#NEXUS 
[See Nickrent, D. L., K. P. Schuette, and E. M. Starr. 1994. A molecular phylogeny of Arceuthobium (Visaceae) based on]
[nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacer sequences. American Journal of Botany 81:1149-1160. This study ]
[examined 22 dwarf mistletoe taxa. Since then, two other taxa have been sequenced and they are added to the matrix below.]
[These are A. hawksworthii (related to A. vaginatum) and A. aureum ssp. aureum (related to A. globosum). The original ]
[analysis resulted in six shortest trees whereas the 24-taxon data set results in only two. None of the major results ]
[from the original analysis have changed. For the particularly observant among you, you may have noticed that a "!" was ]
[placed three bp from the end of the sequences of A. oxycedi (Old World) and A. abietis-religiosae (Mexico). This was meant ]
[to specify that these taxa have longer ITS sequences just 5' of the 26S rDNA that were not present in any other taxon. ]
[Additional work is needed, especially sampling among the many Asian species of Arceuthobium.]

BEGIN DATA;
DIMENSIONS NTAX=24 NCHAR=604;
FORMAT DATATYPE=DNA MISSING=? GAP=- INTERLEAVE ;OPTIONS MSTAXA=UNCERTAIN ;

MATRIX

[               10    20    30    40    50    60    70    80    90    100]
[               .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Aoxycedri      GTATGCTTTTGAAGAGGAGTGACAAATAACAAGTTAATAAAATTTTAGGTCGTTGAC-TTGTAG-ACTTTGCGCATTTGGTTTGCAAGCCACGTGTGCCA  [98]
Aabietis_rel     T-ATGCTTTTGAAGAGGAGTGACAAAGAACAAGTTAATAAAATTTTAGGTCGTTGACCTTGTAG-ACTTTGCGCATTTGGTTTGCAAGCCACGTGTGCCA  [98]
Averticilliflorum  TCGTGCTTTAAAGGATGAATGACAAGTCACAAGTTAAACTA-TCCTAGATCTCTGATCTAGTGGGACATTTGGCACATTGTCAGTGA-T-ATGTGTTCGC  [97]
Aamericanum     TCGTGCTCTTAAAGATGAATGACAAATAATAAGTTACACTA-TCCTAGATCGATGATCTAGTAGGACATTTGACACATTGTCAGGGAAT-ATGTGCTCTC  [98]
Aguatemalense    TCATGCTTTCAAAGATGAATGACAAGTAACATGTGTACCTA-TTTTAGATCATTGATCTATCAGACCATTCGATACATTGTGAGCAAAG-ATGTATGTGT  [98]
Apendens       TCATGCTTTCAAAGATGAATGACAAGTAACATGTGTCCCTA-TTTTTGATCATTGATCTATCGGTGCATTCGATACATGGCGAGCGAAT-ATGTATGAGT  [98]
Apusillum      TCATACTTTTAAAGATGAACCACATGCAATAAGTTAAGCTG-TTTTAGATCCTTGATCCAATAGAACATTCATCACACGATTGGTGAAC-ATGTGTGTGT  [98]
Abicarinatum     TCATGCTTTTAAAGATGA-CGACATGCAATA-GTTAAGCTG-TTTTAGATCGTTGATCCAATTGAACATTCATCACACGATTGGCGAAC-ATGTGTGTGT  [96]
Adouglasii      TCATGCTTTTAAAGATGAATGACAAGCAAAAAGTTAAGCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCTACACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGTGT  [98]
Adivaricatum     TCGTGCTTKTAAAGATGAGTGACAAGCAAAAAGTTAAGACA-TTTTAGATCGCTGATCTAGTGGAACATTCGACACATTGTTGGTGAAC-ATGTGCGTGT  [98]
Adurangense     TCATGCCTTTAAAGATGAATGACAAGCAATAAGTTAAGCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCGACACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGCGT  [98]
Avagcrypt      TCATGCCTTTAGAGATGAATGACAAGCAATAAGTTAAGCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCGACACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGCGT  [98]
Avagvag       TCATGCTTTTAAAGATGAATGACAAGCAATAAGTTAAGCTA-TTTTAGATTGTTGATCTAATAGAACATTCGACACATGGTTGGCGAAT-ACGTGTGCGT  [98]
Ahawksworthii    TCATGCTTTTAAAGATGAATGACAAGCAATAAGTTAAGCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAATATTCGACACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGCGT  [98]
Aglobosum      TCATACTTTTAAAGATGAATGACAAGCAACAAGTTAAGCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCGATACATTGTTGGTGAAC-ATGTGTG--T  [96]
Aaureum       TCATACTTTTAAAGATGAATGACAAGCAACAAGTTAAGCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCGATACATTGTTGGTGAAC-ATGTGTG--T  [96]
Anigrum       TCATGCCTTTAAAGATGAATGACAAGCAATA-GTTAAGCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCGACACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGCGT  [97]
Agillii       TCATGCTTTTAAAGATGAATGACAAGCAATAAGTTAAGCTA-CTTTAGATCGTTGATCTA-TATAACATGCGACACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGTGT  [97]
Arubrum       TCATGCTTTTAAAGATGATTGACAAGCAATAAGTGAAGCTA-TTTTAGGTCGTTGATCTA-TAAAAYATTCGATACATGGTTGGCGAAC-ATGTGCGAGT  [97]
Astrictum      TCATGCTTTTAAAGATGAATGACAAGCAATTGGTTGAGCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAAGACATTCGACACGTGGTTGGCGAAC-ATGTGTGCGT  [98]
Aabietinummag    TCATRCTTTTAAAGATGAATRACAAGTAAAGAGTTAATCTA-TMTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCGATACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGCGC  [98]
Aapachecum      TCATGCTTTTAAAGATGAATGACAAGTAAAGAGTTAATCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCGATACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGCGC  [98]
Acampylopodum    TCATGCTTTTAAAGATGAATGACAAGTAAAGAGTTAATCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCGATACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGCGC  [98]
Amicrocarpum     TCATGCTTTTAAAGATGAATGACAAGTAAAGAGTTAATCTA-TTTTAGATCGTTGATCTAATAGAACATTCGATACATGGTTGGCGAAC-ATGTGTGCGC  [98]

