#NEXUS 
[Analysis of this data set is reported in Nickrent, D. L. and D. E. Soltis. 1995. A comparison of angiosperm]
[ phylogenies based upon complete 18S rDNA and rbcL sequences. Annals of the Missouri Botanical Garden ]
[ 82:208-234.]

BEGIN DATA;
DIMENSIONS NTAX=62 NCHAR=1854;
FORMAT DATATYPE=DNA MISSING=? GAP=- INTERLEAVE ;OPTIONS MSTAXA=UNCERTAIN ;
OPTIONS ZAP="1-20 229-240 677-685 1811-1854";

MATRIX

[           10    20    30    40    50    60    70    80    90    100]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTCAGTATGAACTAT-TTTGGACGGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
GNETUM    TACCTGGTTGAYCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATGAACTAG-TTCGAACGGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
EPHEDRA   ??????????ATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATGAACTAA-TTCAAACGGTGAAACTGCGGATGGCT  [99]
ZEA_MAYS   TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGCAAGTATGAACTAA-TTCGAACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
ORYZA    TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGCAAGTATGAACTAA-TTCGAACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
SPARGANIU  ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
ACORUS    ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGCAAGTATGAACTAA-TTCAGATTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
NYMPHAEA   TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
DRIMYS    TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
ARISTOLOC  TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAT-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
ASARUM    TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAT-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
SARUMA    TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAT-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
HOUTTUYNI  TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
PEPEROMEA  TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
PODOPHYLL  TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
AKEBIA_DL  ??CTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGGACCAA-TTCCGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
RANUNCULU  TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
KNIGHTIA   TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
GOSSYPIUM  TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
BRASSICA   TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACGAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
ALNUS    TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAT-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
MORUS    TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
SPINACIA   ???????TTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
LINUM    ??????????ATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTGAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
GLYCINE   TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
TROPAEOLU  TACTTGGTTGATCCTGCCAGTACTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
PITTOSPOR  TACTTGGTTGATCCTGCCAGTACTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
IMPATIENS  ????????TGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
PAEONIA   ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
PRUNUS    TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
FRANCOA   TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACGTCGAATGGCT  [99]
LEPURAPET  TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGCAAGTATGAACGAA-TTCAAACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
CHRYSOSPL  TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
HEUCHERA   TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
HYDRANGEA  TACYTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
RIBES    TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
HEDERA    TACCTGGTTGATCCTGCCA??AGTCAT??GCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
HYDROCOTY  TACCTGGTTGATCCTGCCAG?AGTCAT??GCTTGTCTTAAAGATTAAGCTATGCATGTGTAAGTATGAACT?A-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
BUXUS_DLN  TACCTGGTTGATCCTGCCAG?AGTCACA?GCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
CORNUS_FL  TACCTGGTTGATCCTGCCAG?AGTCATA?GCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAAACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
NYSSA    TACCTGGTTGATCCTGCCAG?AGTCATA?GCTTGTC??AAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACT?A-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
EUONYMUS   TACCTSGTTGATCCTGCCAGYAGTCATAYGCWTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
MALPIGHIA  TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
MONOTROPA  ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
GILIA    TACTTGGTTGATCCTGCCAGTACTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
LYCOPERSI  TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
CUSCUTA   ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGGTTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Antidaphn  ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Arc_vert   ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTAAGATGGTGATACTGTGAATGGCT  [99]
Dendropht  ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Eubrachio  ???CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Gaiadendr  ????TGGTTGATCTTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Ginaloa   ??????GTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Korthal_l  ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTTAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
Misodendr  ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Notothixo  ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TGAAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]
OpiliaDLN  ?????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
OsyrisDLN  ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Phoradend  ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAAATTCAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [100]
Santalum   ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Schoepfia  ??????GTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAA-TTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCT  [99]
Viscum_al  ????TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACTAA-TTGAGATGGTGATACTGCGAATGGCT  [99]

[           110    120    130    140    150    160    170    180    190    200]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    CATTAAATCAGTTATAGTTTCTTTGATGGTACTCTGCTACACGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAATCCCGACTTTT-TGAAGG  [198]
GNETUM    CATTAAATCAGTTATAGTTTCTTTGATGGTACATTACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAGCAAGTCCCGACTCTT-GGAAGG  [198]
EPHEDRA   CATTAAATCAGTTATAGTTTCTTTGATGGTACCTTACTACTCGGATAACCGTMGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAGCAAATCCCGACCTCT-GGAAGG  [198]
ZEA_MAYS   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACGT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCC-GGGAGG  [197]
ORYZA    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACGT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCC-GGGAGG  [197]
SPARGANIU  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCC-GGAAGG  [197]
ACORUS    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
NYMPHAEA   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAAAGCTAGAGCTAATACGTGCACCACACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
DRIMYS    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-ACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
ARISTOLOC  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
ASARUM    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
SARUMA    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCAACTTCT-GGAAGG  [197]
HOUTTUYNI  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
PEPEROMEA  CATTAAATCAGTCATAATTTGTTTGATGGTATTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
PODOPHYLL  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
AKEBIA_DL  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
RANUNCULU  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATAT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
KNIGHTIA   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-ACTGCTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
GOSSYPIUM  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
BRASSICA   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACT-ACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
ALNUS    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
MORUS    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
SPINACIA   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
LINUM    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTTT-GGAAGG  [197]
GLYCINE   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-ACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
TROPAEOLU  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-TCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCAACTTCT-GGAAGG  [197]
PITTOSPOR  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTTT-GGAAGG  [197]
IMPATIENS  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAATCCCGACTTTT-GGAAGG  [197]
PAEONIA   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTMGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
PRUNUS    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-ACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
FRANCOA   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCA-CCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
LEPURAPET  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-ACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACATATCCCGACTTCTCGGAAGG  [198]
CHRYSOSPL  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
HEUCHERA   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
HYDRANGEA  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
RIBES    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
HEDERA    CATTAAATCAGTTATAGTTYGT???ATGGTATCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAAT?CGTGCAACAAAC?CCGACTTCT-GGAAGG  [197]
HYDROCOTY  CATTAAATCAGTTATTGTTTGTT??ATGGT?CTT-GCT?CTCGGATAACCGT?GTAATTCT?GAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
BUXUS_DLN  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTT??ATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA??CCGACTTCT-GGAAGG  [197]
CORNUS_FL  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTT??ATGGTACCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCT?AT?CGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
NYSSA    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTT?ATGGTATCT-KCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
EUONYMUS   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTT??ATGGTATCT-ACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
MALPIGHIA  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-ACTATTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
MONOTROPA  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCAACTTTA-GGAAGG  [198]
GILIA    CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
LYCOPERSI  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-ACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
CUSCUTA   CATTAAATCAGTAATAGTTTGTTTGATGGTACCT-ACTACTCGGATAACCGTAGTAAATCTAGAGCTAATACGTGTAACAAATCCCAACTCTC-GGAAGG  [197]
Antidaphn  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-TCTACTCGGATAACCGTAGTAATGCTAGAGCTAATACGTGCAACAAGACCCGACTTTT-GGAAGG  [197]
Arc_vert   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTTTTT-TCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAATAAATCTTGACTTTT-GGAAGA  [197]
Dendropht  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-TCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACGAATCCTGACTTTA-GGAACG  [197]
Eubrachio  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATAT-TCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTTT-GGAAGG  [197]
Gaiadendr  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTG????AAACCCCGACTTTC-GGAAGG  [197]
Ginaloa   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-TCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAAGAAATCCTGACTTTT-GGAAGG  [197]
Korthal_l  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-TCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAAGAAATCCCGACTCTC-GGAAGG  [197]
Misodendr  CATTAAATCGGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAACCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
Notothixo  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACT-CCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAATCCCAACTTGACGGAAGG  [198]
OpiliaDLN  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAATCCCCGACTTCT-GGAAGG  [197]
OsyrisDLN  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GCTACTCG?ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAGCCCCAACTTAC-CGGAGG  [197]
Phoradend  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-TCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACGAACCCCGACTTTC-GGAAGG  [198]
Santalum   CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-TCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTTT-GGAAGG  [197]
Schoepfia  CATTAAATCGGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTT-GCTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCAACTTCA-GGAAGG  [197]
Viscum_al  CATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-TCTACCCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACGAATCCCGACTCTT-GGAAGG  [197]

