGGAATTCCTAGTAAG-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1676]
Viscum_al    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGTGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1678]
Viscum_ar    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1675]
Antidaphn    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1676]
Eubrachio    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1676]
Lepidocer    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1677]
Osyris     AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1676]
Comandra    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1675]
Santalum    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1674]
Exocarpos    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGC-AGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1673]
Pyrularia    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1676]
Buckleya    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1676]
Jodina     AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1676]
Acanthosyris  AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1676]
Thesium     AACGAGGAATTCCTAGTAAG-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1673]
Agonandra    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1673]
Cansjera    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1672]
Champerei    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1674]
Opilia     AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1675]
Misodendr    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1675]
Gaiadendr    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1672]
Moquinell    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1677]
Tupeia     AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1673]
Strombosi    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1674]
Minquarti    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1672]
Heisteria    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1672]
Ximenia     AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1674]
Olax      AACG?GGAATTCCTAGTAAG-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1669]
Schoepfia    AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCACGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGG  [1672]

[            1710   1720   1730   1740   1750   1760   1770   1780   1790   1800]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTC-GCAGAAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1763]
Arceu_ver    TGAAGTGTTCGGATTATGGCGACGT????GC-T-TTG-CTGTCG-GCGATGTT-GTGAGAAGTTCATTAAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1769]
Dendro_cl    TGAAGTGTTCGGATTGTGGCAACATGAGCGT-T-TCG-CCGTCG-GCGATGTC-GTGAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1773]
Phorad_se    TGAAGTGTTCGGATTGCGAC-ATGTGGGCGT-T-TTG-TCGTTC-GTGATGTC-ATGGGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAG?AGTCGT  [1769]
Phorad_ca    TGAAGTGTTCAGATTGTGAC-ATGTGGGTGT-T-TTA-CTGCCC-GCGACGTC-GTGAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1770]
Korth_lat    TGAAGTGTTCGGATTGCGGCRACACGGGCGG-T-TCG-CTGTTG-GCGACGTC-GTGAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1775]
Korth_lin    TGAAGTGTTCGGATTGCGGC?ACGTTGGCGG-T-TCG-CTGTTG-GCGACGTC-GTGAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1775]
Ginalloa    TGAAGTGTTCGGATTGTGGCGACGTCGGCGGGT-CCT-TCGTTG-GCGACGTC-GTGAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1775]
Noto_lei    TGAAGTGCTCGGAATGCGGCGASGTGGGTGG-C-CCG-CTGCCG-GCGACGTC-GTGAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1769]
Noto_sub    TGAAGTGCTCGGAATGCGGCGACGTGGGTGG-C-CCG-CTGCCG-GCGATGTC-GTGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1771]
Viscum_al    TGAAGTGTTCGGATCGTGGTGACGTGGTCGG-T-TCG-CCGTTT-GCGATGTC-ATGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1773]
Viscum_ar    TGAAGTGTTCGGATCGTGGTGACGCG-GCGG-T-TCG-CCGTTC-TCGATGTC-ATGAGAATTACACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1769]
Antidaphn    TGAAGTGTTCGGATCGCGGTGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-ACGATGTC-ATGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1771]
Eubrachio    TGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTCGGCGG-T-TCG-CTGCTG-GCGACGTC-GTGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1771]
Lepidocer    TGAAGTGTTCGGATCGAGACGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTAAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1772]
Osyris     TGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCT-GCGACGTC-GCGAGAAGTTCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1771]
Comandra    TGAAGTGTTCGGATCGAGGCGATGCGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1770]
Santalum    TGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1769]
Exocarpos    TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-ACG-CTGCCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1768]
Pyrularia    TGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTRGGCGG-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTASGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1772]
Buckleya    TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGGCTGGCGATGTC-GTGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCG?  [1772]
Jodina     TGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1771]
Acanthosyris  TGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGAGCGG-T-TCG-CTGCCC-GCGACGTT-GTGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1771]
Thesium     TGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTTCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1768]
Agonandra    TGAAGTGTTTGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCTC-GCGACGTC-ATGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1768]
Cansjera    TGAAGTGTTTGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCC-GCGACGTC-VTGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1767]
Champerei    TGAAGTGTTTGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CCGCCC-GCGACGTC-ATGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTT?GAGGAAGGAGAAGTCGT  [1769]
Opilia     TGAAGTGTTTGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCC-GCGACGTC-ATGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1770]
Misodendr    TGAAGTGTTCGGATCGTGGCGATATTGGCGG-T-TCG-CTGCCG-ATGACGTC-GCGAGAATTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1770]
Gaiadendr    TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGC?G-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1767]
Moquinell    TGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGCGGGCGG-T-CCG-CCGTCC-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTAAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1772]
Tupeia     TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1768]
Strombosi    TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCTG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1769]
Minquarti    TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1767]
Heisteria    TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCG-ACGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1767]
Ximenia     TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCCGGCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1770]
Olax      TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-C-GGCG-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1763]
Schoepfia    TGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-T-TCG-CTGCCC-GCGACGTC-GCGAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGT  [1767]

[            1810   1820   1830   1840   1850   1860   1870   1880   1890   1900]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      AACAAGGTTCGCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAT  [1862]
Arceu_ver    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??GTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTCTTGGATTCAAAGCGGGTGTTAAAGATTAC  [1868]
Dendro_cl    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??GTCACCACAA?CAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCAGGTGTTAAAGATTAC  [1872]
Phorad_se    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????????????????????????????GTTGGATTCAAAGCAGGTGTTAAAGATTAC  [1868]
Phorad_ca    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-????????????????????????????GTGTTGGATTCAAAGCAGGTGTTAAAGATTAC  [1869]
Korth_lat    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????????????????????????????GTTGGATTCAAAGCAGGTGTTAAAGATTAC  [1874]
Korth_lin    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-?????????????CAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCAGGTGTTAAAGATTAC  [1874]
Ginalloa    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????CCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCAGGTGTTAAAGATTAC  [1874]
Noto_lei    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-?????????????????????????????TGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1868]
Noto_sub    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-???????????????GAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCGGGTGTTAAAGATTAC  [1870]
Viscum_al    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-?????????????CAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCGGGTGTTAAAGATTAC  [1872]
Viscum_ar    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-???????????????????????????????TTGGATTCAAAGCGGGTGTTAAAGATTAC  [1868]
Antidaphn    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-????CACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGGGTTAAAGATTAC  [1870]
Eubrachio    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-????????????ACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGGGTTAAAGATTAC  [1870]
Lepidocer    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-????????????????????????????GTGTTGGATTCAAAGCTGGGGTTAAAGATTAC  [1871]
Osyris     AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????????????????????????????GTTGGATTCAAAGCTGGGGTTAAAGATTAC  [1870]
Comandra    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-???????????????????????????????????ATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1869]
Santalum    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????CCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGGGTTAAAGATTAC  [1868]
Exocarpos    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-????????????????????????????????????TTCAAAGCTGGGGTTAAAGATTAC  [1867]
Pyrularia    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-????????????????????TAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1871]
Buckleya    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-???????????????????CTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCGGGTGTTAAAGATTAT  [1871]
Jodina     AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????CCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTAC  [1870]
Acanthosyris  AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-???????????????????????????????TTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTAC  [1870]
Thesium     AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-????????????????????TAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTAC  [1867]
Agonandra    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-?????????????????????????????TGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1867]
Cansjera    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-????????????????????????????GTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1866]
Champerei    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1868]
Opilia     AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??GTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTAC  [1869]
Misodendr    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-????CACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTAGTGGATTCCTAGCTGGTGTTAAAGCGTAC  [1869]
Gaiadendr    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-???TCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGAGTAC  [1866]
Moquinell    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????CCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGAGTAC  [1871]
Tupeia     AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-???????????????????????????????????????AAAGCCGGTG??AAAGAGTAC  [1867]
Strombosi    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????????????????????????????????????CAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1868]
Minquarti    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-?????????????????????????????TGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1866]
Heisteria    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1866]
Ximenia     AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-???????????????????????????????TTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAC  [1869]
Olax      AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-???????????????????????????????TTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGATTAC  [1862]
Schoepfia    AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG-??????????????????????????????GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTAC  [1866]