[               110    120    130    140    150    160    170    180    190    200]
[               .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Aoxycedri      TTATATCTATAACAAATCGGCKCGGAATGTGCCAAGGAAATAAAAAATGTTA--CATTTTTACATTTAG-CATGTCG-TTGCTTTGT-GTAAAGGTGATG  [193]
Aabietis_rel     TTATATCTATAACAAATCGGCTCGGAATGTGCCAAGGAAATAAAAAATGTTA--CATTTTTACATTTAG-CATGTCG-TTGCTTTGT-GTAAAGGTGATG  [193]
Averticilliflorum  TTGTTTCCATAATAAATTGGCACGGAATGTGGCAAGGAA-TATAAAATAATGTTCCTCCTTTAAATGCGATACCTTG-TTATTTTTT-GTAAAGGTGGAG  [194]
Aamericanum     TTGTTCCAAATATAAATTGACACGGAATGTGGCAAGGAA-TAGAAAATGATGTTCCTCCTTTAAATGCGATACCTTG-TTATTTTCT-GTAAAGGTGGAG  [195]
Aguatemalense    GTGTTTCATTTATAAATCGGCACGAAATGTGCCAAGGAA-AAGAAGATATTGCACCTCCTTTAAATATGGCACATTG-TTATTTCTT-ATAAGGGTGGCG  [195]
Apendens       TTGTTTCAATTACAATTTGACACGAAATGTGCCAAGGAA-AAGAAGATATTGCTCCTCCTTTGAATGTAATACATTG-TTATTTTTT-ATAAGGGTGGCG  [195]
Apusillum      TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTACCAAGGAA-AAGATAATACCGTCACTCCTTTAAATGAGAAACATTGATTTTCTTTT-ACAAGTGTGGAG  [196]
Abicarinatum     TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTTCCAAGGAA-AAGATAATATTGTCCCTCCTTTAAATGAGACACGTTGATTTTCTTTT-ACAATGGTGGAG  [194]
Adouglasii      TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-AAGAAAATATTGTTCCTCCTTCAAATGAGACACGTTA-C----TTTT-GTAAG-GTGGAG  [190]
Adivaricatum     TTGTTTCAATTATGAACCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-AGGAAAATATTGTCCCTCCTTTGAATGAGACACGTTG-CTATTTTTT-ATAAGGGTGGAG  [195]
Adurangense     TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-GCGAAAATATTATTCCTCCTTTAAATGAGATACATTG-TTATTTTTT-ATAAGGGCGGAG  [195]
Avagcrypt      TTGTTTAAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-ACGAAAATATTATTCCTCCTTTAAATGAGATACATTG-TTATTTTTT-ATAAGGGCGGAG  [195]
Avagvag       TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-AAGAAAACATTATTCCTCCTTTAAATGAGGTACATTG-TTATTTTTT-GTAAGGGCGGAG  [195]
Ahawksworthii    TTGTTCTAATAATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-AAGAAAATATTATTCCTCCTTTAAATGAGATATATTG-TTATTTTTTTATGAGGGCGGAG  [196]
Aglobosum      TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-AAGAAAATATTGTCCCTCCTATAAATGATACACATTG-TTATTTTTT-ATAAGGCTGGAG  [193]
Aaureum       TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-AAGAAAATATTGTCCCTCCTATAAATGATACACTTTG-TTATTTTTT-ATAAGGCTGGAG  [193]
Anigrum       TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-GCGAAAATATTATTCCTCCTTTAAATGAGATACATTG-TTATTTTTT-ATAAGGGCGGAG  [194]
Agillii       TTGTTTGAATTATGATTCGGTACGAAATGTGCCAAGAAA-AAGAAAATATTATTCCTTTTTTAAATGAGACACGCTG-TTATTTTTT-ATAAGGGTGGAG  [194]
Arubrum       TTGTTTTAATAATGATTCGGTACAAAATGTGCCAAGGAA-AAGAAAACATTGTTCCTCCTTTAAATGAGATACATTG-TTATTTTTT-ATAAGGGTGGAG  [194]
Astrictum      TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAA-AAGAATATATTATTCCTCCGTTAAATGAGATACATTA-TTATTTTTT-ATAAGGGCGAAG  [195]
Aabietinummag    TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAG-AAGGAAATATTGTTCCCCCTTTAAATGAGACATATTG-TTATTTTTT-ATAGGGGTGGAG  [195]
Aapachecum      TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAG-AAGGAAATATTGTTCCCCCTTTAAATGAGACATATTG-TTATTTTTT-ATAGGGGTGGAG  [195]
Acampylopodum    TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAG-AAGGAAATATTGTTCCCCCTTTAAATGAGACATATTG-TTATTTTTT-ATAGGGGTGGAG  [195]
Amicrocarpum     TTGTTTTAATTATGAATCGGTACGAAATGTGCCAAGGAG-AAGGAAATATTGTTCCCCCTTTAAATGAGACATATTG-TTATTTTTT-ATAGGGGTGGAG  [195]