[           210    220    230    240    250    260    270    280    290    300]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    GACGCATCTATTAGATAAAAGGCC-GA-TGCGGGCTT---TGCCCGGTCGTTTGGTGAATCATGATACCTTGATGGATTGCATGGCCCTCGAGCCGGCGA  [293]
GNETUM    GATGCATTTATTAGATAAAAGGCC-GA-YG-AGGCT----TGCTCG-TTGTTCGGTGAATCATGATAACTCGATGGATGCGACGGCCTTTGTGCCGGCGA  [290]
EPHEDRA   GATGCATTTATTAGATAAAAGGCC-GA-CG-AGGCCT---TGCCCGCTTGTTCGGTGAATCATGATAACTTGTCGGATCGCACGGCCTCAGTGCCGGCGA  [292]
ZEA_MAYS   GGCGCATTTATTAGATAAAAGGCT-GA-CGCGGGCTC---TGCCCGCCGATCCGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGA  [292]
ORYZA    GGCGCATTTATTAGATAAAAGGCT-GA-CGCGGGCTC---CGCCCGCTGATCCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGA  [292]
SPARGANIU  GATGCATTTATTAGATAAAAGGCT-GA-CG---GCTC---TGCCCGTCGATCCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGA  [289]
ACORUS    GATGCATTTATTAGAAAAAAGGTC-AA-TCCGG-TTC---TGCCCGTCGCTCTGGTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTTGTGCCTGCGA  [291]
NYMPHAEA   GACGCATTTATTAGATAAAAGGCC-AA-CACTGGCTT---TGCCCGATGTTTTGGTGATTCATGATAACTCGACGGAGCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGA  [292]
DRIMYS    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-C--GGCTTT---TGCCCGTTGCTCTGATGAATCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCTGGCGA  [290]
ARISTOLOC  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-CGCGGGCTC---TGCCCGTTGTTTTGATGATTCATGATAACTCGACGGACTGCATGGCTCTTGTGCCGGCGA  [292]
ASARUM    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-C----GCTT---TGCCCGTTGCTCTGACGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCTTTTGTGCCGGCGA  [288]
SARUMA    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-CG---GCTT---TGCCCGTTGCTCTGACGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCTTTTGTGCCGGCGA  [289]
HOUTTUYNI  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-C?-GG-CTT---TGCCCGTTGCTTCGACGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCGA  [290]
PEPEROMEA  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-TGCGGGCTT---TGCTCGTCTCAACGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCGA  [292]
PODOPHYLL  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-CG---GCTT---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGA  [289]
AKEBIA_DL  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CACAGGCTA---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTAGTGCTGGCGA  [292]
RANUNCULU  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-CGCGGGCAT---TGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGYAAGGCCTTCGTGCCGGCGA  [292]
KNIGHTIA   GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C----GCTC---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCTTCGTGCCGGCGA  [288]
GOSSYPIUM  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CG---GCTT---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGA  [289]
BRASSICA   GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTC---TG-T-GCTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCTTTGTGCTGGCGA  [290]
ALNUS    GACGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGACGGCTC---TGC-GTTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGA  [291]
MORUS    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CG---GCTC---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATTGTGCCGGTGA  [289]
SPINACIA   GACGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-C-CGGGCTTTT-AGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGCGCCGGCGA  [293]
LINUM    GGCGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-CGCGGGCTC---TGCTCGTTGTTTTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCAAGGCCTTCGTGCCGGCGA  [292]
GLYCINE   GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-CACAGGCTC---TGCCTGTTGCTTTGATGATTCATGATAACTCGTCGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGA  [292]
TROPAEOLU  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C----GCTT---TGCCTGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCAAGGCCATCGTGCCGGCGA  [288]
PITTOSPOR  GGTGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C----GCTT---TGCCCGTTGCTGTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGA  [288]
IMPATIENS  GCTGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C---GGCTT---TGCCCGTCGCTTTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGA  [289]
PAEONIA   GATGCATTTATTAGATAAAAGGCC-AA-CACAGGCTT---TGCCCGTTGCTCTGGTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGA  [292]
PRUNUS    GATGCATTTATTAGATAAAAGGCT-GA-C----GCTC---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACAGCCATCGTGCTGGCGA  [288]
FRANCOA   GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C----GCTT---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGA  [288]
LEPURAPET  GATGCATTTATTAGAGAAAAGGTC-AA-CGCTTGCTTC--GGCTCGTTGCTCAGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCATTGTGCTGGCGA  [294]
CHRYSOSPL  GATGCATTTATTAGATAAAAGGCC-AA-C----GCTT---TGCCCGTTGCTCTGGTGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGA  [288]
HEUCHERA   GATGCATTTATTAGATAAAAGGCC-AA-C----GCTT---TGCCCGTTGCTCTGGTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGA  [288]
HYDRANGEA  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTT-GA-C----GCTT---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCAACGCCTTCGTGCCGGCGA  [288]
RIBES    GACGCATTTATTAGATAAAAGGCC-AA-C----GCTT---TGCCCGTTGCTCTGGTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCAAGGCCATCGTGCCGGCGA  [288]
HEDERA    GATGCATTTATTACATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTA---TGCTCGTTGCTGC??T?ATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCC?CGTGCCGGCGA  [292]
HYDROCOTY  GG?GCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C??GGGCTC---T?CCC??TGCTGCGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCC???GTGCCGGCGA  [292]
BUXUS_DLN  GATGCATTT?TTAGA??AAAGGTC-GA-C----GC?A---TGCC???TGCTTTGAT?ATTCATGATAACTCGACGGATCGCAGCGCCC?CGTGCCGGCGA  [288]
CORNUS_FL  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C----GCTY---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCAGCGCCTTCGTGCCGGCGA  [288]
NYSSA    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C----GC??---TGCC???TGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCAGCGCCYTCGTGCCGGCGA  [288]
EUONYMUS   GATGCATTTATTGGATAAAAGGTC-AA-C----GCTC---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGA  [288]
MALPIGHIA  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C--AGGCTC---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGA  [290]
MONOTROPA  GGTGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTT---TGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCATGGCCTTTGTGCCGGCGA  [293]
GILIA    GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-C----GCTT---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCTACGCCTTCGTGCCGGCGA  [288]
LYCOPERSI  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCTC---TG-CTGCTGC---GATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGA  [288]
CUSCUTA   GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-TGCGGGTGT---TTCCCGTTTTCTCGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCAAGGCCATTGTGCTGGCGA  [292]
Antidaphn  GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-TGCGGGCTT---TGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACAGCCCTTGTGCTGGCGA  [292]
Arc_vert   GGAGCATTTATTAGATAAGAGGTC-AA-TGCAAGCTT---TGCTTGTTGCACTGATGATTCATGATAA-TAGACGGATCGCATGGCCCCTGTGTCGGCGA  [291]
Dendropht  GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-TGCGAGCTTC--TGCTCGTTGTGCTGATGACTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGA  [293]
Eubrachio  GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGCGGGCAT---TGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGA  [292]
Gaiadendr  GATGCATTTRTTAGATAAAAGGTC-GA-C--GGGCTC---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCG-ACTGCCCTCGTGCCGGCGA  [289]
Ginaloa   GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTT-GA-TGCGAGCTATA-TGCTCGTTGCATTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCGA  [294]
Korthal_l  GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-TGCGAGCAGAAATGCTCGTTGCATTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCGA  [295]
Misodendr  GATGCATTTATTAGATTAAAGGTC-GA-CGCGGGCTA---TGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGA  [292]
Notothixo  GAAGCATTTATTAGATAAAAGATC-AG-CACGGACAT---TGCCCGTTGCACTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCTCTTGTGCTGGCGA  [293]
OpiliaDLN  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-GA-CGC--GCTT---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCATGGCCCTCGTGCTGGCGA  [290]
OsyrisDLN  GGTGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AAGCACAGGCCT---TGCCCGTTTTTCCGATGATTCATGATAACTAGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCTGGCGA  [293]
Phoradend  GAAGCATTTACTAGATAAAAGGTT-GA-TGCGAGCCTA--TGCTTGTCGCGTTGATGATTCATGGTAACTTGGCGAATCGCACGGCCCTTGTGCTGGCGA  [294]
Santalum   GAAGCATTTATTAGATAAAAGGTCCGA-CGCGGGCTT---TGCTCGTTGCTCTGATGACTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTTGAGCCGGCGA  [293]
Schoepfia  GATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-AA-C---GGCTT---TGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCTGGCGA  [289]
Viscum_al  GGAGCATTTATTAGATAAAAGGTT-GA-CGCAAGCTC---TGCTCGGCGCACTGATGACTCATGATAACTCGTCGGATCGCACGGCCCTTGTGCCGGTGA  [292]

[           310    320    330    340    350    360    370    380    390    400]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    CGCTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGCAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [393]
GNETUM    CGCGTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTGTGACGGGTGACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [390]
EPHEDRA   CGCTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGGTAGGATAGAGGCCTACCGTGGTTGTGACGGGTGACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
ZEA_MAYS   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
ORYZA    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
SPARGANIU  CACATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [389]
ACORUS    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [391]
NYMPHAEA   YGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTAGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
DRIMYS    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [390]
ARISTOLOC  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
ASARUM    CGSATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
SARUMA    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [389]
HOUTTUYNI  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [390]
PEPEROMEA  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTTTTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
PODOPHYLL  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [389]
AKEBIA_DL  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
RANUNCULU  TGYATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
KNIGHTIA   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
GOSSYPIUM  CGCA--ATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGAC--GTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [385]
BRASSICA   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [390]
ALNUS    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [391]
MORUS    CGCAT?ATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [389]
SPINACIA   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [393]
LINUM    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
GLYCINE   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
TROPAEOLU  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
PITTOSPOR  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
IMPATIENS  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTCGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [389]
PAEONIA   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
PRUNUS    CGCATCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
FRANCOA   TGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
LEPURAPET  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [394]
CHRYSOSPL  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
HEUCHERA   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
HYDRANGEA  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
RIBES    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
HEDERA    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGA?AG  [392]
HYDROCOTY  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGT?ACGGAGAATTAGGGT?CGATTCCGGA?A?  [392]
BUXUS_DLN  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTG?CGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGA?AG  [388]
CORNUS_FL  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGAT?GTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
NYSSA    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGTYGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCMGGAGAG  [388]
EUONYMUS   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATA?AGGCCTACTATGGTATTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
MALPIGHIA  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [390]
MONOTROPA  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [393]
GILIA    CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
LYCOPERSI  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [388]
CUSCUTA   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
Antidaphn  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGCGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
Arc_vert   TGCATCATTCAAGTTTCTGCCCTAT?AACTTTCGATGGTAAGATATTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [391]
Dendropht  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [393]
Eubrachio  CGCATCATTCAAATTTCTGC?CTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
Gaiadendr  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGAT?TTGGCCTACCATGGTGATGACGGGTGWCGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [389]
Ginaloa   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [394]
Korthal_l  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [395]
Misodendr  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]
Notothixo  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGTTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [393]
OpiliaDLN  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTAGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [390]
OsyrisDLN  AGAATAATTCAAATTTTTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGTTTACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [393]
Phoradend  TGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGATAGTGGCCTACTATGGTGTTGACGGGTSACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAK  [394]
Santalum   CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGAT?GTAGGATAGTRGCTTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [393]
Schoepfia  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [389]
Viscum_al  CGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGTTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAG  [392]

[           410    420    430    440    450    460    470    480    490    500]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    GGAGCCCGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACTGG  [492]
GNETUM    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [489]
EPHEDRA   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCG?G?AAATTACCCAATCCTGATACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
ZEA_MAYS   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
ORYZA    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
SPARGANIU  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
ACORUS    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [490]
NYMPHAEA   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACMCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATGACTAACAATACCGG  [491]
DRIMYS    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [489]
ARISTOLOC  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
ASARUM    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
SARUMA    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
HOUTTUYNI  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [489]
PEPEROMEA  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
PODOPHYLL  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
AKEBIA_DL  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
RANUNCULU  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
KNIGHTIA   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
GOSSYPIUM  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [484]
BRASSICA   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [489]
ALNUS    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [490]
MORUS    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
SPINACIA   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [492]
LINUM    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
GLYCINE   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
TROPAEOLU  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
PITTOSPOR  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
IMPATIENS  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
PAEONIA   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGMAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
PRUNUS    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
FRANCOA   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
LEPURAPET  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACAAGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [493]
CHRYSOSPL  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
HEUCHERA   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
HYDRANGEA  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
RIBES    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGAGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
HEDERA    ?GAGCCTGAGAAACGGCT??CACATCCAAGGA?GGCAGCAGGCGCGC??ATTACCCAATCCTGAC?CGGGGACGGT?GTGACAATAAATAACAATACCGG  [492]
HYDROCOTY  ?GAGCCTGAGAAACGGCT?CCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGC????ATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGT??TGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
BUXUS_DLN  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGC??ATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
CORNUS_FL  ?GAGCCTGAGAA?CGGCT?CCACAT?CAAG???GGCAGCAGGCGCGC??ATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGAC?ATAAATAACAATACCGG  [487]
NYSSA    ?GAGCCTGAGAATCGGCT?CCA-ATSCAAGG??GGCAGCAGGCGCGC??ATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGT?GTGACAATAAATAACAATACCGG  [486]
EUONYMUS   GGAGCCTGAGAATCGGCT?CCACAT?CAA????GGCAGCAGGCGCGC??ATTACCC?ATCCTGACACGGGGA-GGT?GTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
MALPIGHIA  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [489]
MONOTROPA  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACTGG  [492]
GILIA    GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
LYCOPERSI  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [487]
CUSCUTA   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACTGG  [491]
Antidaphn  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Arc_vert   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAATGCGGGGA-GGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [490]
Dendropht  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [492]
Eubrachio  GGAGCCTGGGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Gaiadendr  GGAGCCTGAGAAACGGCTA??ACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
Ginaloa   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [493]
Korthal_l  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [494]
Misodendr  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [491]
Notothixo  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGA-GGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [492]
OpiliaDLN  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [489]
OsyrisDLN  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [492]
Phoradend  GGAGCCTGAGAAACGGCT?CCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [493]
Santalum   GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [492]
Schoepfia  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGA-GGTAGTGACAATAAATAACAATACCGG  [488]
Viscum_al  GGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCC-GACACGGGGA-GGTAGTGACAAAAAATAACAATACCGG  [490]