[            1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970   1980   1990   2000]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      AAATTGACTTATCATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCGTTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTGCCGCCTGAGGAAGCAG  [1962]
Arceu_ver    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCAGGAGTTCCACCCGAGGAAGCGG  [1968]
Dendro_cl    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATAAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTCACTCCTCAACCAGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1972]
Phorad_se    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATAAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTCACTCCTCAACCAGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1968]
Phorad_ca    AAATTAACTTATTATACTCCTGATTATAAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTCACTCCTCAACCAGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1969]
Korth_lat    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAGGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTCACTCCTCAACCAGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1974]
Korth_lin    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAGGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTCACTCCTCAACCAGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1974]
Ginalloa    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTCACTCCTCAACCAGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1974]
Noto_lei    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCAGGAGTGCCACCTGAGGAAGCAG  [1968]
Noto_sub    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCAGGAGTGCCACCTGAGGAAGCAG  [1970]
Viscum_al    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTCACTCCTCAGCCAGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1972]
Viscum_ar    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACAGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCAGGAGTKCCACCTGAGGAAGCAG  [1968]
Antidaphn    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACCCCTCAACCTGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAG  [1970]
Eubrachio    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1970]
Lepidocer    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGAGACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTCACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1971]
Osyris     AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1970]
Comandra    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAG  [1969]
Santalum    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGTAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1968]
Exocarpos    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTTCGAGTAACGCCTCAACCAGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1967]
Pyrularia    AAATTAACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTAGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCCGAGGAAGCAG  [1971]
Buckleya    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTACGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCGG  [1971]
Jodina     AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1970]
Acanthosyris  AAATTGACTTATTATACTCCTGATTTGCAAACCAAAGATACTGATATCTTAGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAG  [1970]
Thesium     AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAG  [1967]
Agonandra    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCCGAGGAAGCAG  [1967]
Cansjera    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCCGAGGAAGCAG  [1966]
Champerei    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCCGAGGAAGCAG  [1968]
Opilia     AAATTGACTTATTATACTCCTAATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCCGAGGAAGCAG  [1969]
Misodendr    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTTCGAGTAACTCCCCAACCCGGAGTTCCACCGGAGGAAGCTG  [1969]
Gaiadendr    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACTAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAG  [1966]
Moquinell    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACTAAAGATACTGATATTTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAG  [1971]
Tupeia     AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATCAAACGAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTATCTCCTCAACCTGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAG  [1967]
Strombosi    AAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATCTATTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCCGAGGAAGCGG  [1968]
Minquarti    AAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAG  [1966]
Heisteria    AAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTTCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCCCCTGAGGAAGCAG  [1966]
Ximenia     AAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATCTATTGGCAGCATTCCGAGTCACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAG  [1969]
Olax      AAATTAACTTATTATACTCCGGACTATGAAACTAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAG  [1962]
Schoepfia    AAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCCGAGGAAGCGG  [1966]

[            2010   2020   2030   2040   2050   2060   2070   2080   2090   2100]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      GGGCAGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACTAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2062]
Arceu_ver    GGGCCGCGGTAGCTGCGGAATCTTCTACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAATCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACTACAT  [2068]
Dendro_cl    GGGCCGCGGTAGCAGCGGAATCTTCTACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2072]
Phorad_se    GGGCCGCGGTAGCAGCGGAATCTTCTACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2068]
Phorad_ca    GGGCCGCGGTAGCAGCGGAATCTTCGACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2069]
Korth_lat    GGGCTGCGGTAGCTGCGGAATCTTCGACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2074]
Korth_lin    GGGCTGCGGTAGCAGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGATAT  [2074]
Ginalloa    GGGCTGCGGTCGCTGCGGAATCGTCTACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGACAT  [2074]
Noto_lei    GGGCCGCGGTAGCTGCGGAATCTTCGACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2068]
Noto_sub    GGGCCGCGGTACGTGCGGAATCTTCGACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2070]
Viscum_al    GGGCCGCCGTAGCTGCGGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2072]
Viscum_ar    GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCKACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2068]
Antidaphn    GGGCCGCGGTACGTGCAGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAACCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2070]
Eubrachio    GGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCCTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGACGGACTTACCAACCTTAATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2070]
Lepidocer    GGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGACGGACTTACCAACCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2071]
Osyris     GGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2070]
Comandra    GGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2069]
Santalum    GGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2068]
Exocarpos    GGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGCCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2067]
Pyrularia    GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTACCACAT  [2071]
Buckleya    GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACCGGTACATGGACGACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAGGGCCGATGCTACCACAT  [2071]
Jodina     GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTACCACAT  [2070]
Acanthosyris  GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTACCACAT  [2070]
Thesium     GGGCCGCAGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACCCCGATGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGCGCGATGCTACCATCT  [2067]
Agonandra    GAGCCGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGGACGGTGCTACCACAT  [2067]
Cansjera    GGGCCGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGGACGGTGCTACCACAT  [2066]
Champerei    GAGCCGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGGACGGTGCTACCACAT  [2068]
Opilia     GAGCCGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGGACGGTGCTACGACAT  [2069]
Misodendr    GGGCTGCGGTACGTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACGGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGGCCGATGCTACCACAT  [2069]
Gaiadendr    GGGCCGCGGTACGTGCCGAATCTTCGACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATCACAT  [2066]
Moquinell    GAGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCGACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATCACAT  [2071]
Tupeia     GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGAAAT  [2067]
Strombosi    GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTGGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2068]
Minquarti    GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGACCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2066]
Heisteria    GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2066]
Ximenia     GAGCTGCGGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGACGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACAT  [2069]
Olax      GGGCAGCAGTAGCAGCGGAATCCTCTACTGGCACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTACCATAT  [2062]
Schoepfia    GGGCCGCGGTAGCTGCCGAATCCTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGGAAGATGCTACCACAT  [2066]

[            2110   2120   2130   2140   2150   2160   2170   2180   2190   2200]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      CGAGCCAGTTGCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2162]
Arceu_ver    CGAGTCCGTTGCTGGAGAAAAAAATCAATATATTGCTTATGTGGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2168]
Dendro_cl    CGAGCCCGTTGCAGGAGAAGAAAATCATTTTATTGCTTATGTTGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2172]
Phorad_se    CGAGACCGTGGTAGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTGGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2168]
Phorad_ca    CGAGCCCGTTGCAGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTGGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCTATT  [2169]
Korth_lat    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTCGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTGACTTCGATT  [2174]
Korth_lin    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTCGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTGACTTCTATT  [2174]
Ginalloa    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTCTGTCGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTGACTTCTATT  [2174]
Noto_lei    CGAGCCCGTGGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTCGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2168]
Noto_sub    CGAGCCCGTGGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTCGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2170]
Viscum_al    CGAGCCCGTTGCTGGAGAACAAACTCAATTTATTGCTTATGTCGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACCAACATGTTTACTTCCATT  [2172]
Viscum_ar    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTCGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACCAACATGTTTACTTCCATT  [2168]
Antidaphn    CGAACCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCATATGTGGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2170]
Eubrachio    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAACTCAATTTATTGCGTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCAGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2170]
Lepidocer    TGAGCCCGTTACTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCGTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCGGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2171]
Osyris     CGAACCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2170]
Comandra    CGAACCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAGGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2169]
Santalum    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAACTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2168]
Exocarpos    CGAACCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGATCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2167]
Pyrularia    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCTATT  [2171]
Buckleya    TGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTCGTATCAACAACATGTTTACTTCCATT  [2171]
Jodina     CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACCAACATGTTTACTTCCATT  [2170]
Acanthosyris  CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2170]
Thesium     CAGGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2167]
Agonandra    CGAACCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2167]
Cansjera    CGAACCTGTTGCTGGAGAAGAAACTCAATTCATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGATCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2166]
Champerei    CGAACCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGATCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2168]
Opilia     CGAACCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATACATTGTTTATGTAGCTTACCCCTTAGATCTTTTTGAAGAGGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2169]
Misodendr    CGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATCGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGGTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2169]
Gaiadendr    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2166]
Moquinell    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATCTTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2171]
Tupeia     CGAGCCCGTTGCTGGAGAGGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2167]
Strombosi    CGAGGCCGTTGTTGGAGAAGACAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2168]
Minquarti    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGATCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2166]
Heisteria    CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2166]
Ximenia     CGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAACTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAGGGTTCCGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2169]
Olax      CGAGCCCGTCGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATT  [2162]
Schoepfia    TGAGCCCGTTGCTGGCGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTCGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGCTCTGTTACTAACATGTTGACTTCCATT  [2166]

[            2210   2220   2230   2240   2250   2260   2270   2280   2290   2300]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      GTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCCCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCACG  [2262]
Arceu_ver    GTGGGTAATGTTTTTGGGTTTAAAGCCCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATACCTCCAGCTTATTGTAAAACTTTTCAAGGACCACCTCATG  [2268]
Dendro_cl    GTGGGTAATGTATTTGGATTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCAGCTTATTCTAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2272]
Phorad_se    GTGGGTAATGTGTTTGGGTTTAAAGCCCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATACCTCCAGCTTATTCGAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2268]
Phorad_ca    GTGGGTAATGTGTTTGGGTTTAAAGCCCTGCGTGCTCTACGTCTGGAAGATCTGCGAATACCTCCAGCTTATTCGAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2269]
Korth_lat    GTTGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCTTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCAGCTTATTCGAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2274]
Korth_lin    GTTGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCAGCTTATTCGAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2274]
Ginalloa    GTTGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCAGCTTAT-TCAAAACTTTCCAAGGCCCACCTCATG  [2273]
Noto_lei    GTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTTTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTCCAGCTTATTCGAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2268]
Noto_sub    GTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTTTACGTCTGGAAGGTCTGCGAATTCCTCCAGCTTATTCGAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2270]
Viscum_al    GTAGGTAACGTATTTGGGCTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGGCTGGAAGGTCTGCGAATTCCTCCAGCTTATTCTAAAACTTTTCAAGGACCACCTCATG  [2272]
Viscum_ar    GTAGGTAACGTATTTGGGCTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTCCAGCTTATTCGAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2268]
Antidaphn    GTGGGTAATGTTTTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTAAGGCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCAAAAACTTTTCAAGGTCCACCTCATG  [2270]
Eubrachio    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTAAGGCTGGAGGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTTCAAGGACCACCTCATG  [2270]
Lepidocer    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTAAGGCTGGAGGATTTGCGAATCCCTCCAGCTTATTCTAAAACTTTTCAAGGACCACCTCATG  [2271]
Osyris     GTGGGTAATGTGTTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTAAGGTTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTAT?CTAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2270]
Comandra    GTGGGTAATGTCTTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTCCGGTTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATCTTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCCCATG  [2269]
Santalum    GTGGGCAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTAAGGCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTTCAAGGCCCACCTCATG  [2268]
Exocarpos    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCTTGCGTGCTCTACGGTTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTTCAAGGACCACCTCATG  [2267]
Pyrularia    GTGGGTAATGTATTCCGGTTCAAAGCCTTGCGTGCTCTACGGCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGACCTCCTCATG  [2271]
Buckleya    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGTGCTCTACGGCTAGAGGATCTCCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCCCCTCATG  [2271]
Jodina     GTGGGTAATGTATTTGGATTCAAAGCCTTGCGTGCTCTACGGCTGGAGGATCTGCGAATACCCCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCACCTCATG  [2270]
Acanthosyris  GTGGGTAATGTATTTGGATTCAAAGCCTTGCGTGCTCTACGGCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCACCTCATG  [2270]
Thesium     GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGGCTGGAGGATCTGCGAATTCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGGCCGCCTCATG  [2267]
Agonandra    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGGCTGGAAGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCACG  [2267]
Cansjera    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAACCGTGCGTGCTCTACGGCTGGAGGATCTGCGAGTCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGTCCGCCTCACG  [2266]
Champerei    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGGCTGGAGGATCTGCGAGTCCCTCCAGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCACG  [2268]
Opilia     GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGGCTCGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCGAAGGTCCGCCTCACG  [2269]
Misodendr    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCCCTACGTTTGGAGGATCTGAGAATCCCTCCTGCTTATGCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATG  [2269]
Gaiadendr    GTGGGTAATGTATTTGGGTTTAAAGCCCTACGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTTAGAATCCCCCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATG  [2266]
Moquinell    GTAGGTAATGTATTTGGTTTTAAAGCCCTACGTGCTCTACGTCTGGAAGATCTTCGAATCCCCCCGGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATG  [2271]
Tupeia     GTTGGTAATGTATTTGGGTTTAAAGCTCTACGTGCTCTACGTCTGGAAGATCTTCGAATCCCCCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATG  [2267]
Strombosi    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATG  [2268]
Minquarti    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATACTAAAACTTTCCAAGGTCCGCCTCATG  [2266]
Heisteria    GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGTCCGCCTCATG  [2266]
Ximenia     GTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTTCGCGCTCTACGTTTGGAGGATCTGCGAATTCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTTCAAGGCCCGCCTCATG  [2269]
Olax      GTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTACGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAGTCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGTCCGCCTCATG  [2262]
Schoepfia    GTCGGTAATGTATTTGGGTTTAAAGCCTTGCGTGCCCTGCGTTTAGAGGATCTGAGAATCCCCCCTGCTTATTCTAAAACGTTCCAAGGCCCACCTCATG  [2266]

