#NEXUS 
[Analysis reported in Nickrent, D. L., R. J. Duff, A. E. Colwell, A. D. Wolfe, N. D. Young, K. E. Steiner,]
[and C. W. dePamphilis. 1998. Molecular Phylogenetic and Evolutionary Studies of Parasitic Plants. ]
[Pp. 211-241 (Chapter 8) In: Molecular Systematics of Plants, Second Edition. D. Soltis, P. Soltis, J. Doyle]
[(eds.). Chapman and Hall.]
[zapped characters correspond to the 5' and 3' priming sites]

BEGIN DATA;
DIMENSIONS NTAX=21 NCHAR=1811;
FORMAT DATATYPE=RNA MISSING=- GAP=" INTERLEAVE ;
OPTIONS ZAP="1-40 1775-1811";
MATRIX

[           10    20    30    40    50    60    70    80    90    100]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUACUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
LYCOPERSI  UACCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACAAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
IPOMOEA   UACCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
LINARIA   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
PEDLAN    UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
PEDRAC    UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
ORTHOERI   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
ORTHOLUT   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAUUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
CHAMOJAM   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
CASTMIN   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
LATHRCLAN  UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGACUAAGCCAUGCAUGUUUAAGUAUGAACAAAUUCGGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
HARVSPEC   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAACUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
HYOBATRO   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAACUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
EPIFAGUS   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUACGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
CONOPAL   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUACGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
CONOPAM   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUACGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
BOSCHNIAK  UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
OROBLUD   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
OROBMUL   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
OROBFAS   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACGAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]
OROFAS2   UACUUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGUAUGAACUAAUUCAGACUGUGAAACUGCGAAUGGCUC  [100]

[           110    120    130    140    150    160    170    180    190    200]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUAUCUACUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
LYCOPERSI  AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUAUCUACUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
IPOMOEA   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUACUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
LINARIA   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUACUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
PEDLAN    AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
PEDRAC    AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
ORTHOERI   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
ORTHOLUT   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
CHAMOJAM   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
CASTMIN   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAC  [200]
LATHRCLAN  AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
HARVSPEC   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCAACUUCUGGAAGGGAU  [200]
HYOBATRO   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAAGAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
EPIFAGUS   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
CONOPAL   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAAUCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
CONOPAM   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
BOSCHNIAK  AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
OROBLUD   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
OROBMUL   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
OROBFAS   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]
OROFAS2   AUUAAAUCAGUUAUAGUUUGUUUGAUGGUACCUGCUACUCGGAUAACCGUAGUAAUUCUAGAGCUAAUACGUGCAACAAACCCCGACUUCUGGAAGGGAU  [200]

[           210    220    230    240    250    260    270    280    290    300]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCAACACAGGCUCUGCCUGUUGCUUUGAUGAUUCAUGAUAACUCGUCGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
LYCOPERSI  GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACGCGGGCUCUGCU-GCUGC---GAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCAUCGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
IPOMOEA   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACAGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUAGCGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
LINARIA   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUUUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUUGACGGAUCGCACGGCCUUGGAGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
PEDLAN    GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
PEDRAC    GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUCGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
ORTHOERI   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
ORTHOLUT   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCCCGUUGCUUCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUCGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
CHAMOJAM   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACCGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUAAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCAUCGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
CASTMIN   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
LATHRCLAN  GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACCGGCUUUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
HARVSPEC   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUUGUCCCGUUGCUACGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
HYOBATRO   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUUGUCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACAGAUCGCACGGCCUUCGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
EPIFAGUS   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUCGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
CONOPAL   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUCGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
CONOPAM   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUCGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
BOSCHNIAK  GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACAGGCUCUGCCCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUCGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
OROBLUD   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACAGGCUUUGCUCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
OROBMUL   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACAGGCUUUGCUCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
OROBFAS   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCUCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]
OROFAS2   GCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGACACGGGCUCUGCUCGUUGCUGCGAUGAUUCAUGAUAACUCGACGGAUCGCACGGCCUUUGUGCCGGCGACGCAUCAU  [300]

[           310    320    330    340    350    360    370    380    390    400]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
LYCOPERSI  UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
IPOMOEA   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
LINARIA   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
PEDLAN    UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
PEDRAC    UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
ORTHOERI   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
ORTHOLUT   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
CHAMOJAM   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
CASTMIN   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
LATHRCLAN  UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
HARVSPEC   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAUCGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
HYOBATRO   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAUUGGCCUAUUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
EPIFAGUS   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
CONOPAL   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
CONOPAM   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
BOSCHNIAK  UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
OROBLUD   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
OROBMUL   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
OROBFAS   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]
OROFAS2   UCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACUAUGGUGGUGACGGGUGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUG  [400]