[           510    520    530    540    550    560    570    580    590    600]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    GCTCATC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [589]
GNETUM    GCTCATC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAAGCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [586]
EPHEDRA   GCTCATT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
ZEA_MAYS   GCGCGTTA-GTGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [589]
ORYZA    GCGCTTTA-GTGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [589]
SPARGANIU  GCTCATT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [585]
ACORUS    GCTCTTT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [587]
NYMPHAEA   GCTCATC--AAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
DRIMYS    GTCCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [586]
ARISTOLOC  GCTCTCA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
ASARUM    GCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
SARUMA    GTCCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [585]
HOUTTUYNI  GCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [586]
PEPEROMEA  GCTTGACAAAAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [590]
PODOPHYLL  GCTCTTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [585]
AKEBIA_DL  GCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
RANUNCULU  GCTCTTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
KNIGHTIA   GCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
GOSSYPIUM  GCTCTAT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [581]
BRASSICA   GCTCATT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [586]
ALNUS    GCTCTTAT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
MORUS    GCTCTAC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [585]
SPINACIA   GCTCATT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [589]
LINUM    GCTCATT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAACCCCTTAACGA-GTACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
GLYCINE   GCTCATT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGATGGATCCATTGAAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [589]
TROPAEOLU  GCTCTTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
PITTOSPOR  GCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
IMPATIENS  GCTCTTT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [585]
PAEONIA   GCTCTTT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
PRUNUS    GCTCTTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
FRANCOA   GCTCGTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
LEPURAPET  GCTCTCAA-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [591]
CHRYSOSPL  GCTCTAT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
HEUCHERA   GCTCTTT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
HYDRANGEA  GCTCTTAT-AAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [585]
RIBES    GCTCTTT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
HEDERA    GCTCAAT--GAGTCTGGT?ATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGG??ATTCCA  [589]
HYDROCOTY  GCTCTTC--GAGTCTGGT?ATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GG??CCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCC?GCAGCCGCGG??ATTCCA  [588]
BUXUS_DLN  GCTCTAC--GAGTCTGGT?ATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGG??ATTCCA  [584]
CORNUS_FL  GCTCATT--GAGTCT?G??ATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGT?ATTCCA  [584]
NYSSA    GCT?TTTT-GAGTCTGGT?ATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCC?GCAGCCGCGG??ATTCCA  [584]
EUONYMUS   GCTCAAT--GAGTCTGGT?ATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
MALPIGHIA  GCTCATT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [586]
MONOTROPA  GCTCTTT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [589]
GILIA    GCTCTTT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
LYCOPERSI  GCTCTAT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [584]
CUSCUTA   GCTCTTGT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTCAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [589]
Antidaphn  GCTTTTAC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAAATTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [589]
Arc_vert   GCTTTAAC-GAGTTTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAATGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
Dendropht  GCTTTAAC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAATGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [590]
Eubrachio  GCTTTAAC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [589]
Gaiadendr  GCKCTAT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [585]
Ginaloa   GCTTTAAC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGCACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [591]
Korthal_l  GCTTTAAC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGCACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [592]
Misodendr  GCTCTTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]
Notothixo  GCTTTTTT-GAGTTTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [590]
OpiliaDLN  GCTCGTGA-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [587]
OsyrisDLN  GCTTT--C-GAGTYTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGAGGTAATTCCA  [588]
Phoradend  GCTTTAAC-GAGTCTGGTHATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAATGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [591]
Santalum   GCTTTAAC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [590]
Schoepfia  GCTCTTTT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [586]
Viscum_al  GCTTTAAC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCA  [588]

[           610    620    630    640    650    660    670    680    690    700]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGACGGCC-CGGCCGGTCCG-CTTTTTTGGGTGTGCACC-GGCC  [686]
GNETUM    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATGGGG-TGGTCGGTCCG-CCGATCC-GGTGTGCATC-GACC  [682]
EPHEDRA   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTCGGCA-TGGTCGGTCCG-CCTTTTC-GGTGTGCATC-GGCC  [684]
ZEA_MAYS   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGCCGGGCCGGGTGCCGCCG-CCGTAC--GGGCAGAACC-GACC  [685]
ORYZA    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGCGCGGCCGGGCCGGTCCG-CCTCAC--GGCAGGCACC-GACC  [685]
SPARGANIU  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGCCGGGT-AGGTCGGTCCG-CCTTCTCGGGTGTGAACC-AGCC  [682]
ACORUS    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGACGGGC-CGACCGGTCTA-CCTCTC--GGTGTGAACC-GGCC  [682]
NYMPHAEA   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGC-CGACCGGTCCG-CCTCTG--GGTGTGCACC-GGTT  [683]
DRIMYS    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGAA-CGATCGGTCCG-CCTCTG--GGTGTGCATC-GGTT  [681]
ARISTOLOC  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCG-CCTCGC--GGTGTGCACA-GGTC  [683]
ASARUM    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGYAGTTGGACCTAGGGTTGGGT-CGATCGGTCCG-CCTCAC--GGTGTGCACA-GGTT  [679]
SARUMA    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTWGACCTAGGGTTGGGT-CGATCGGTCCG-CCTCAC--GGTGTGCACA-GGTT  [680]
HOUTTUYNI  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCG-CCTTAC--GGTGTGTATC-CTTC  [681]
PEPEROMEA  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAGTTTGGGTTGGAT-TGATAGGTCCC-CTCTTA--GGTGCGCACC-TATC  [685]
PODOPHYLL  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGC-CGTCCGGTCCG-TCTCAC--GATGTGCACC-GGTC  [680]
AKEBIA_DL  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGC-CGACCGGTCCG-CCCTTG--GGTGTGCACCAGGTC  [684]
RANUNCULU  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTTGGC-CGGCCGGTCCG-CCTTGT--GGTGTGCACC-GGTC  [683]
KNIGHTIA   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGATGGGC-CGATCGGTCCG-CCTTAC--GGTGTGTACC-GGTC  [679]
GOSSYPIUM  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGAC-TTAGGGTGGGT-CGGCCGGTCCG-CTC-AC--GGTGAGCACC-GGTC  [674]
BRASSICA   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGATGGGT-CGCCCGGTCCG-CGTTT---GGTGAGCACC-GGTC  [680]
ALNUS    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTTGGGC-AGATCGGTCCG-CCCCT---GGTGTGCACC-GG--  [680]
MORUS    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-TGATCGGTCCG-CCTCC---GGTGTGCACC-GGTC  [679]
SPINACIA   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGGTGGTA-CGACCGGTCCG-CCTTTT--GGTGTGCACC-GGCC  [684]
LINUM    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGGCCGGTCCG-C-TCAC--GGTGTGCACC-GGCC  [682]
GLYCINE   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCG-CCTCC---GGTGTGCACC-GGTC  [683]
TROPAEOLU  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-T-GCCGGTCCG-CCTAT---GGTGTGCACC-GGTC  [677]
PITTOSPOR  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGT-CGGCCGGTCCG-CCTTTT--GGTGTGCACC-GATC  [679]
IMPATIENS  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGA-CGATCGGTCCG-CCTT----GGTGAGTATC-GATC  [678]
PAEONIA   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTCGGGA-CGACCGGTCCG-CCTTCA--GGTGTGCACC-GGTC  [683]
PRUNUS    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGACCGGTCCG-CCTCT---GGTGTGCACC-GGTC  [678]
FRANCOA   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGACCGGTCCG-CTT-AC--GGTGTGAACC-GATC  [678]
LEPURAPET  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGTA??TTGGGTTGGGT-CGACCGGTCCG-CTTCA---GGTGAGCACC-GATC  [685]
CHRYSOSPL  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGA-TGACCGGTCCG-CTCTG---GGTGTGCATC-GATT  [678]
HEUCHERA   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGG-A-CGACCGGTCCG-CCTTTT--GGTGTGCATC-GGTC  [678]
HYDRANGEA  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGT-CGACCGGTCCG-CCTCT---GGTGTGCACC-GGTT  [679]
RIBES    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACATTGGGTTGGGA-CGACCGGTCCG-CTTGC---GGTGTGCATC-GGTC  [678]
HEDERA    GCTTCAATAG?G?AT?TTTAAGTTG??GCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGT-CGGCC?GTCCG-CCTC?---GGTGTGCACC-GATC  [683]
HYDROCOTY  GCTCCAATAGCGTAT?TTT?AGTTG??GCAGTTAAAAAGCTCGT?GTTGGACTTTGGGTTGGGT-CGGTCGGTCCG-CTT-AC--GGTGTGTACC-?ATC  [682]
BUXUS_DLN  GCTCCAATAGCGTA??TTTAAGTTG??GCAGTT??AAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGT?GGGT-CGACC?GTCCG-CCYCGC--GGTGTGCACC-GG??  [679]
CORNUS_FL  GCTCCAATAGCGTAT?TTTAAGTTGT?GCAGTT??AAAGCT?GTAGTT?GACCTT?GGTTGGGC-CGACCGGTCCG-CTTCC---?GTGTGCATC-GGT?  [678]
NYSSA    GCTCCAATAGCGTAT?TTTAAGTT???GCAGTT??AAAGCT?GTAGTT?GACCTTGGGTTGGGT-?GACC?GTCCG-CCT?T---?GTGTGCACC-????  [678]
EUONYMUS   GCTCCAATACCGTAT?TTTAAGTTG??GCAGTT??AAAGCTCGTAGTTGGATCTAGGGTTGGGT-CGA?CGGTCCG-CCTTTC--GGTGTGCACC---TT  [677]
MALPIGHIA  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGACCGGTCCG-CCTCA---GGTGTGCACC-GGTT  [680]
MONOTROPA  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGGCCGGTCCG-CCTTT---GGTGTGCACC-TGTT  [683]
GILIA    GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGC-CGACCGGTCCG-CCTATT--GGTGTGCACC-GGTC  [679]
LYCOPERSI  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGATGGGC-CGGCCGGTCCGCCCTA----GGTGTGCACC-GGTC  [678]
CUSCUTA   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGAGATGGGT-TTGCCGGTCCG-CCTCAT--GGTGTGCATC-GTTG  [684]
Antidaphn  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCT-CCATCA--GGTGTGTATC-GGTT  [684]
Arc_vert   GCTCCAATAGCG-ATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTTGATCGGTCTA-CCTTTG--GGTGTGTACC-GGTT  [683]
Dendropht  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTTGATCGGTCCG-CCACTC--GGTGTGTATC-GGTT  [686]
Eubrachio  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCG-CCGTTA--GGTGTGTACC-GGTT  [684]
Gaiadendr  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTT?GGT-CGATCGGTCCG-CCTTTA--GG?GTGTACC-G?TC  [680]
Ginaloa   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTTGATCGGTCCG-CCACCA--GGTGTGTACC-GGTT  [687]
Korthal_l  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTTGATCGGTCCG-CCACCA--GGTGTGTACC-GGTT  [688]
Misodendr  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTTGTGT-CGATCGGTCCG-CCTACAT-GGTGTGTACC-GGTT  [684]
Notothixo  GCTCCAATAGCGTATATTGAAGTTGTYGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGTATGGGCTCAATTGGTCGG-CCTCTT--GGTCTGTATT-GATT  [686]
OpiliaDLN  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGA-CAATCGGT-CG-GCTTCAT-GGTCTGTACC-GGCT  [682]
OsyrisDLN  GCTCCAATAACGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCG-CCATCA--GGTGTGYACC-GGTT  [683]
Phoradend  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGTTCGATCGGTCCG-CCACTC--GGTGTGTACC-GGTT  [687]
Santalum   GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCG-CCATCA--GGTGTGTACC-GGTC  [685]
Schoepfia  GCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGATCGGTCCG-CCTTTG--GGTGTGAACC-GGTC  [681]
Viscum_al  GCTCCAATAGCGWATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGTTTGATCGGTCCG-CCTCCT--GGTGTGTATT-GGTT  [684]