[            2310   2320   2330   2340   2350   2360   2370   2380   2390   2400]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTAAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAGCCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAG  [2362]
Arceu_ver    GCATTCAAGTCGAGAGAGATAAATTGAACAAATATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATTAAACCAAAATTGGGATTATATGCTAAGAACTACGGTAG  [2368]
Dendro_cl    GCATTCAAGTGGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATAAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGTAG  [2372]
Phorad_se    GCATTCAAGTGGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATAAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGTAG  [2368]
Phorad_ca    GCATTCAAGTGGAGAGAGATAAATTGAATAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATAAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTATGGTAG  [2369]
Korth_lat    GCATTCAAGTGGAGAGAGATAACTTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGTAG  [2374]
Korth_lin    GCATTCAAGTGGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCGAAGAACTACGGTAG  [2374]
Ginalloa    CATTCCAAGTGGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGCACAATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGTAG  [2373]
Noto_lei    GTATTCAAGTGGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGTAG  [2368]
Noto_sub    GTATTCAAGTGGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGTAG  [2370]
Viscum_al    GCATTCAAGTGGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATTAAACCTAAATTAGGATTATCTGCTAAGAACTACGGTAG  [2372]
Viscum_ar    GTATTCAAGTGGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACAATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGTAG  [2368]
Antidaphn    GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCATTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTATGGTAG  [2370]
Eubrachio    GCATCCAAGTCGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCATTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCTGCTAAGAACTATGGTAG  [2370]
Lepidocer    GCATCCAAGTCGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCATTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTATGGTAG  [2371]
Osyris     GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCATTATTGGGATGTACTATTAAACCCAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTATGGTAG  [2370]
Comandra    GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAG  [2369]
Santalum    GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCGTTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTATGGTAG  [2368]
Exocarpos    GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCATTATTGGGATGTACTATTAAACCCAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTATGGTAG  [2367]
Pyrularia    GTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTACGGCCGTCCACTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAG  [2371]
Buckleya    GCATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAG  [2371]
Jodina     GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGACCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAG  [2370]
Acanthosyris  GAATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGACCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGGTTATCCGCCAAGAACTACGGTAG  [2370]
Thesium     GCATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAG  [2367]
Agonandra    GCTTCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTAGGGTTATCTGCTAAGAACTATGGTAG  [2367]
Cansjera    GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTAGGGTTATCTGCTAAGAACTATGGTAG  [2366]
Champerei    GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTAGGGTTATCTGCTAAGAACTATGGTAG  [2368]
Opilia     GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCCGCCCCCATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTAGGGTTATCTGCTAAGAACTATGGTAG  [2369]
Misodendr    GTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTAGGGTTATCCGCTAAAAACTATGGTAG  [2369]
Gaiadendr    GTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCCAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTCG  [2366]
Moquinell    GTATCCAAGTTGAGAGAGATAAGTTGAACAAGTACGGCCGTCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTCG  [2371]
Tupeia     GTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCCAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTCG  [2367]
Strombosi    GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAG  [2368]
Minquarti    GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAAAACTATGGTAG  [2366]
Heisteria    GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAATTACGGTAG  [2366]
Ximenia     GCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAATTACGGTAG  [2369]
Olax      GTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCTTATTGGGATGCACTATTAAACCTAAGTTGGGATTATCTGCTAAGAATTATGGTAG  [2362]
Schoepfia    GTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAAAACTATGGCCG  [2366]

[            2410   2420   2430   2440   2450   2460   2470   2480   2490   2500]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      AGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGGCTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTT  [2462]
Arceu_ver    AGCCGTTTATGAATGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTAAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCTTATTT  [2468]
Dendro_cl    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTAAATTCCCAACCTTTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTT  [2472]
Phorad_se    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTAAATTCCCAACCTTTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTT  [2468]
Phorad_ca    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTCAATTCCCAACCTTTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTTTTT  [2469]
Korth_lat    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTT  [2474]
Korth_lin    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAAYGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTT  [2474]
Ginalloa    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATWT  [2473]
Noto_lei    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCGTATTT  [2468]
Noto_sub    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCGTATTT  [2470]
Viscum_al    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTCAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCGTATTT  [2472]
Viscum_ar    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCGTATTT  [2468]
Antidaphn    AGCGGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCTCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTT  [2470]
Eubrachio    GGCGGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2470]
Lepidocer    AGCGGTTTATGAATGTCTTCGCGGCGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2471]
Osyris     AGCGGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2470]
Comandra    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGCGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2469]
Santalum    AGCGGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2468]
Exocarpos    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2467]
Pyrularia    AGCGGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2471]
Buckleya    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2471]
Jodina     AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTT  [2470]
Acanthosyris  AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2470]
Thesium     GGCAGTTTACGAATGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2467]
Agonandra    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACTAAAGATGATGAAAACGTGAACTCCCAACCATTCATGCGTTGGAGAGATCGTTTCGTATTT  [2467]
Cansjera    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACTAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTCATGCGTTGGAGAGATCGTTTCTTATTT  [2466]
Champerei    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACTAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTCATGCGTTGGAGAGATCGTTTCGTATTT  [2468]
Opilia     AGCAGTTTACGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACTAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTCATGCGTTGGAGAGATCGTTTCTTATTT  [2469]
Misodendr    AGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2469]
Gaiadendr    AGCGGTTTATGAGTGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2466]
Moquinell    AGCGGTTTATGAGTGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTAAACTCCCAACCATTTATGCGYTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2471]
Tupeia     AGCGGTTTATGAGTGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2467]
Strombosi    AGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGGGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2468]
Minquarti    AGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTT  [2466]
Heisteria    AGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTT  [2466]
Ximenia     AGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCTTATTT  [2469]
Olax      AGCCGTTTATGAATGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCTTATTT  [2462]
Schoepfia    AGCGGTTTATGAATGCCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCTCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTT  [2466]