[           410    420    430    440    450    460    470    480    490    500]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCAUU-G  [500]
LYCOPERSI  AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUAU-G  [500]
IPOMOEA   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCGAUCG  [500]
LINARIA   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUAC-G  [500]
PEDLAN    AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUU-G  [500]
PEDRAC    AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUU-G  [500]
ORTHOERI   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGAUACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUU-G  [500]
ORTHOLUT   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGAUACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUU-G  [500]
CHAMOJAM   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUAC-G  [500]
CASTMIN   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGAUACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUU-G  [500]
LATHRCLAN  AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACUGGGCUCUUU-G  [500]
HARVSPEC   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUAU-G  [500]
HYOBATRO   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACAUGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUU-G  [500]
EPIFAGUS   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUC-G  [500]
CONOPAL   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUU-G  [500]
CONOPAM   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUU-G  [500]
BOSCHNIAK  AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCUUU-G  [500]
OROBLUD   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCAAU-G  [500]
OROBMUL   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUCAAU-G  [500]
OROBFAS   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUUUUUAA  [500]
OROFAS2   AGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUGACACGGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACAAUACCGGGCUUUUUAA  [500]

[           510    520    530    540    550    560    570    580    590    600]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGAUGGAUCCAUUGAAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
LYCOPERSI  AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
IPOMOEA   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
LINARIA   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
PEDLAN    AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
PEDRAC    AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
ORTHOERI   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
ORTHOLUT   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
CHAMOJAM   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
CASTMIN   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
LATHRCLAN  AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
HARVSPEC   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
HYOBATRO   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
EPIFAGUS   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
CONOPAL   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
CONOPAM   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
BOSCHNIAK  AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
OROBLUD   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
OROBMUL   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
OROBFAS   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]
OROFAS2   AGUCUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGA-GGAUCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAG  [600]

[           610    620    630    640    650    660    670    680    690    700]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACCUUGGGUUGGGUCGAUCGGUCCGCCUCC-GGUGUGCACCGGUCGGCUCGUCCCUUCUG  [700]
LYCOPERSI  CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGAUGGGCCGGCCGGUCCGCCCUA-GGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
IPOMOEA   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGAUGG-CCGGCCGGUCCGCCCACGGGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
LINARIA   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUCU-GGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
PEDLAN    CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACCUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCCUCGGGUGUGCACCGGUUGUCUCGUCCCUACUG  [700]
PEDRAC    CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCCUUGGGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUACUG  [700]
ORTHOERI   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUU-GUGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUACUG  [700]
ORTHOLUT   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUU-GUGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUACUG  [700]
CHAMOJAM   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGCCGGCCGGUCCGCCUUU-GGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
CASTMIN   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUUUGUGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUACUG  [700]
LATHRCLAN  CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGCCCGGUCCGCCUUU-GGUGUGCACCGGGCGUCUCGUCCCUACUG  [700]
HARVSPEC   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACCUUGGGUUGGGUCUGCCGGUCCGCCAAUCGGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
HYOBATRO   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACCUUGGGCUGGGUCAGCCGGUCCGCCUUUUGGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
EPIFAGUS   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUCU-GGUGUGCACAGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
CONOPAL   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUCC-GGUGUGCACAGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
CONOPAM   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUCC-GGUGUGCACAGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
BOSCHNIAK  CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUCU-GGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUUCUG  [700]
OROBLUD   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUUUGGGUGUGCACCGGUCGUCUUGUCCCUACUG  [700]
OROBMUL   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCCGGUCCGCCUUUGGGUGUGCACCGGUCGUCUCGUCCCUACUG  [700]
OROBFAS   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACUUUGGGUUGGGUCGGCAGGUCCGCCUUUGGGUGUGCAUCUGUCGUCUUGUCCCUACUG  [700]
OROFAS2   CGUAUAUUUAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGGACCUUGGGUUGGGUCGUCAGGUCCGCCUUUGGGUGUGCAUCUGCCGACUUGUCCCUACUG  [700]