[           710    720    730    740    750    760    770    780    790    800]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    -GTTTCGTCCCTTTTGTTGGCGGCGCGCACCTGGCCTTAACTGTCTGGGT-CGCGGTTCCGACGCTGTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [784]
GNETUM    -GCTCCGTTCCTTCTGTCGGCGACGCGGTCCTGGCCTTAATTGGCTGGGT-CGCGGCTTCGACGCTGTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [780]
EPHEDRA   -ATCCCGATCCTTCTGTCGGCGGCGTGCTCCTGGCCTTAATTGGCTGGGT-CACGGCTCCGACGCAGTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [782]
ZEA_MAYS   -GGCTCGACCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGG-GCCGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [782]
ORYZA    -TGCTCGACCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTTCGTGCCTCCGGCGCCGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [784]
SPARGANIU  -TCCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGTCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [780]
ACORUS    -GTCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGTTCCTGGTCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [780]
NYMPHAEA   -GTCTCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [781]
DRIMYS    -GCCTCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [779]
ARISTOLOC  -GACTCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [781]
ASARUM    -GACTCGTCCCTTCTATCGGCGATGCGCTTCTG-CCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGATGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [776]
SARUMA    -GACTCGTCCCTTCTATCGGCGATGCGCTTCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGATGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [778]
HOUTTUYNI  -GACTCGTCCCTTCTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGTTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [779]
PEPEROMEA  -GACTCGTCCCTTCTGCCGGCGATACGCTCCTGTCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [783]
PODOPHYLL  -GTCCCGTCCCTTCTACCGGCGATACGTTCCTGGTCTTAATTGACCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [778]
AKEBIA_DL  -GTCCCGTCCCTTCTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAGG  [782]
RANUNCULU  -GTCTCATCCCTTCTACCGGCGATACGCTCCTGTCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [781]
KNIGHTIA   -GTCTTGTCCCTTCTGTCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [777]
GOSSYPIUM  -TGCTCGTCCCTACTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAGG  [772]
BRASSICA   -GGCTTGTCCCTTCTGTCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [778]
ALNUS    --GCTCGTCCCTTCTACCGGCGATACGCTCCTGGTCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [777]
MORUS    -GACTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [777]
SPINACIA   -GTCTCGCCTCTTTCGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCACTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [782]
LINUM    -GTCTTGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGTCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCAGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [780]
GLYCINE   -GGCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGTCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [781]
TROPAEOLU  -GGCTTGTCCCTTCTGCCGG-GTTTCGCTCCTGTGCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [774]
PITTOSPOR  -GTCTCGTCCCTTCTGTCGGCGATGCGCTCCTGTCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [777]
IMPATIENS  -GTCTTGACTCTACTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [776]
PAEONIA   -GTCTTGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCACCTGGCCTTAACTGGCCGGGA-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [781]
PRUNUS    -GGCTCGTCCCTTCTACCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [776]
FRANCOA   -GTCTCGTCCCTTCTACCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [776]
LEPURAPET  AGTCCTGTCCTTATTGCCGGTGATGCGCTCCTAGCCTTAATTGGTTGGGT-CGTCCCTCTGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCCCG  [784]
CHRYSOSPL  -ATCTCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGTCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCACCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [776]
HEUCHERA   -GTCTCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [775]
HYDRANGEA  -GTCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCT-GCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [776]
RIBES    -GTCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTGACTGGCTGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [776]
HEDERA    -GTCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGTCCTTAATTGGCCGGGT-C?GYG-TCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [780]
HYDROCOTY  -GTCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGTCCTTAATTGGCCGGGT-CGCTG-TCCGG?GCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [779]
BUXUS_DLN  -GTCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTY?ATTGACCGGGT-CGGRG--CCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [775]
CORNUS_FL  -GTCTCGTCC?TTCTGTCGGCGATGCGCTCCT?GCCTTAACTGGCC?GGT-CGTG---CCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [773]
NYSSA    -GTCT?GTCCCTTTT?CTG-CGATACGCTTCT?GCCTTAATTGGCC?GGT-CGTG--TCCGGT?CTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [773]
EUONYMUS   -TCCTCGTCCCTT?TGGCGGCGATGCGCTCCTGGTCTTAACTGAACGGGT-CGTTC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [774]
MALPIGHIA  -GGCTCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [778]
MONOTROPA  -GTCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCCCTGGCACTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [781]
GILIA    -GTCTCGTCCCTTCTGCCGGCGATACGTTCCTG-CCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [776]
LYCOPERSI  -GTCTCGTCCCTTCTGTCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [776]
CUSCUTA   -AACTTGTCTCTATTGCTGGTGATGTGCTCCTGGTCTTAATTGATCGGGT-CATGCCTCCAGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [782]
Antidaphn  -GGCCCGTCCCTACTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTTCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [782]
Arc_vert   -ACCTCGTCCCTCCTACCCATGATGCGCTTCTGGCCTTAATTGGTCGGGT-CGTGCCTTGGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAG  [781]
Dendropht  -GCCCCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTG-CCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCTGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAG  [783]
Eubrachio  -GCCCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [782]
Gaiadendr  -GGCCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGC?CCTGGCCTTAATTGGSCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [778]
Ginaloa   -GCCTCGTCCCTTCTATCGGTGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTTCGATGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAG  [785]
Korthal_l  -GGCTCGTCCCTTCTATCGGTGATGCGCTCCTGGACTTAGTTGGCCGGGT-CGTGCCTTCGATGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAG  [786]
Misodendr  -GTCTTGACCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTGGACTTAGTTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [782]
Notothixo  -GTCTCGTCCCTTCTACCGACGACGCGCTCCTG-CCTTAACTGGCCGGAT-CGTGCCTTTGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [783]
OpiliaDLN  -GTTCCGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGCTCCTG-CCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGKTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [779]
OsyrisDLN  -GCCTCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTG-CCTTAATTGGCCGGGT-CGTGC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [779]
Phoradend  -GCCC?GTCCCTTCTGCCGGTGATGCGCTCCTG-CCTTAACTGGCCGGGT-CGTTC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTTAAAGCA-G  [782]
Santalum   -GTCCCGTCCCTTCTACCGGCGATGCGCTCCTG-CCTTAATTGGCCGGGT-CGTGC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [781]
Schoepfia  -RGTCTGTCCCTTCTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTGATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAG  [779]
Viscum_al  -GGCCCGTCCCTTCTACCGGTGATGCGCTCCTG-CCTTAACTGGCCGGGT-CGTGGCTTCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGTGTGCTCAAAGCAAG  [781]

[           810    820    830    840    850    860    870    880    890    900]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    CTTAT-GCTCTGAATACATTAGCATGGAATAACGGTATAGGATTCTGGTCCTATTGCGTTGGCCTTCGGGACCGGAGTAATGATTAACAGGGACGGTCGG  [883]
GNETUM    CCTAT-GCTCTGAATACATTAGCATGGAATAACGCGATAGGATTTCGATCCTGTTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [879]
EPHEDRA   CCTAT-GCTCTGAATACATTAGCATGGAATAACGCGATAGGATTTCGGTCCTGTTGTGTTGGCCTTCGGGACCGGAGTAATGATTAATAGGGACTGTCGG  [881]
ZEA_MAYS   CCATC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCCTAGGATTCCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGG  [881]
ORYZA    CCATC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGG  [883]
SPARGANIU  CCCAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGG  [879]
ACORUS    CCCAC-GCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGATCCTATTTTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGG  [879]
NYMPHAEA   CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAAYGATTAAGAGGGACAGTCGG  [880]
DRIMYS    CCCAA-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTTGGTCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [878]
ARISTOLOC  CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [880]
ASARUM    CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [875]
SARUMA    CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [877]
HOUTTUYNI  CCTAC-GCTCTAGATACATTAGCATGGGATAACATCAGAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [878]
PEPEROMEA  CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATAAGAGGATTTCGATCCTTTTTCGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [882]
PODOPHYLL  CCCAA-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGCGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [877]
AKEBIA_DL  CATAA-GCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCTGATCCTATTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [881]
RANUNCULU  CCCAA-GCTCTGTATATATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGCGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [880]
KNIGHTIA   CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGCGTTGGC-TTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [875]
GOSSYPIUM  CCTAC-GCT-TGTATACATTAGSATGGGATAACATGATAGGAKTTCGATCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [870]
BRASSICA   CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [877]
ALNUS    CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTCTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGAACAGTCGG  [876]
MORUS    CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [876]
SPINACIA   CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATTATAGGATTCCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [881]
LINUM    CCTAC-GCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [879]
GLYCINE   CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACACCACAGGATTCTGATCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [880]
TROPAEOLU  CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [873]
PITTOSPOR  CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [876]
IMPATIENS  CCTTC-GCTCTGTATATATTAGCATGGGATAACATTATAGGATTTCGATCTTATTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [875]
PAEONIA   CCATC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [880]
PRUNUS    CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTC???CCTATTCTGTTGG-CTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [874]
FRANCOA   CCTAC-GCTCTGCATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGG-CTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [874]
LEPURAPET  CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGATCCTATTTAGTTGG-CTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [882]
CHRYSOSPL  CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCTGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [875]
HEUCHERA   CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [874]
HYDRANGEA  CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATTATAGGATTTCGATCCTATTCAGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [875]
RIBES    CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGCGTTGG-CTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGG  [874]
HEDERA    CCTAC-GCTCTGGATACATT?GCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTCACAGGGACAGTCGG  [879]
HYDROCOTY  CCT?C-GCTCTGTATACATT?GCATGGGAT?ACATCATAGGATTTCGGTCCT?TTACGTTGGCCTTCGGTATCGGAGTAATGATTACCAGGG?CAGTC?C  [878]
BUXUS_DLN  CCTAC-GCTCTGGATACATT?GCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCT?TTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [874]
CORNUS_FL  CCTAC-GCTCTGTATACATT?GCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCT?TTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [872]
NYSSA    CCTAC-GCTCTGGATACATT?GCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCT?TTACGTTGCGCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAA????GACAGTCGG  [872]
EUONYMUS   CCTAC-GCTCTGGATACATT?GCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [873]
MALPIGHIA  CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [877]
MONOTROPA  CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [880]
GILIA    CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTTAGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [875]
LYCOPERSI  CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATTATAGGATTTCGGTCCTATTACGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [875]
CUSCUTA   CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATTATAGGATTTCGATCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [881]
Antidaphn  CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCTGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [881]
Arc_vert   TTTGT-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTTGATCCTATTTGGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGT  [880]
Dendropht  CCTGC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [882]
Eubrachio  CCTAC-GCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGACCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [881]
Gaiadendr  CCTAC-GCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACACCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACWGGGACAGTCGG  [877]
Ginaloa   CTTGT-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [884]
Korthal_l  CTTGT-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [885]
Misodendr  CTTAC-GCTCTGGATATATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGG  [881]
Notothixo  CTTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGG  [882]
OpiliaDLN  CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGC-TTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGG  [877]
OsyrisDLN  CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGG  [878]
Phoradend  CKTGC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACGTTATAGGATTTCGGTCCTATTTTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGCCGG  [881]
Santalum   CCTAC-GCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [880]
Schoepfia  CCTAC-GCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAAAGGGACAGTCGG  [878]
Viscum_al  CCTAC-GCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACGTCACAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGG  [880]

[           910    920    930    940    950    960    970    980    990    1000]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    GGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [982]
GNETUM    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGGGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAG-CGAACTACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [977]
EPHEDRA   GGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACTACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [980]
ZEA_MAYS   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [980]
ORYZA    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [982]
SPARGANIU  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [978]
ACORUS    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [978]
NYMPHAEA   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [979]
DRIMYS    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [977]
ARISTOLOC  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [979]
ASARUM    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [974]
SARUMA    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [976]
HOUTTUYNI  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTT???AAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [977]
PEPEROMEA  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [981]
PODOPHYLL  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [976]
AKEBIA_DL  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [980]
RANUNCULU  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [979]
KNIGHTIA   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [974]
GOSSYPIUM  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [969]
BRASSICA   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGAC  [976]
ALNUS    GGGCATTCGTATTTCATACTGAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCTGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [976]
MORUS    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAACAGTTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [975]
SPINACIA   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [980]
LINUM    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [978]
GLYCINE   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [979]
TROPAEOLU  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [972]
PITTOSPOR  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [975]
IMPATIENS  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [974]
PAEONIA   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [979]
PRUNUS    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [973]
FRANCOA   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [973]
LEPURAPET  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [981]
CHRYSOSPL  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [974]
HEUCHERA   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [973]
HYDRANGEA  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [974]
RIBES    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [973]
HEDERA    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAA?  [978]
HYDROCOTY  G?G??TTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAA?  [977]
BUXUS_DLN  GGG??TTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACCACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAA?  [973]
CORNUS_FL  GGGC?TTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAA?  [971]
NYSSA    GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAG???  [971]
EUONYMUS   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGRGY  [972]
MALPIGHIA  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [976]
MONOTROPA  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGTCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [979]
GILIA    GGGCATTCGTATTTCTTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTAAGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [974]
LYCOPERSI  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [974]
CUSCUTA   GGGCATTTGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [980]
Antidaphn  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [980]
Arc_vert   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGTCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [979]
Dendropht  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [981]
Eubrachio  GGGCATTCATATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGATGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [980]
Gaiadendr  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [976]
Ginaloa   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [983]
Korthal_l  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [984]
Misodendr  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGCACCACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAAC  [980]
Notothixo  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCTAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [981]
OpiliaDLN  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [976]
OsyrisDLN  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [977]
Phoradend  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGTCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAA?  [980]
Santalum   GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGGACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [979]
Schoepfia  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAAC  [977]
Viscum_al  GGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAAC  [979]

[           1010   1020   1030   1040   1050   1060   1070   1080   1090   1100]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTCTAAGGACTCCGCCGG-  [1081]
GNETUM    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGTCGG-  [1076]
EPHEDRA   GAAAGTTGGGGG?TCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCRGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1079]
ZEA_MAYS   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGG-TGTTACTAATAGGACCCCGCTGGC  [1079]
ORYZA    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCCGG-  [1081]
SPARGANIU  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1077]
ACORUS    GAAAGTTGGGGACTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCRGTGGATGTTGCTTACAGGACTCCGCCGG-  [1077]
NYMPHAEA   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1078]
DRIMYS    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCTGCTGG-  [1076]
ARISTOLOC  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1078]
ASARUM    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATC?GCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1073]
SARUMA    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1075]
HOUTTUYNI  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTACGACACCGCCGG-  [1076]
PEPEROMEA  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1080]
PODOPHYLL  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTAAAGGACTCCGCCGG-  [1075]
AKEBIA_DL  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1079]
RANUNCULU  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1078]
KNIGHTIA   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1073]
GOSSYPIUM  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1068]
BRASSICA   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1075]
ALNUS    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGATTTCAGGACTCCGCCGG-  [1075]
MORUS    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCTGCCGG-  [1074]
SPINACIA   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTTAGGACGCCGCCGG-  [1079]
LINUM    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTTGGACTCCGCCGG-  [1077]
GLYCINE   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1078]
TROPAEOLU  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1071]
PITTOSPOR  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGTGGATGTTGCTTTTAGGACTCCACTGG-  [1074]
IMPATIENS  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1073]
PAEONIA   GAAAGTTGGGGGMTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGG-  [1078]
PRUNUS    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1072]
FRANCOA   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCCGG-  [1072]
LEPURAPET  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGAGATCAGCGGATGTTGCTCTTAGGACTCCGCTGG-  [1080]
CHRYSOSPL  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1073]
HEUCHERA   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1072]
HYDRANGEA  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1073]
RIBES    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCTGG-  [1072]
HEDERA    GAAAGTTGCGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGTGGATGTTGCTTTTAGGACTCCACTGG-  [1077]
HYDROCOTY  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGTGGATGTTGCTTATAGGACTCCACTGG-  [1076]
BUXUS_DLN  GAAAGTTGGGGGYYYGAAG?CGATYAGATACCTTCCT?GTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGTGGATSTTGCTTTTACGACTCCACTGG-  [1072]
CORNUS_FL  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGAYGATCAGATACCGTCCTCGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1070]
NYSSA    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGT?CT?GTCTCAACCAT?AACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1070]
EUONYMUS   GAAAGTTGGRGGCTCGAAGACGATCAGATACCRTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1071]
MALPIGHIA  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTTCATTTAGGACTCCGCCGG-  [1075]
MONOTROPA  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTTCGCTGG-  [1078]
GILIA    GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1073]
LYCOPERSI  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-  [1073]
CUSCUTA   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGTGGATGTTGCTTTTAGGACTCTACCGG-  [1079]
Antidaphn  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTTCGTTGG-  [1079]
Arc_vert   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGTTGG-  [1078]
Dendropht  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGG-  [1080]
Eubrachio  GAAAGTTGAGGG?TCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTTCGCTGG-  [1079]
Gaiadendr  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGTACTCCGCTGG-  [1075]
Ginaloa   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACYAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATTGGACTCTGCTGG-  [1082]
Korthal_l  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTTCTTATTGGACTCTGCTGG-  [1083]
Misodendr  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGGGGATGTTACTTATAGGACTCCCCTGG-  [1079]
Notothixo  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCAGATGTTGCTTATAGGACTCTGCTGG-  [1080]
OpiliaDLN  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-  [1075]
OsyrisDLN  GAAAGTTGGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGYGGATGTTGCTTCTAGGACTTCGCTGG-  [1076]
Phoradend  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCTGCTGG-  [1079]
Santalum   GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGG-  [1078]
Schoepfia  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGTTGG-  [1076]
Viscum_al  GAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGTTGG-  [1078]

[           1110   1120   1130   1140   1150   1160   1170   1180   1190   1200]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1179]
GNETUM    CACCTTCCGAGAAATCAGAGTG-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1174]
EPHEDRA   CACCTTCCGAGAAATCAGAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1177]
ZEA_MAYS   CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAG  [1177]
ORYZA    CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGGG  [1179]
SPARGANIU  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAG  [1175]
ACORUS    CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1175]
NYMPHAEA   CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGCTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1177]
DRIMYS    CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1174]
ARISTOLOC  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1176]
ASARUM    CACCTTATGAGAAATCAAAGTG-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1171]
SARUMA    CACCTTATGAGAAATCAAAGTG-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1173]
HOUTTUYNI  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1174]
PEPEROMEA  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1178]
PODOPHYLL  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1173]
AKEBIA_DL  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1177]
RANUNCULU  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1176]
KNIGHTIA   CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1171]
GOSSYPIUM  CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1166]
BRASSICA   CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1173]
ALNUS    CACCTTATGAGAAATCAAAGTTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAAGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGA-  [1173]
MORUS    CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1172]
SPINACIA   CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1177]
LINUM    CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1175]
GLYCINE   CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1176]
TROPAEOLU  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGAGGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1169]
PITTOSPOR  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-ACGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1172]
IMPATIENS  CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1171]
PAEONIA   CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1176]
PRUNUS    CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAT  [1170]
FRANCOA   CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1170]
LEPURAPET  CATCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1178]
CHRYSOSPL  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1171]
HEUCHERA   CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1170]
HYDRANGEA  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1171]
RIBES    CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1170]
HEDERA    CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-?TTGG?TT?CGAGGGGAGTAT?G-TCGCAAGGCT?AAACTT?AAGGAATTG???GAAGGGCACCACCAGGAG?GGAG  [1175]
HYDROCOTY  CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCT?AAACTTAAAGGAATTG??GGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1174]
BUXUS_DLN  CACCTTATGAGAAATCAAAGTY-TTTGGGTTCCGGGGGG?GTATGG-TCGCAAGGCT?AAACTTAAAGG?ATTGACGG??GGGC?CC?CC?GGAGTGGAG  [1170]
CORNUS_FL  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCC??GGGGAGTAT?G-TCGCAAG?CT?AAACTT?AAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1168]
NYSSA    CACCTTATGAGAAATCAAAG??-??TGGGTT?C???GGGAGTATGG-TCGCAAG?CT?AAACTT?AAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1168]
EUONYMUS   CACCTTATGAGAAATCAAAGT?-??TGGGTTCCGGGGGGAGT?TGG-TCGCAA??CT?AAACTT?AAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1169]
MALPIGHIA  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1173]
MONOTROPA  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1176]
GILIA    CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1171]
LYCOPERSI  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1171]
CUSCUTA   CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1177]
Antidaphn  TACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1177]
Arc_vert   TACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1176]
Dendropht  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAS  [1178]
Eubrachio  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1177]
Gaiadendr  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAG?AATT?ACG?AAGGGCACCACCATGAGTGGAG  [1173]
Ginaloa   CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1180]
Korthal_l  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-CTGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1181]
Misodendr  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1177]
Notothixo  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1178]
OpiliaDLN  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1173]
OsyrisDLN  CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1174]
Phoradend  CACCTTATGAGAAATCAAAGTY-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGTCGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1177]
Santalum   CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1176]
Schoepfia  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1174]
Viscum_al  CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG  [1176]