[            2510   2520   2530   2540   2550   2560   2570   2580   2590   2600]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      TGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCGCAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGG  [2562]
Arceu_ver    TGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAGTAAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2568]
Dendro_cl    TGTGCCGAAGCCATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTAAATGCTACGGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2572]
Phorad_se    TGTGCCGAAGCCATTTATAAAGCACAGGCGGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTAAATGCTACGGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2568]
Phorad_ca    TGTGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATAAAAGGGCATTACTTAAATGCTACGGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2569]
Korth_lat    TGTGCCGAAGCCATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATAAAAGGGCATTACTTAAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2574]
Korth_lin    TGTGCCGAAGCCATTCATAAAGCACAGGCCGAAACAGGYGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACTTGCGAAGAAATGATGAAAAGGG  [2574]
Ginalloa    TGTGCCGAAGCCATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGACCAAAAGGG  [2573]
Noto_lei    TGTGCCGAAGCAATTGATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGAG  [2568]
Noto_sub    TGTGCCGAAGCAATTGATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGAG  [2570]
Viscum_al    TGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCACAAGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATGAAAAGAG  [2572]
Viscum_ar    TGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGAG  [2568]
Antidaphn    TGTGCCGAAGCCATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2570]
Eubrachio    TGTGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATAAAAGGTCATTACTTGAATGCTACTGCAGCGACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2570]
Lepidocer    TGTGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATTAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCGGCTACATGCGAAGAAATGATTCAAAGGG  [2571]
Osyris     TGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACGTGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2570]
Comandra    TGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2569]
Santalum    TGTGCCGAAGCAATTTATAAGGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2568]
Exocarpos    TGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2567]
Pyrularia    TGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCCGAAACGGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACGTGCGAAGAAATGATAAAAAGGG  [2571]
Buckleya    TGTGCCGAAGCCATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2571]
Jodina     TGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGAG  [2570]
Acanthosyris  TGTGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCCGAAACGGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2570]
Thesium     TGCGCCGAAGCCATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCCAAAGGG  [2567]
Agonandra    TGTGCCGAAGCCCTTTACAAAGCACAGGCAGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2567]
Cansjera    TGTGCCGAAGCCATTTACAAAGCACAAGCAGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2566]
Champerei    TGTGCCGAAGCCATTTACAAAGCACAAGCCGAAACAGGCGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2568]
Opilia     TGTGCCGAAGCCCTTTACAAAGCACAGGCAGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2569]
Misodendr    TGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGCGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGAG  [2569]
Gaiadendr    TGTGCCGAAGCTCTTTATAAAGCACAGGCCGAAACTGGCGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2566]
Moquinell    TGTGCCGAAGCTCTTTATAAAGCACAGGCCGAAACTGGCGAAATCAAAGGTCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGG  [2571]
Tupeia     TGTGCCGAAGCTCTTTATAAAGCACAGGCCGAAACTGGCGAAATCAAAGGTCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATAAAAAGGG  [2567]
Strombosi    TGTGCTGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGAG  [2568]
Minquarti    TGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTACAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGG  [2566]
Heisteria    TGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAACGGG  [2566]
Ximenia     TGTGCCGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGG  [2569]
Olax      TGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGAG  [2562]
Schoepfia    TGTGCCGAAGCCATTTTTAAAGCACAGGCCGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACGGCAGGTACATGGGAAGAAATGCTCAAAAGGG  [2566]

[            2610   2620   2630   2640   2650   2660   2670   2680   2690   2700]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACCGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2662]
Arceu_ver    CTATATTTGCCCGAGAATTAGGAGTTTCAATCATAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGTCGAGGGAA  [2668]
Dendro_cl    CTGTTTTTGCCAGAGAATTAGGAGTCCCAATCATAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2672]
Phorad_se    CTGTTTTTGCCAGAGAATTAGGAGTCCCAATCATAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2668]
Phorad_ca    CTGTTTTTGCCAGAGAATTAGGAGTCCCAATCATAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2669]
Korth_lat    CTGTATTTGCCAGAGAATTAGGAGTACCAATCATAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2674]
Korth_lin    CTGTATTTGCCAGAGAATTAGGAGTCCCAATCATAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2674]
Ginalloa    CTGTCTTTGCCAGAGAATTAGGAGTACCAATCATAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2673]
Noto_lei    CTGTATTTGCCAGAGAATTAGGAGTTCCAATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2668]
Noto_sub    CTGTATTTGCCAGAGAATTAGGAGTTCCAATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2670]
Viscum_al    CTGTTTTTGCCAGAGAATTAGGAGTTCCAATAGTCATGCATGACTATTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2672]
Viscum_ar    CTGTATTTGCCAGAGAATTAGGAGTTCCCATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2668]
Antidaphn    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGAGGATTCACGGCAAATACAAGCTTGTCTCATTATTGCCGAGATAA  [2670]
Eubrachio    CTGTATTTGCAAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGATTATTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2670]
Lepidocer    CTGTATTTGCTAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGTCTCATTATTGCCGAAATAA  [2671]
Osyris     CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2670]
Comandra    CCGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACCGGAGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2669]
Santalum    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2668]
Exocarpos    CTGTATGTGCGAGGGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTTACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGTCGAGATAA  [2667]
Pyrularia    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2671]
Buckleya    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2671]
Jodina     CTGTATTTGCTAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2670]
Acanthosyris  CTGTATTTGCTAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2670]
Thesium     CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2667]
Agonandra    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTAGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2667]
Cansjera    CTGTATGTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTAGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2666]
Champerei    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTAGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2668]
Opilia     CTGCATGTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTAGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2669]
Misodendr    CTGTTTTTGCCAGAGAATTGGGAGTCCCTATCGTAATGCATGATTACATAACAGGAGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2669]
Gaiadendr    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTCCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGTTTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGGGATAA  [2666]
Moquinell    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTCCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTTACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGGGATAA  [2671]
Tupeia     CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTCCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTTACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGGGATAA  [2667]
Strombosi    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAACTCCTATCGTAATGCATGATTACTTAACAGGAGGATTTACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGGGATAA  [2668]
Minquarti    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2666]
Heisteria    CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2666]
Ximenia     CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2669]
Olax      CTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCCTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTTACTGCAAATACGAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2662]
Schoepfia    CTGTATGTGCCAGAGAGTTGGGAGTCCCTATCATAATGCATGACTACTTAACAGGAGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAA  [2666]