[           710    720    730    740    750    760    770    780    790    800]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   CCGGCGAUGCGCUCCUGUCCUUAACUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGUGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
LYCOPERSI  UCGGCGAUGCGCUCCUGGCCUUAAUUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
IPOMOEA   CCGGCGAUGCGCUCCUGGCCUUAAUUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
LINARIA   CCGGCGAUGCGCUCCUGGCCUUAAUUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
PEDLAN    CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUAACUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGGAUACA  [800]
PEDRAC    CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUAACUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGGAUACA  [800]
ORTHOERI   CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUAACUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGGAUACA  [800]
ORTHOLUT   CCGGCGAUGCGCUCCUGGCCUUAAUUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGGAUACA  [800]
CHAMOJAM   CCGGCGAUGCGCUCCUGGCCUUAACUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
CASTMIN   CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUAACUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGGAUACA  [800]
LATHRCLAN  CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUAAUUGACCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
HARVSPEC   CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUAACUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCACUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGGAUACA  [800]
HYOBATRO   CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUAAUUGACCGGGUCGUGCCUCCGGCACUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGGAUACA  [800]
EPIFAGUS   CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUGAUUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
CONOPAL   CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUGAUUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
CONOPAM   CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUGAUUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
BOSCHNIAK  CCGGCGAUGCGCUCCUGGUCUUGACUGCCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
OROBLUD   CCGGCGAUACGUUCCUUGUCUUAAUUGACCGGGUCGUGCCUUCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUAUA  [800]
OROBMUL   CCGGCGAUACGUUCCUUGUCUUAAUUGACCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUAUA  [800]
OROBFAS   CCGGCGAUGCGUUCCUGGUCUUAAUUGGCCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]
OROFAS2   CCGGCGAUGCGUUCCUUGUCUUAAUUGACCGGGUCGUGCCUCCGGCGCUGUUACUUUGAAGAAAUUAGAGUGCUCAAAGCAAGCCUACGCUCUGUAUACA  [800]

[           810    820    830    840    850    860    870    880    890    900]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   UUAGCAUGGGAUAACACCACAGGAUUCUGAUCCUAUUGUGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
LYCOPERSI  UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
IPOMOEA   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
LINARIA   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
PEDLAN    UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
PEDRAC    UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
ORTHOERI   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
ORTHOLUT   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUUCGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
CHAMOJAM   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
CASTMIN   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
LATHRCLAN  UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCAGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
HARVSPEC   UUAGCAUGGGAUAACACUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
HYOBATRO   UUAGCAUGGGAUAACAAUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUAUGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
EPIFAGUS   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUUGUAUUUCAUA  [900]
CONOPAL   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUUGUAUUUCAUA  [900]
CONOPAM   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUUGUAUUUCAUA  [900]
BOSCHNIAK  UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUCCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
OROBLUD   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
OROBMUL   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAACAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
OROBFAS   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAAUAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]
OROFAS2   UUAGCAUGGGAUAACAUUAUAGGAUUUCGGUCCUAUUACGUUGGCCUUCGGGAUCGGAGUAAUGAUUAAUAGGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUA  [900]

[           910    920    930    940    950    960    970    980    990    1000]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
LYCOPERSI  GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
IPOMOEA   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
LINARIA   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
PEDLAN    GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
PEDRAC    GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
ORTHOERI   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
ORTHOLUT   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
CHAMOJAM   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
CASTMIN   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
LATHRCLAN  GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCGCGAAG  [1000]
HARVSPEC   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
HYOBATRO   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
EPIFAGUS   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
CONOPAL   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
CONOPAM   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
BOSCHNIAK  GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
OROBLUD   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
OROBMUL   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
OROBFAS   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUGUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]
OROFAS2   GUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUGUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGAUGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUGGGGGCUCGAAG  [1000]

[           1010   1020   1030   1040   1050   1060   1070   1080   1090   1100]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCAGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCUGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
LYCOPERSI  ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
IPOMOEA   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
LINARIA   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
PEDLAN    ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
PEDRAC    ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
ORTHOERI   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
ORTHOLUT   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
CHAMOJAM   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUAUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
CASTMIN   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCAGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
LATHRCLAN  ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUACUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
HARVSPEC   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
HYOBATRO   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCAGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCUGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
EPIFAGUS   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
CONOPAL   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
CONOPAM   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCAGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
BOSCHNIAK  ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
OROBLUD   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
OROBMUL   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUUAGGACUCCGCCGGCGCCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
OROBFAS   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUAAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]
OROFAS2   ACGAUCAGAUACCGUCCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAGGGAUCGGCGGAUGUUGCUUUAAGGACUCCGCCGGCACCUUAUGAGAAAUCAAAG  [1100]