[           1210   1220   1230   1240   1250   1260   1270   1280   1290   1300]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1275]
GNETUM    -CCKGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1270]
EPHEDRA   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1273]
ZEA_MAYS   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1273]
ORYZA    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1275]
SPARGANIU  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1271]
ACORUS    -CCTGCG-CTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1270]
NYMPHAEA   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1273]
DRIMYS    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1270]
ARISTOLOC  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1272]
ASARUM    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1267]
SARUMA    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1269]
HOUTTUYNI  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGATAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1270]
PEPEROMEA  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGATAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1274]
PODOPHYLL  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1269]
AKEBIA_DL  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1273]
RANUNCULU  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1272]
KNIGHTIA   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1267]
GOSSYPIUM  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1262]
BRASSICA   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAAGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1269]
ALNUS    -CGTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1269]
MORUS    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1268]
SPINACIA   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1273]
LINUM    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1271]
GLYCINE   -CCTGCGGCT-AATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGG-TTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1270]
TROPAEOLU  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1265]
PITTOSPOR  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1268]
IMPATIENS  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1267]
PAEONIA   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGRGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1272]
PRUNUS    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1266]
FRANCOA   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1266]
LEPURAPET  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAG?AAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---TTGATTC?ATGGGTGG  [1274]
CHRYSOSPL  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1267]
HEUCHERA   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1266]
HYDRANGEA  -CCTGCGGCTTAATTTGAGCTCACCCGGGGAAACTT???????CCAGACATAGTAAGGATTGACA?ACTGAGAGC-CTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1266]
RIBES    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1266]
HEDERA    -CCTGCGGCTTAATTTGACT------GGGGAAACTTACCAGGT??AGACATAGTAAGGAT?GACAGACTGAGAGCT?TTTC---TTGATTC??TGGGTGG  [1265]
HYDROCOTY  -CCTGCGGCTTAATTTGACT------GGGGAAACTTACCAGGGC?AGACATAGTAAGGAT?GACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCT?TGGGTGG  [1264]
BUXUS_DLN  -CCTGCGGCTTAATTTGACT------GGGGAAACTTACCAGGT??AGACATAGTAAGGA??GACAGACTGAGAGCT?TTTC---T??ATT?????GGT??  [1260]
CORNUS_FL  -CCTGCGGCTTAATTTGACT--AC?CGGGGAAACTTACCAGGT??AGACATAGTAAGGAT?GACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTA??GGT?G  [1262]
NYSSA    -CCTGCGGCTTAATTTGACT--ACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGAT?GACAGACTGAGAGCTCTTTC---TYGATTCYATGGGT?G  [1262]
EUONYMUS   -CCTGCGGCTTAATTTGACT----A?GGGGAAACTTACCAGGT??AGACATAGTAAGGAT?GACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCT?TGGGTGG  [1261]
MALPIGHIA  ACCGGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1270]
MONOTROPA  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---ACGATTCTATGGGTGG  [1272]
GILIA    -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1267]
LYCOPERSI  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1267]
CUSCUTA   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---GAGATTCTATGGGTGG  [1273]
Antidaphn  -CATGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTTTATGGGTGG  [1273]
Arc_vert   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---GTTATTCTATGGGTGG  [1272]
Dendropht  -CGTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---ACGATTCTATGGGTGG  [1274]
Eubrachio  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTTTATGGGTGG  [1273]
Gaiadendr  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1269]
Ginaloa   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---GCTATTTTATGGGTGG  [1276]
Korthal_l  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---AAGATTTTATGGGTGG  [1277]
Misodendr  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1273]
Notothixo  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---GAGATTCTATGGGTGG  [1274]
OpiliaDLN  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---AAGATTCTATGGGTGG  [1269]
OsyrisDLN  -CATGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGMTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1270]
Phoradend  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---ATGATTCTATGGGTGG  [1273]
Santalum   -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1272]
Schoepfia  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTC---TTGATTCTATGGGTGG  [1270]
Viscum_al  -CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTC---GCGATTCTATGGGTGG  [1272]

[           1310   1320   1330   1340   1350   1360   1370   1380   1390   1400]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCGGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGCGGAGG-GTTTC  [1372]
GNETUM    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-TAGCC  [1367]
EPHEDRA   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTCGAGG-ATTCC  [1370]
ZEA_MAYS   TGGTGCATGGTCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGCGGAGC-CATCC  [1370]
ORYZA    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGCGGAGC-CATCC  [1372]
SPARGANIU  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTG-AGG-CATCC  [1367]
ACORUS    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCSGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAAAC??????--GAGGATC-TCCTC  [1367]
NYMPHAEA   TGGTGCATGGACGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGCGGAGG-TACCC  [1370]
DRIMYS    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TCACC  [1367]
ARISTOLOC  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TGACC  [1369]
ASARUM    TGGTGCATGGAAGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TGACC  [1364]
SARUMA    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TGACC  [1366]
HOUTTUYNI  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAAT-TCATA  [1367]
PEPEROMEA  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CACGGAGG-A-ATC  [1370]
PODOPHYLL  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAAG-ACACC  [1366]
AKEBIA_DL  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG--CACC  [1369]
RANUNCULU  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TACCC  [1369]
KNIGHTIA   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TGACC  [1364]
GOSSYPIUM  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CACGGAGG-TGATC  [1359]
BRASSICA   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-CATCC  [1366]
ALNUS    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGTTAA-CTAGCTA-T-CGGAGG-TGACC  [1365]
MORUS    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-T-CGGAGG-ATACC  [1364]
SPINACIA   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGCGGAGG-TCACC  [1370]
LINUM    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGCGGAGG--CACC  [1367]
GLYCINE   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-ATAGCTA-TGTGGAGG-TAACC  [1367]
TROPAEOLU  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-ACATC  [1362]
PITTOSPOR  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGA-CGTAC  [1365]
IMPATIENS  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-ATAGCTA-TGCGGAGG-TGCCC  [1364]
PAEONIA   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGTTTGTCC  [1370]
PRUNUS    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-T---GAGG--ATCC  [1359]
FRANCOA   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAG--TTGAT  [1362]
LEPURAPET  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-ATAGCTA-CGCGGAGG-GTTCC  [1371]
CHRYSOSPL  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TGACC  [1364]
HEUCHERA   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TGACC  [1363]
HYDRANGEA  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTCAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TGACC  [1363]
RIBES    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGGATCACC  [1364]
HEDERA    T?GTGCATGGC?GTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTRA-ATAGCTA-TGTGGAGG-T?T??  [1362]
HYDROCOTY  ?GGTGCATGGC-GTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTRATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTRA-ATAGCTA-TGTGGAGG-CGCAG  [1360]
BUXUS_DLN  ???TGCATGGC??TTCTTAGTTGGTGGAGC?ATT?GTCT?GTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TG---AGG-TG-CC  [1353]
CORNUS_FL  T?GTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TAT-C  [1358]
NYSSA    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TG---AGG-T?ACC  [1356]
EUONYMUS   T?GTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTACGTA-CGCGAAGG-AAT?A  [1358]
MALPIGHIA  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-TGACC  [1367]
MONOTROPA  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-CGACC  [1369]
GILIA    TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAAG-TTTCT  [1364]
LYCOPERSI  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGCGGAGG-TATCC  [1364]
CUSCUTA   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGCGAAGG-TATCC  [1370]
Antidaphn  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-TGCCC  [1370]
Arc_vert   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-TGTGGAGG-TACAC  [1369]
Dendropht  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGTTAA-CTAGCTA-CATGGAGG-TGCCC  [1371]
Eubrachio  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-TACCC  [1370]
Gaiadendr  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CAYGCAGG-TATCC  [1366]
Ginaloa   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-TGCCC  [1373]
Korthal_l  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-TGCCC  [1374]
Misodendr  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CATGGAGG-TATAC  [1370]
Notothixo  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTC?GTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CATGGAGG-TGCCC  [1371]
OpiliaDLN  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTSCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCKAA-CTAGCTA-CATGGAGC-TTAGC  [1366]
OsyrisDLN  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CATGGAGG-TGCCC  [1367]
Phoradend  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGTTAA-CTAGCTA-CATGGAGG-TTCCC  [1370]
Santalum   TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-TGCCC  [1369]
Schoepfia  TGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CATGGAGG-TAGA-  [1366]
Viscum_al  TGGTGCATG?CCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTA-CGTGGAGG-TACCC  [1369]