[            2710   2720   2730   2740   2750   2760   2770   2780   2790   2800]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      TGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATG  [2762]
Arceu_ver    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCCATGCATGCGGTAATTGATAGACAAAAAAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2768]
Dendro_cl    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAAAAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2772]
Phorad_se    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAAAAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCGAAAGCTTTACGTATG  [2768]
Phorad_ca    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAAAAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2769]
Korth_lat    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTCTTGATAGACAAAAGAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2774]
Korth_lin    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCGAAAGCTTTACGTATG  [2774]
Ginalloa    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTCTTGATAGACAAAAGAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2773]
Noto_lei    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATCCGGTAATTGATAGACAAAAGAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2768]
Noto_sub    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTAATTGATAGACAAAAGAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2770]
Viscum_al    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTAATTGATAGACAAAAGAATCATGGAATGCACTTTCGTGTACTCGCTAAAGCTTTACGTATG  [2772]
Viscum_ar    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTAATTGATAGACAAAAGAATCATGGGATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2768]
Antidaphn    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATCCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2770]
Eubrachio    TGGCCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAAAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2770]
Lepidocer    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2771]
Osyris     TGGCCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTATTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2770]
Comandra    CGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATACACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2769]
Santalum    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2768]
Exocarpos    TGGCCTACTTCTTCACATACATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2767]
Pyrularia    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2771]
Buckleya    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTATTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2771]
Jodina     TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATAGAGTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2770]
Acanthosyris  TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2770]
Thesium     TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTATTAGCTAAAAGTTTACGTATG  [2767]
Agonandra    CGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCACGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2767]
Cansjera    CGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCACGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2766]
Champerei    CGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCACGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2768]
Opilia     CGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCACGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTCTG  [2769]
Misodendr    TGGCTTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCACGGTATACACTTTCGTGTATTAGCTAAAGCCTTACGTATG  [2769]
Gaiadendr    TGGCTTACTTCTTCATATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAAAATCATGGTATACACTTTCGTGTATTAGCTAAAGCCTTACGTATG  [2766]
Moquinell    TGGYTTACTTCTTCATATCCATCGTGCAATGCAYGCGGTTATTGATAGACAAAAAAATCATGGTATACACTTTCGTGTATTAGCTAAAGCCTTACGTATG  [2771]
Tupeia     TGGCTTACTTCTTCATATCCATCGTGCAATGCACGCGGTTATTGATAGACAAAAAAATCATGGTATACACTTTCGTGTATTAGCTAAAGCCTTACGTATG  [2767]
Strombosi    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGGTACGTATG  [2768]
Minquarti    TGGCCTGCTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTATG  [2766]
Heisteria    TGGCCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATG  [2766]
Ximenia     TGGCTTGCTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTCTG  [2769]
Olax      TGGCCTTCTTCTTCATATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTATG  [2762]
Schoepfia    TGGCTTACTTCTGCACATCCATCGTGCAATGCATGCGGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTCCTAGCTAAAGCTTTACGTATG  [2766]

[            2810   2820   2830   2840   2850   2860   2870   2880   2890   2900]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      TCTGGTGGAGATCATATTCACGCGGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAGATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATA  [2862]
Arceu_ver    TCTGGTGGGGATCATATTCACTCAGGTACTGTTGTAGGTAAACTGGAAGGGGAAAGAGACATTACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGAGATGATTTTA  [2868]
Dendro_cl    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCAGGTACTGTTGTAGGTAAACTGGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGAGATGATTTTA  [2872]
Phorad_se    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCAGGTACTGTTGTAGGTAAACTGGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTGCTACGAGATGATTTTA  [2868]
Phorad_ca    TCGGGTGGAGATCATATTCACGCAGGTACTGTTGTAGGTAAACTGGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGAGATGATTTTA  [2869]
Korth_lat    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCAGGTACTGTTGTAGGTAAACTGGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGAGATGATTTTA  [2874]
Korth_lin    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCAGGTACTGTTGTAGGTAAACTAGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGAGATGATTTTA  [2874]
Ginalloa    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCAGGTACTGTTGTAGGTAAACTGGAAGGGGAAAGATACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTAC?ACGAGATGATTTTA  [2873]
Noto_lei    TCTGGTGGAGATCATATTCATGCAGGTACTGTTGTAGGTAAACCTGGAGGGGAAAGAGGCATTACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGAGATGATTTTA  [2868]
Noto_sub    TCTGGTGGAGATCATATTCATGCAGGTACTGTTGTAGGTAAACTGGAGGGGGAAAGAGGCATTACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGAGATGATTTTA  [2870]
Viscum_al    TCTGGTGGAGATCATATTCACGCAGGTACTGTTGTAGGTAAATTGGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGGTTTGTTGATTTACTACGAGATGATTTTA  [2872]
Viscum_ar    TCTGGTGGAGATCATATTCATGCAGGTACTGTTGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGAGATGATTTTA  [2868]
Antidaphn    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACGGTAGTGGGGAAGCTTGAGGGGGAAAGAGAAATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2870]
Eubrachio    TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2870]
Lepidocer    TCTGGTGGAGATCATATCCACTCTGGTACTGTAGTAGGGAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATAACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTGA  [2871]
Osyris     TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGGAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2870]
Comandra    TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAGGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTG  [2869]
Santalum    TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGGAAACTCGAAGGGGAAAGAGAGATTACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2868]
Exocarpos    TCTGGTGGAGATCATGTTCACGCTGGTACTGTAGTAGGGAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATAACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2867]
Pyrularia    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCGGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGCGAAAGAGACATTACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGCGATGATTTTA  [2871]
Buckleya    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACTGTCGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2871]
Jodina     TCTGGGGGAGATCATATTCACGCGGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGCGAAAGAGACATTACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGCGATGATTTTG  [2870]
Acanthosyris  TCTGGGGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGCGAAAGAGACATTACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGCGATGATTTTA  [2870]
Thesium     TCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGATATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGCGATGATTTTA  [2867]
Agonandra    TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAACGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2867]
Cansjera    TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2866]
Champerei    TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2868]
Opilia     TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2869]
Misodendr    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGATATCACTTTGGGTTTTGTTGATTTATTACGTGATGATTTTA  [2869]
Gaiadendr    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGATATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2866]
Moquinell    TCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGTGAAAGAGATATCACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2871]
Tupeia     TCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGATATCACTTTGGGATTTGTTGTTTTACTACGTGATGATTTTA  [2867]
Strombosi    TCTGGTGGAGATCATGTTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAACGAGACATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATA  [2868]
Minquarti    TCTGGTGGCGATCATATTCACGGCGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2866]
Heisteria    TCTGGCGGAGATCATGTTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2866]
Ximenia     TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTG  [2869]
Olax      TCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAGGGTGAAAGAGACATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTA  [2862]
Schoepfia    TCTGGTGGGGATCATATTCACGCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTATTACGTGATGATTTTG  [2866]

[            2910   2920   2930   2940   2950   2960   2970   2980   2990   3000]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      TTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCTGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATAT  [2962]
Arceu_ver    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTTACTCAAAATTGGGTGTCGCTACCAGGTCTTTTACCCGTTGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2968]
Dendro_cl    TTGCAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTATCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTCGCTTCGGGCGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2972]
Phorad_se    TTGCAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTGTCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTCGCTTCGGGCGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2968]
Phorad_ca    TTGCAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTGTCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTCGCTTCGGGCGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2969]
Korth_lat    TTGAAAAAGACCGATCTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTGTCACTACCAGGTGTTTTGCCCGTCGCTTCGGGGGGGATTCATGTTTGGCATAT  [2974]
Korth_lin    TTGAAAAAGACCGATCTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTGTCACTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGGATTCATGTTTGGCATAT  [2974]
Ginalloa    TTGAAAAAGACCGATCTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTGTCACTACCAGGTGTTTTGCCCGTCGCTTCGGGGGGGATTCATGTTTGGCATAT  [2973]
Noto_lei    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTGTCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2968]
Noto_sub    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTGTCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2970]
Viscum_al    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGGATTTATTTCACTCAAGATTGGGTGTCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2972]
Viscum_ar    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTATCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGAGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2968]
Antidaphn    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCACTACCGGGTGTTTTACCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2970]
Eubrachio    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCACTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2970]
Lepidocer    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCACTACCTGGTGTTTTGCCCGTCGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2971]
Osyris     TTGAAAAAGACCGAAGCCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCACTCCCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2970]
Comandra    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTTACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCAGGCGTTTTGCCTGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2969]
Santalum    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCACTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2968]
Exocarpos    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGGATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2967]
Pyrularia    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAGGATTGGGTCTCACTACCAGGCGTTTTACCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2971]
Buckleya    TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTTACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCAGGCGTTTTACCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2971]
Jodina     TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCCGGCGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2970]
Acanthosyris  TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCCGGCGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2970]
Thesium     TTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCAGGCGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2967]
Agonandra    TTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2967]
Cansjera    TTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCAGGTGTTATACCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2966]
Champerei    TTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2968]
Opilia     TTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGATACCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2969]
Misodendr    TTGAAAAAGATAGAAGTCGCGGTATTTTTTTCACCCAAGATTGGGTCTCGCTGCCAGGTGTTTTGCCTGTAGCTTCGGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2969]
Gaiadendr    TTGAAAAAAACCGAAGTAAGGGGATTTATTTCACTCAAGATTGGGTTTCGCTACCTGGTGTTTTGCCTGTAGCTTCCGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2966]
Moquinell    TTGAAAAAAACCGAAGTAAGGGGATCTATTTCACTCAAGATTGGGTTTCGCTACCGGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2971]
Tupeia     TTGAAAAAAACCGAAGTAAGGGGATCTATTTCACTCAAGATTGGGTTTCGCTACCGGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATAT  [2967]
Strombosi    TTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTTTCGATGCCAGGTGTTATACCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATAT  [2968]
Minquarti    TTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCAGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATAT  [2966]
Heisteria    TTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTCCCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCGGGAGGTATTCACGTTTGGCATAT  [2966]
Ximenia     TTGAAAAAGACCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGTTGCCAGGCGTTATACCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATAT  [2969]
Olax      TTGAAAAAGATCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCCTTACCAGGCGTTTTACCCGTAGCTTCGGGAGGTATTCACGTTTGGCATAT  [2962]
Schoepfia    TTGAAAAAGATCGAAGTCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCGGGTGTTTTGCCCGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTGTGGCATAT  [2966]

[            3010   3020   3030   3040   3050   3060   3070   3080   3090   3100]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      GCCTGCTCTGACCGAAATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCTGTAGCTAAT  [3062]
Arceu_ver    GCCTGCTCTGACCGATATTTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACATCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCATATCTAAT  [3068]
Dendro_cl    GCCTGCTCTGACTGAGATCTTTGGGGATGATTCTGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTGGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3072]
Phorad_se    GCCTGCTCTGACTGAGATCTTTGGGGATGATTCTGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3068]
Phorad_ca    GCCTGCTCTGACTGAGATCTTTGGGGATGATTCTGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATTCGCCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3069]
Korth_lat    GCCTGCTCTGACCGAAATATTTGGGGATGATTCTGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCCGTAGCTAAT  [3074]
Korth_lin    GCCTGCTCTGACCGAGATATTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCCGTTGCTAAT  [3074]
Ginalloa    GCCTGCTCTGACCGAGATATTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCCGTAGCGAAT  [3073]
Noto_lei    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGGGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCTGTAGCTAAT  [3068]
Noto_sub    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGGGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCTGTAGCTAAT  [3070]
Viscum_al    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3072]
Viscum_ar    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTTGGTGGAGGAACCTTAGGACATCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3068]
Antidaphn    GCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCCTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3070]
Eubrachio    GCCTGCTCTGACCGAGATATTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCCGRTGCCGTAGCTAAT  [3070]
Lepidocer    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATCGACCAGGTGCCGTAGCTAAT  [3071]
Osyris     GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCCGTAGCTAAT  [3070]
Comandra    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCTGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3069]
Santalum    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCAGGCGCCGTAGCTAAT  [3068]
Exocarpos    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCTGTAGCTAAT  [3067]
Pyrularia    GCCTGCTCTGACCGAGATTTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3071]
Buckleya    GCCTGCTCTGACCGATATCTTTGGGGATGATTCTGTATTACAATTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3071]
Jodina     GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCCTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3070]
Acanthosyris  GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3070]
Thesium     GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3067]
Agonandra    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTTGGGAAATTCACCAGGTGCCGTAGCTAAT  [3067]
Cansjera    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATGCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3066]
Champerei    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATGCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGAAAATGCACCAGGTGCCGTAGCTAAT  [3068]
Opilia     GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATGCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCCGTAGCTAAT  [3069]
Misodendr    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTCCTTCAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTTGGGAAACGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3069]
Gaiadendr    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTATTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCGCCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3066]
Moquinell    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTATTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCGCCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3071]
Tupeia     GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTATTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCGCCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3067]
Strombosi    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCGCCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3068]
Minquarti    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3066]
Heisteria    GCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTCCAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCGCCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3066]
Ximenia     GCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCGCCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3069]
Olax      GCCTGCTCTGACTGAAATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCGCCGGGTGCCGTAGCCAAT  [3062]
Schoepfia    GCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCTGTACTACAGTTCGGTGGAGGAACCTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAAT  [3066]