[           1110   1120   1130   1140   1150   1160   1170   1180   1190   1200]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCU-AAUUUGACUCAA  [1200]
LYCOPERSI  UUUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
IPOMOEA   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
LINARIA   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
PEDLAN    UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
PEDRAC    UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
ORTHOERI   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
ORTHOLUT   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
CHAMOJAM   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
CASTMIN   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
LATHRCLAN  UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCU-AAUUUGACUCAA  [1200]
HARVSPEC   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
HYOBATRO   UUUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
EPIFAGUS   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
CONOPAL   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
CONOPAM   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
BOSCHNIAK  UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
OROBLUD   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
OROBMUL   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
OROBFAS   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]
OROFAS2   UCUUUGGGUUCCGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAA  [1200]

[           1210   1220   1230   1240   1250   1260   1270   1280   1290   1300]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
LYCOPERSI  CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
IPOMOEA   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCGAGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
LINARIA   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
PEDLAN    CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
PEDRAC    CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
ORTHOERI   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
ORTHOLUT   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUAGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
CHAMOJAM   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
CASTMIN   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
LATHRCLAN  CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCGAGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
HARVSPEC   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
HYOBATRO   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
EPIFAGUS   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUAGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
CONOPAL   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCGAGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
CONOPAM   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCGAGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
BOSCHNIAK  CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUAGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
OROBLUD   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
OROBMUL   CACGGGAAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGACUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
OROBFAS   CACGGGAAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]
OROFAS2   CACGGGGAAACUUACCAGGUCCAGACAUAGUAAGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUCUAUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUG  [1300]

[           1310   1320   1330   1340   1350   1360   1370   1380   1390   1400]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAAAUAGCUAUGUGGAGGUAACCCUCCACGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAU  [1400]
LYCOPERSI  GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUUCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUA-  [1400]
IPOMOEA   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUCCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAU  [1400]
LINARIA   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUCCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
PEDLAN    GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUCCGUGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
PEDRAC    GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUCCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
ORTHOERI   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUACGCGGAGGUAUCCCUUCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
ORTHOLUT   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUACGCGGAGGUAUCCCUUCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
CHAMOJAM   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUACCUCCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
CASTMIN   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUACGCGGAGGUAUCCCUUCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
LATHRCLAN  GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUUCGUGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
HARVSPEC   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUCUGUGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
HYOBATRO   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGAUAUCCCUCCGUGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
EPIFAGUS   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGAAUCCCUCCGUGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
CONOPAL   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCGGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGAAUCCCUCCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
CONOPAM   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCGGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGAAUCCCUCCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
BOSCHNIAK  GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUACGUGGAGGUAUCCCUCCGCGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
OROBLUD   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGAUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUUCGUGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
OROBMUL   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGAUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUUCGUGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
OROBFAS   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUUCGUGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]
OROFAS2   GAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGAACGAGACCUCAGCCUGCUAACUAGCUAUGCGGAGGUAUCCCUUCGUGGCCAGCUUCUUAGAGGGACUAC  [1400]

[           1410   1420   1430   1440   1450   1460   1470   1480   1490   1500]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   GGCCGCUUAGGCCACGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
LYCOPERSI  -GCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCC-CACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGCUUA  [1500]
IPOMOEA   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGCAUA  [1500]
LINARIA   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUUUA  [1500]
PEDLAN    GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
PEDRAC    GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
ORTHOERI   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
ORTHOLUT   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
CHAMOJAM   GGCCUUUUAGGCCACGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
CASTMIN   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
LATHRCLAN  GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
HARVSPEC   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUUUA  [1500]
HYOBATRO   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
EPIFAGUS   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
CONOPAL   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
CONOPAM   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
BOSCHNIAK  GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
OROBLUD   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUUUA  [1500]
OROBMUL   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUUUA  [1500]
OROBFAS   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]
OROFAS2   GGCCUUUUAGGCCGCGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAUUCAACGAGUCUA  [1500]

[           1510   1520   1530   1540   1550   1560   1570   1580   1590   1600]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   UAGCCUUGGCCGACAGGUCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
LYCOPERSI  UAGCCUU-GCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
IPOMOEA   UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
LINARIA   UAGCCUUGGCCGACAGGUCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
PEDLAN    UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
PEDRAC    UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
ORTHOERI   UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
ORTHOLUT   UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
CHAMOJAM   UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
CASTMIN   UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
LATHRCLAN  UAGCCUUGGCCGACAGGUCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
HARVSPEC   UAGCCUUGGCCGAUAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
HYOBATRO   UAGCCUUGGCCGAUAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
EPIFAGUS   UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
CONOPAL   UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
CONOPAM   UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
BOSCHNIAK  UAGCCUUGGCCGACAGGCCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
OROBLUD   UAGCCUUGGCCGACAGGUCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
OROBMUL   UAGCCUUGGCCGACAGGUCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
OROBFAS   UAGCCUUGGCUGACAGGUCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]
OROFAS2   UAGCCUUGGCUGACAGGUCCGGGUAAUCUUUGAAAUUUCAUCGUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGC  [1600]