[           1410   1420   1430   1440   1450   1460   1470   1480   1490   1500]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    TTTCGTGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1469]
GNETUM    CTTCGCGGAC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTCA-GGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1464]
EPHEDRA   CTCGGCGGAC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GACCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1467]
ZEA_MAYS   CTCCGTAGTT-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCGCG-AAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1466]
ORYZA    CTCCGCAGCT-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGC-GCA  [1468]
SPARGANIU  CTCCGCAGCT-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1464]
ACORUS    CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1464]
NYMPHAEA   CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1467]
DRIMYS    CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1464]
ARISTOLOC  CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1466]
ASARUM    CTCCATGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1461]
SARUMA    CTCCATGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1463]
HOUTTUYNI  TTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1464]
PEPEROMEA  CTCCAGGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTCCTGGGCCGCA  [1467]
PODOPHYLL  TTCCATGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1463]
AKEBIA_DL  CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1466]
RANUNCULU  CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1466]
KNIGHTIA   CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1461]
GOSSYPIUM  CTCCGTGGCT-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1456]
BRASSICA   CTTCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGC-GCA  [1462]
ALNUS    CTCCGCGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-G--CACGGA-GTTTGAGGCAATAACAGG-CTGTGATTGCC-TTAGATGTTCTGGGC-GCA  [1457]
MORUS    CTCCGCGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1461]
SPINACIA   CTTCGCAGCT-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1467]
LINUM    CTCCGTGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1464]
GLYCINE   CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1464]
TROPAEOLU  CTCTACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACCCTTGCCTTTTA-GGCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGGCGCA  [1459]
PITTOSPOR  CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGATCTTTTA-GGTCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1462]
IMPATIENS  CTCTGCAGCT-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1461]
PAEONIA   CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCGATTTAAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1468]
PRUNUS    CTCCGCGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGCCGCTT-A-GGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1455]
FRANCOA   CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGCCGCTT-A-GGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1458]
LEPURAPET  CTCTGCGGCC-AGCTTCTTAGAGGGAC-ACGGCCGCTTA-GGTCGAAGGAGTTTGAGGCAATAACAGCTGTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1467]
CHRYSOSPL  CTCCACAGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCGATTTAAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1462]
HEUCHERA   CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCGATTTAAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTCAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1461]
HYDRANGEA  CTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGCCTTAC-A-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1459]
RIBES    TTC-ACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGCCGATTTAAGGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1461]
HEDERA    CT?C???GCC-AGCTGCTTAGAGGGACTATGGCGCTTTA-GGCCACGGAAGT?TGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCC??AGATGTTCTGGGC-?CA  [1458]
HYDROCOTY  CTCCACGGCC-AGCTGCTTAGAGGGACTRTG-CCT?TTA-GGCCACGGAAGT?TGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCT????-?CA  [1455]
BUXUS_DLN  CTCCACGGCC-AGCT?CTTAGAGGGACTATGGCCG?TTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAAC?GGTCTGTGAT-GCC???AGATGTTCTGGG?-?CA  [1449]
CORNUS_FL  CTCCACRGCC-AGCT?CTTAGAGGGACTATGGCC??CCA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATATSAGGTCTGTGAT-GC????AGATGTTCTGGGC-?CA  [1454]
NYSSA    CTCCACGGCC-AGCT?CTTAGAGGGACTATGGCTGG-CA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCK?AGATGTTCTGGGC-?CA  [1451]
EUONYMUS   CTCCGCGG?T-AGCT??TTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATATGAGGTCTGTGAT-GCCCT?AGATGTTCTGGGC-?CA  [1454]
MALPIGHIA  CTCCGCGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTCTA-GGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1464]
MONOTROPA  CTTGACAGCT-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1466]
GILIA    TCC-ACAGCT-AGCTTCTTAGAGGGACTA-?-C?TTTCA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1458]
LYCOPERSI  CTTCGCGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTA-G-CCTTTTA-GGCCGCGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCC-CA  [1458]
CUSCUTA   CTTCGTGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTACGGCCTTTCA-GGCCGCGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1467]
Antidaphn  CTCTATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAATTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1467]
Arc_vert   CTTCATGGG-TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAACTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1465]
Dendropht  CTTCATGGCTTAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAACTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1469]
Eubrachio  CTCCATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAATTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1467]
Gaiadendr  CTCCGTGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1463]
Ginaloa   CTCCATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCTAATTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1470]
Korthal_l  CTCCATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCTAACTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1471]
Misodendr  CTCCATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAACTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1466]
Notothixo  CTTCATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCAACTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1468]
OpiliaDLN  CTCCATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1463]
OsyrisDLN  CTCCATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAATTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1463]
Phoradend  CTTCATGGCTTAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCTGACTA-GGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCC??AGATGTTCTGGGC-GCA  [1467]
Santalum   CTCCATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAATTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1465]
Schoepfia  CTCCATGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGACGTTCTGGGCCGCA  [1463]
Viscum_al  CTCCACGGC-TAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCAACCA-GGCCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCA  [1465]

[           1510   1520   1530   1540   1550   1560   1570   1580   1590   1600]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAAC-CTGGGCCGGGAGGTCCGGGAAATCTGG-CGAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1566]
GNETUM    CGCGCGCTACACTGATGCATTCAGCGAGCTTCCTTCCCTGGTCCGAGAGGATCGGGAAATCTTG-TGAAAATGCAT-CGTGATGGGGATAGATCTTTGCA  [1562]
EPHEDRA   CGCGCGCTACACTGATGCATTCAGCGAGCCTCCATTCCTGGTCCGAAAGGCCCGGGGAATCTTG-TGAAAATGCAT-CGTGATGGGGATAGATCTTTGCA  [1565]
ZEA_MAYS   CGCGCGCTACACTGATGTATCCAACGAGTATATAGC-CTTGGCCGACAGGCC--GGTAATCTTG-GGAAATTTCATGCGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1562]
ORYZA    CGCGCGCTACACTGATGTATCCAACGAGTATATAGC-CTGGTCCGACAGGCCCGGGTAATCTTG-GGAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1565]
SPARGANIU  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCCTT-GAAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1561]
ACORUS    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATACC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTC-GGAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1561]
NYMPHAEA   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGC-CTTG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTG-GGAAACTACAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1563]
DRIMYS    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCRTTGCA  [1561]
ARISTOLOC  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1563]
ASARUM    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAAATTTCAT-CGTGCTGGGGATAGATCATTGCA  [1558]
SARUMA    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1560]
HOUTTUYNI  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTG-TTAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1561]
PEPEROMEA  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATAGC-CTTGGCCGTCAGGTCCGGGTAATCTTG-TTAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1564]
PODOPHYLL  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1560]
AKEBIA_DL  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAATGAGTATATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1563]
RANUNCULU  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1563]
KNIGHTIA   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAAATTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1558]
GOSSYPIUM  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1552]
BRASSICA   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTCACA-C-CTTGGTCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1557]
ALNUS    CTCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1553]
MORUS    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGATAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1557]
SPINACIA   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGACCGACAGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1563]
LINUM    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGTCTGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1560]
GLYCINE   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1560]
TROPAEOLU  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1555]
PITTOSPOR  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTGTATAAC-CTTG-CCGACAGGCCCGGGAAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1557]
IMPATIENS  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1557]
PAEONIA   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAAC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTC-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1564]
PRUNUS    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1551]
FRANCOA   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAAC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1554]
LEPURAPET  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAAC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1563]
CHRYSOSPL  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1558]
HEUCHERA   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1557]
HYDRANGEA  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1554]
RIBES    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1557]
HEDERA    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAAC-CTT-GCCGACAGGCCCGGG??ATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1553]
HYDROCOTY  CGCGCGCTACACT?ATGTATTCAACGAGTCTATAAC-CTT-GCCGACAGGCCCGGG??ATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1550]
BUXUS_DLN  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTT-GC?GACAGGCCCGGG??ATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1544]
CORNUS_FL  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGT?ATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1550]
NYSSA    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGC-CTT-GCCGACAGGCCCGGGT?ATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1546]
EUONYMUS   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTT-GCCGACAGGCCCGGGT?ATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1549]
MALPIGHIA  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACAAGTCTATAGC-CTT-GCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1559]
MONOTROPA  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGC-CTTGGCCGATAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1562]
GILIA    CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGC-CTTGGCCGACAGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-CTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1554]
LYCOPERSI  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGCTTATAGC-CTTG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1553]
CUSCUTA   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAATGAGCGTATAGC-CTTGGCCGATAGGTTCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1563]
Antidaphn  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATAGC-CTTGGCCGCCAGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1563]
Arc_vert   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGC-CTTGACTATTAGGTCTGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1561]
Dendropht  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAATGAGTTTATAGC-CTTGGTCGTCAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1565]
Eubrachio  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGC-CTTGACCGTCAGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1563]
Gaiadendr  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1559]
Ginaloa   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGTTAGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1566]
Korthal_l  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAAC-CTTGGCCGTTAGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1567]
Misodendr  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAAC-CTTGGCCGAAAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1562]
Notothixo  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAATGTGTGTATAAC-CTTGGCCGTCAGGTCCGGGTAATCGTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATGGYA  [1564]
OpiliaDLN  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATAGC-CTTGGCCGACACG--TGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1557]
OsyrisDLN  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGTCCTGGTAATCTTT-GAAA-TTGCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1559]
Phoradend  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAATGAGTTTATAGC-CTTG-CCGTTAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGAYGGGGATAGATCATTGCA  [1562]
Santalum   CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATAGC-CTTGGCCGTCAGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1561]
Schoepfia  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1559]
Viscum_al  CGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATAGC-CTTGGCCGTTAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCAT-CGTGATGGGGATAGATCATTGCA  [1561]

[           1610   1620   1630   1640   1650   1660   1670   1680   1690   1700]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    ATTATTGATCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1665]
GNETUM    ATTATCGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-TGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1661]
EPHEDRA   ATTATCGGTCTTSAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATTAGCTCGTGCTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1664]
ZEA_MAYS   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1661]
ORYZA    ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1664]
SPARGANIU  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1660]
ACORUS    ATTGTTGGTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1660]
NYMPHAEA   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-TGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1662]
DRIMYS    ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAG-G-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1659]
ARISTOLOC  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1662]
ASARUM    ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1657]
SARUMA    ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1659]
HOUTTUYNI  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1660]
PEPEROMEA  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1663]
PODOPHYLL  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1660]
AKEBIA_DL  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1662]
RANUNCULU  ATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1662]
KNIGHTIA   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1657]
GOSSYPIUM  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1651]
BRASSICA   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1656]
ALNUS    ATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1652]
MORUS    ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1656]
SPINACIA   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1662]
LINUM    ATTATTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1659]
GLYCINE   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1659]
TROPAEOLU  ATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1654]
PITTOSPOR  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1656]
IMPATIENS  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1656]
PAEONIA   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1663]
PRUNUS    ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1650]
FRANCOA   ATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGCAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1653]
LEPURAPET  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-C-AG-CATCAACTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1660]
CHRYSOSPL  ATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGACATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1657]
HEUCHERA   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1656]
HYDRANGEA  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGT?CACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1653]
RIBES    ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1656]
HEDERA    ATTGTTGGTCTTCAACG??G?ATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTYGYGTTGACTACGTCCCT?CCCTTTGTACACACCG???GTCGC?CTTACCG  [1652]
HYDROCOTY  ATTGTTGGTCTTCAACG??G?ATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCT?C??TTTGTACACACCGC???TCGCTC??ACCG  [1649]
BUXUS_DLN  ATTGTTGGTCTTCA?C???GTATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGYTGACTACGTCCCTGCC??TTGTACACACTGC??GYCGCTC??ACC?  [1643]
CORNUS_FL  ATTGTTGGTCTTCAACGA?GAATTCCTAGTAA-CG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCT?CCCTTTGTACACACTG????TCGCTCCTACCG  [1648]
NYSSA    ATTGTTGGTCTTCAACGA?GAATTCCTAGTAAG-G-CGAGTCATCAGCTCGYGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACTGC???TCGCTCCTACCG  [1644]
EUONYMUS   ATTGTTGGTCTTGAACGA?GAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTAGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACT?????TCGCTCCTACC?  [1648]
MALPIGHIA  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1658]
MONOTROPA  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1661]
GILIA    ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1653]
LYCOPERSI  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1652]
CUSCUTA   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-TGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1662]
Antidaphn  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1662]
Arc_vert   ATTGTTGGTCTTTAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-TGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1660]
Dendropht  ?TTATTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1664]
Eubrachio  ATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1662]
Gaiadendr  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1658]
Ginaloa   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAACG-CGAGTCATCAGCTCGTGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1665]
Korthal_l  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAACG-CGAGTCATCAGCTCGTGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1666]
Misodendr  ATTATTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1661]
Notothixo  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAG-G-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1662]
OpiliaDLN  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1656]
OsyrisDLN  ATTATTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGGG-CGAGTCATCAACTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACAC-GCCCGTCGCTCCTACCG  [1657]
Phoradend  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-TGAGTCATCAGCTCATGCTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1661]
Santalum   ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1660]
Schoepfia  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-TGAGTCATCAGCTCACGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1658]
Viscum_al  ATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCG-CGAGTCATCAGCTCGTGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCG  [1660]