[            3110   3120   3130   3140   3150   3160   3170   3180   3190   3200]
[            .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATTCGTGAGGCTGCTAAATGGAGTCCTG  [3162]
Arceu_ver    CGAGTAGCTTTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATTTAGCTCGTGAGGGTAATGACATTATACATGAGGCTACTAAATGGAGTCCTG  [3168]
Dendro_cl    CGAGTCGCTCTAGAAGCTTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3172]
Phorad_se    CGAGTCGCTCTAGAAGCTTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3168]
Phorad_ca    CGAGTCGCTCTAGAAGCTTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3169]
Korth_lat    CGAGTCGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGTTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3174]
Korth_lin    CGAGTCGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGTTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3174]
Ginalloa    CGAGTCGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3173]
Noto_lei    CGAGTTGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGGCGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTAGCAAATGGAGTCCAG  [3168]
Noto_sub    CGAGTTGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGCGG-GATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTAGCAAATGGAGTCCAG  [3169]
Viscum_al    CGAGTCGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3172]
Viscum_ar    CGAGTCGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATTCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3168]
Antidaphn    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATTCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3170]
Eubrachio    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3170]
Lepidocer    CGAGTCGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3171]
Osyris     CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCCCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3170]
Comandra    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGCAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTGCTG  [3169]
Santalum    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3168]
Exocarpos    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3167]
Pyrularia    CGAGTGGCTCTAGAAGCGTGTGTACAAGCCCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTCAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3171]
Buckleya    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3171]
Jodina     CGAGTGGCTCTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTCAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCCG  [3170]
Acanthosyris  CGAGTGGCTCTAGAAGCGTGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTCAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3170]
Thesium     CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3167]
Agonandra    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTCCAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3167]
Cansjera    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTCAAAGCTCGGAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3166]
Champerei    CGAGTAGCTCTAGAAGCTTGTGTCCAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3168]
Opilia     CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTCCAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3169]
Misodendr    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAACGAAATTATCCGCGAGGCTCGCAAATGGAGTCCTG  [3169]
Gaiadendr    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTCGCAAATGGAGTCCTG  [3166]
Moquinell    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTTGCACATGGAGTCCTG  [3171]
Tupeia     CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGATATTATCCGCGAGGCTTGCACATGGAGTCCTG  [3167]
Strombosi    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGCGATCTTGCTCGTGAGAGTACTGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3168]
Minquarti    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3166]
Heisteria    CGAGTAGCTGTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3166]
Ximenia     CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCGCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAGTGGAGTCCTG  [3169]
Olax      CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGCGGCTAGCAAATGGAGTCCTG  [3162]
Schoepfia    CGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGGGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATTCGTGAGGCTCGCAAATGGAGTCCTG  [3166]

[            3210   3220   3230   3240   3250   3260   3270   3280]
[            .     .     .     .     .     .     .     .]

Alnus      AGCTAGCTGCCGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCCAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3230]
Arceu_ver    AATTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTTGAAGCCATGGATAC?TTG---------TAA  [3236]
Dendro_cl    AATTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATTAAATTTGAA---TTTCAAGCAGTGGATAC?TTG---------TAA  [3240]
Phorad_se    AATTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAAATCAAATTTGAA---TTTCAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3236]
Phorad_ca    AATTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTTCAAGCAGTGGATACTTTG---------TAA  [3237]
Korth_lat    AATTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTTCCAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3242]
Korth_lin    AATTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTTCCAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3242]
Ginalloa    AATTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTTCCAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3241]
Noto_lei    AATTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTTCAAGCAATGGATACTTTA---------TAA  [3236]
Noto_sub    AATTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTTCAAGCAATGGATACTTTA---------TAA  [3237]
Viscum_al    AATTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGCGATCAAATTTGAA---TTTGCCGCAGTGGATAC?TTG---------TAA  [3240]
Viscum_ar    AATTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGMGATCAAATTTGAA---TTTGCCGCAGTGGATACTTTG---------TAA  [3236]
Antidaphn    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3238]
Eubrachio    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACCTTG---------TAA  [3238]
Lepidocer    AACTCGCTGCGGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATAAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3239]
Osyris     AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3238]
Comandra    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATAAAATTTATA---TTCCCAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3237]
Santalum    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATAC?TTG---------TAA  [3236]
Exocarpos    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAAATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3235]
Pyrularia    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3239]
Buckleya    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3239]
Jodina     AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCAAGCAATGGACACTTTG---------TAA  [3238]
Acanthosyris  AACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCAAGCAATGGACACTTTG---------TAA  [3238]
Thesium     AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3235]
Agonandra    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3235]
Cansjera    AACTAGCTGCTGCTTGCGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTTGAAGCAGTGGATACTTTG---------TAA  [3234]
Champerei    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTTGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3236]
Opilia     AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTTGAAGCAGTGGATAC?TTG---------TAA  [3237]
Misodendr    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3237]
Gaiadendr    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3234]
Moquinell    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGATATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3239]
Tupeia     AACTAGCTGCTGCTTGTGAGATATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3235]
Strombosi    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCCAAGCAGTGGATACTTTGGACAAG---TAA  [3242]
Minquarti    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAGTTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3234]
Heisteria    AACTAGCGGCTGCTTGTGAGGTCTGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAGTGGATACTTTGGATAAATAGTAA  [3243]
Ximenia     AACTCGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAGTGGATACTTTG---------TAA  [3237]
Olax      AACTAAATGCTGCTTGTGAGGTGTGGAAAGAGATAAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3230]
Schoepfia    AACTAGCTGCTGCTTGTGAGGTATGGAAGGAAATCAAATTTGAA---TTCGAAGCAATGGATACTTTG---------TAA  [3234]
;
END;