[           1610   1620   1630   1640   1650   1660   1670   1680   1690   1700]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUUGCGGCGAC  [1700]
LYCOPERSI  GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGAUCCGGUGAAAUGUUCGGAUCGCGGCGAC  [1700]
IPOMOEA   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGAUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGCGGCGAC  [1700]
LINARIA   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAAUGUUCGGAUCGCGGCGAC  [1700]
PEDLAN    GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUUGAGGCGAC  [1700]
PEDRAC    GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
ORTHOERI   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
ORTHOLUT   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAAUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
CHAMOJAM   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAAUGUUCGGAUCGCGGCGAC  [1700]
CASTMIN   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
LATHRCLAN  GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
HARVSPEC   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCAAC  [1700]
HYOBATRO   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
EPIFAGUS   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
CONOPAL   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
CONOPAM   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
BOSCHNIAK  GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
OROBLUD   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
OROBMUL   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGACGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
OROBFAS   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]
OROFAS2   GAGUCAUCAGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGGUCCGGUGAAGUGUUCGGAUCGAGGCGAC  [1700]

[           1710   1720   1730   1740   1750   1760   1770   1780   1790   1800]
[           .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

GLYCINE   GUGAGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUUGUGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
LYCOPERSI  GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUCGCGAGAAGUCCAUUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
IPOMOEA   GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUCGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
LINARIA   GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUCGCGAGAAGUCCAUUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
PEDLAN    GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUCUUGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
PEDRAC    GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUCUUGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
ORTHOERI   GUGCGCGGUUCGCCGCCUGCGACGUCGUGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
ORTHOLUT   GUGGGCGGUUCGCCGCCUGCGACGUCGUGAGAAGUCCAUUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
CHAMOJAM   GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUCGCGAGAAGUCCAUUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
CASTMIN   GUGGGCGGUUCGCCGCCUGCGACGUCGUGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
LATHRCLAN  GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUCGCGAGAAGUCCACUAAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
HARVSPEC   GUGGGCGGUUCGCUGCCUGCGACGUCGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
HYOBATRO   GUGGGCGGUUCGCUGCCUGCGACGUCACGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
EPIFAGUS   GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUUGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
CONOPAL   GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUUGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
CONOPAM   GUGGGCGGUUCGCUGCCCGCGACGUUGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
BOSCHNIAK  GUGGGCGGUUCGCUGCCUGCGACGUCGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
OROBLUD   GUGGGCGGUUUGCUGCUCGCGACGUUGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
OROBMUL   GUGGGCGGUUUGCUGCUCGCGACGUUGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
OROBFAS   GUGGGCGGUUCGCUGCUCGCGACGUUGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]
OROFAS2   GUGGGCGGUUCGCUGCUCGCGACGUUGCGAGAAGUCCACUGAACCUUAUCAUUUAGAGGAAGGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGG  [1800]

[           1810]
[           . ]

GLYCINE   AAGGAUCAUUG  [1811]
LYCOPERSI  AAGGAUCAUUG  [1811]
IPOMOEA   AAGGAUCAUUG  [1811]
LINARIA   AAGGAUCAUUG  [1811]
PEDLAN    AAGGAUCAUUG  [1811]
PEDRAC    AAGGAUCAUUG  [1811]
ORTHOERI   AAGGAUCAUUG  [1811]
ORTHOLUT   AAGGAUCAUUG  [1811]
CHAMOJAM   AAGGAUCAUUG  [1811]
CASTMIN   AAGGAUCAUUG  [1811]
LATHRCLAN  AAGGAUCAUUG  [1811]
HARVSPEC   AAGGAUCAUUG  [1811]
HYOBATRO   AAGGAUCAUUG  [1811]
EPIFAGUS   AAGGAUCAUUG  [1811]
CONOPAL   AAGGAUCAUUG  [1811]
CONOPAM   AAGGAUCAUUG  [1811]
BOSCHNIAK  AAGGAUCAUUG  [1811]
OROBLUD   AAGGAUCAUUG  [1811]
OROBMUL   AAGGAUCAUUG  [1811]
OROBFAS   AAGGAUCAUUG  [1811]
OROFAS2   AAGGAUCAUUG  [1811]
;
END;