[           1710   1720   1730   1740   1750   1760   1770   1780   1790   1800]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

ZAMIA    ATTGAATGATCCGGTGAAGTGTTCGGATCGTGCCGACGACGGCGG-TTCGCTGGG--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1759]
GNETUM    ATTGAACGATCCGGTGAAATGTTCGGATTACGGCGACGATGATGGTTTCGCCATCGTCGCGAC-GTC-GT-GAGAAGCTCATTGAACCTTATCGTTTAGA  [1758]
EPHEDRA   ATTGAACGATCCGGTGAAATGTTCGGATCGCGGCAGACGCGACGG-TCCGCCGTTG-CCCGAC-GTC-GC-GAGAAGTTCATTGAACCTTATCGTTTAGA  [1759]
ZEA_MAYS   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGAGCTCGGCCGC--A-CCGG-TTCGCCGCC--CCCGACCGTCCGCCGAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1755]
ORYZA    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGGGGGCGG-TTCGCCGCC--CCCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1758]
SPARGANIU  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGCGGGCGG-TTCCGCTGCC-CGTGACGGTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1756]
ACORUS    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGAGGGCGG-TTCGCCGCC--GGCGAC-GTT-GT-GAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTT?GA  [1754]
NYMPHAEA   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACG?GAGCGG-TTCGCCGCC--TACGAC-GTC-GC-GAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTT?GA  [1756]
DRIMYS    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGGGTGG-TTCGCCGCC--CATGAT-GTT-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1753]
ARISTOLOC  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTTGCCGCC--GATGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTHGA  [1756]
ASARUM    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TATGCCGTC--GATGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1751]
SARUMA    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCCGTC--GATGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1753]
HOUTTUYNI  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTT?GA  [1754]
PEPEROMEA  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGAAGCGGTCGG-TTCGCTG??--CGCCCC-GCT-GT-GAGAAGT?CATTGAACCTTATCATTTAGA  [1757]
PODOPHYLL  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGG-TTCGCCGTC--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1754]
AKEBIA_DL  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--CGCGAC-GTT-GT-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1756]
RANUNCULU  ATTGAATGGTCCGGTGAAATGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGG-TTCGCCAGT--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTT?GA  [1756]
KNIGHTIA   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCCGCC--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1751]
GOSSYPIUM  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTT?GA  [1745]
BRASSICA   ATTGAATGATCCGGTGAAGTACTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGG-TTCGCCGTC--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTTTTCTAAACCTTATCATTTAGA  [1750]
ALNUS    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTC-GC-AGAAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1746]
MORUS    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACATGGGCGG-TTCGCTGCC--TGTGAC-GTT-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTT?GA  [1750]
SPINACIA   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCCGCC--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTTCACTGAACCTTATCATTT?GA  [1756]
LINUM    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGGGTGG-TTCGCTGCC--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTTC?CTGAACCTTATCATTTAGA  [1753]
GLYCINE   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGAGCGG-TTCGCTGCC--CGCGAC-GTT-GT-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1753]
TROPAEOLU  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGCCGACGTTGGCGG-TTCGCTGCT--GGCGAC-GTC-GT-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1748]
PITTOSPOR  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--CGCGAC-GTC-GA-AAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1750]
IMPATIENS  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGACGG-TTCGCCGCG--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTRTCA?TT?GA  [1750]
PAEONIA   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCCGTC--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTT?GA  [1757]
PRUNUS    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGG-TTCGCTGCC--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1744]
FRANCOA   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGT-CGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTT-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1746]
LEPURAPET  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTTGGCGG-TTCCCTGCT--GGCGAT-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1754]
CHRYSOSPL  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTC-GT-GAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1751]
HEUCHERA   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGT-CGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1749]
HYDRANGEA  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTT-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1747]
RIBES    ATTGAATGGTCCGGTAAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1750]
HEDERA    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGGGCGG-TYC--TGCC--CGCGAC-GTC-GA-AAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1744]
HYDROCOTY  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGGGCGG-T-C--TGCC--CGCGAC-GTC-GA-AAGAAGTCCACTGAACC?TATCATTTAGA  [1740]
BUXUS_DLN  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGC-ATGTGGGC??-?--G-CGCA--?GCGA--GTC-GC-GAGAAGTCCACTRAACC??ATCATTTAGA  [1732]
CORNUS_FL  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGC??-??CGCTGCC--GGCGAC-GTC-RC-GAGAAGTCCACT?AACC??ATCATTT?GA  [1742]
NYSSA    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGGGG-T---CCGCC--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTT?GA  [1735]
EUONYMUS   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTRTTCGGATTCCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTC-RC-GAGAAGTCCACT?AACCTTATCATTT?GA  [1742]
MALPIGHIA  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATC-CGGCGACGTGAGCGG-TTCGCCGCC--TGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1751]
MONOTROPA  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTTGGATTGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCT--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1755]
GILIA    ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGCCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--TGCGAC-GTT-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1747]
LYCOPERSI  ATTGAATGATCCGGTGAAATGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1746]
CUSCUTA   ATTGAATGATCCGGTGAAGTGTTCGGATCGTGGCGATGTGGGTGG-TTTGCTGCC--TGCGAC-GTT-GT-GAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1756]
Antidaphn  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGTGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GACGAT-GTC-AT-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1756]
Arc_vert   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTATGGCGACGT????GC-TTTGCTGTC--GGCGAT-GTT-GT-GAGAAGTTCATTAAACCTTATCATTTAGA  [1754]
Dendropht  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGTGGCAACATGAGCGT-TTCGCCGTC--GGCGAT-GTC-GT-GAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1758]
Eubrachio  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTCGGCGG-TTCGCTGCT--GGCGAC-GTC-GT-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1756]
Gaiadendr  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGC?G-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1752]
Ginaloa   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGTGGCGACGTCGGCGGGTCCTTCGTT--GGCGAC-GTC-GT-GAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1760]
Korthal_l  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGC?ACGTTGGCGG-TTCGCTGTT--GGCGAC-GTC-GT-GAGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1760]
Misodendr  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGTGGCGATATTGGCGG-TTCGCTGCC--GATGAC-GTC-GC-GAGAATTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1755]
Notothixo  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGCTCGGAATGCGGCGACGTGGGTGG-CCCGCTGCC--GGCGAT-GTC-GT-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1756]
OpiliaDLN  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTTGGATCGCGGCGATGTGAGCGG-TTCGCTGCC--CGCGAC-GTC-AT-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1750]
OsyrisDLN  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTGAGCGG-TTTGCTGCC--YGCGAC-GTT-GC-GAGAWGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1751]
Phoradend  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGAC-ATGTGGGCGT-TTTGTCGTT--CGTGAT-GTC-AT-GGGAAGTTCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1754]
Santalum   ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--GGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1754]
Schoepfia  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGG-TTCGCTGCC--CGCGAC-GTC-GC-GAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTTAGA  [1752]
Viscum_al  ATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGTGGTGACGTG-GCGG-TTCGCCGTT--TGCGAT-GTC-AT-GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGA  [1753]

[           1810   1820   1830   1840   1850 ]
[           .     .     .     .     .  ]

ZAMIA    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1813]
GNETUM    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTACCGTAGGTGAACCTGCGGTAGGATCATTG  [1812]
EPHEDRA   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1813]
ZEA_MAYS   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1809]
ORYZA    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1812]
SPARGANIU  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
ACORUS    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1808]
NYMPHAEA   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
DRIMYS    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1807]
ARISTOLOC  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
ASARUM    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1805]
SARUMA    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1807]
HOUTTUYNI  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1808]
PEPEROMEA  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1811]
PODOPHYLL  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1808]
AKEBIA_DL  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
RANUNCULU  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
KNIGHTIA   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1805]
GOSSYPIUM  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1799]
BRASSICA   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1804]
ALNUS    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTCGCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1800]
MORUS    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1804]
SPINACIA   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
LINUM    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1807]
GLYCINE   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1807]
TROPAEOLU  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1802]
PITTOSPOR  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1804]
IMPATIENS  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1804]
PAEONIA   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1811]
PRUNUS    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1798]
FRANCOA   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1800]
LEPURAPET  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1808]
CHRYSOSPL  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1805]
HEUCHERA   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1803]
HYDRANGEA  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1801]
RIBES    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1804]
HEDERA    GGAA?GAG?AGTCG?AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1798]
HYDROCOTY  GGAAGGAG?AGTCG?AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1794]
BUXUS_DLN  GGAAGGAG?AGTCG?AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1786]
CORNUS_FL  GGA??GAG?AGTCG?AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1796]
NYSSA    GGA??GAG?AGTCG?AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1789]
EUONYMUS   GGA??GAG?AGTCG?AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1796]
MALPIGHIA  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1805]
MONOTROPA  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1809]
GILIA    GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1801]
LYCOPERSI  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1800]
CUSCUTA   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
Antidaphn  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
Arc_vert   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1808]
Dendropht  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1812]
Eubrachio  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
Gaiadendr  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1806]
Ginaloa   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1814]
Korthal_l  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1814]
Misodendr  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1809]
Notothixo  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1810]
OpiliaDLN  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1804]
OsyrisDLN  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTA-GTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1804]
Phoradend  GGAAGGAG?AGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1808]
Santalum   GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1808]
Schoepfia  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1806]
Viscum_al  GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG  [1807]
;
END;