[               210    220    230    240    250    260    270    280    290    300]
[               .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Aoxycedri      TTCATAGAGCAATA---T-AAT-GACTCTCAACAACGAATATCTTGACTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGACACATAGTGTGAATTGCAG  [288]
Aabietis_rel     TTCATAGAGCAATA---T-AAT-GACTCTCAACAACGAATATCTTGACTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGACACATAGTGTGAATTGCAG  [288]
Averticilliflorum  ATT-TAAT-CAATAAT-TAAAT-GACTCCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAG  [290]
Aamericanum     ATT-TAAT-CAATAAT-TAAAT-GACTCCCGACAATGGATATCTTGACTCTCATATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAG  [291]
Aguatemalense    ATT--?AT-CAATAAT-CAAAT-GACTCCCAATAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACATGGTGTGAATTGCAG  [290]
Apendens       ATT--AAT-CAATAAT-CAAAT-GACTCCCAATAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACATGGTGTGAATTGCAG  [290]
Apusillum      ATT-TAAT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACATGGTGTGAATTGCAG  [292]
Abicarinatum     ATT--AAT-CAATAAT-CGAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACTTGGTGTGAATTGCAG  [289]
Adouglasii      ATT--AAT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACATGGTGTGAATTGCAG  [285]
Adivaricatum     ATT--AAT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCAGCACATGGTGTGAATTGCAG  [290]
Adurangense     ATT--ATT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACATGGTGTGAATTGCAG  [290]
Avagcrypt      ATT-TATT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACATGGTGTGAATTGCAG  [291]
Avagvag       ATT--ATT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACATGGTGTGAATTGCAG  [290]
Ahawksworthii    ATT--ATT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACATGTTGTGAATTGCAG  [291]
Aglobosum      ATT--AAT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACATGGTGTGAATTGCAG  [288]
Aaureum       ATT--AAT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACATGGTGTGAATTGCAG  [288]
Anigrum       ATT--ATT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACATGGTGTGAATTGCAG  [289]
Agillii       ATT--ATT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACATGGTGTGAATTGCAG  [289]
Arubrum       ATT--AAT-TAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGACACATGGTGTGAATTGCAG  [289]
Astrictum      ATC--ATT-CAATAAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACATGGTGTGAATTGCAG  [290]
Aabietinummag    ATT--AAT-CAATAGT-CAAATAGGCTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTACCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACATGGTGTGAATTGCAG  [291]
Aapachecum      ATT--AAT-CAATGAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTACCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACATGGTGTGAATTGCAG  [290]
Acampylopodum    ATT--AAT-CAATGAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTACCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACATGGTGTGAATTGCAG  [290]
Amicrocarpum     ATT-TAAT-CAATGAT-CAAAT-GACTTCCAACAATGGATATCTTGACTCTCGTACCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACATGGTGTGAATTGCAG  [291]

[               310    320    330    340    350    360    370    380    390    400]
[               .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Aoxycedri      AATCCCGTGAATCATCAAATCTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAAACCAATTTTAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGAGT-G-TAAG-TCACTTG  [385]
Aabietis_rel     AATCCCGTGAATCATC-AATCTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAAACCAATTTTAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGAGT-G-TAAG-TCACTTG  [384]
Averticilliflorum  AATCCCGTGAATCATCGARTYTTTGAACGCAMGTTGCGCCTAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGCGTCGTTT-ACTAAG-CCGCGTC  [388]
Aamericanum     AATCCCGTGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGTCTAAGGCCAATTATAGGTTTAAGGCATGCTTGTTTGGGCGTCGTTT-A-TAAGCCCACGTT  [389]
Aguatemalense    AATCCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTGAGATCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTTGTGT-A-TAAG-TCATCAA  [387]
Apendens       AATCCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTGAGATCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTAGTGT-A-TAAG-TCACCAA  [387]
Apusillum      AATTCCGCGAATCATTGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-CCATCTA  [389]
Abicarinatum     AATTCMGYGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCTRAGRCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-TCATCTA  [386]
Adouglasii      AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGCGT-A-TAAG-TCAACTA  [382]
Adivaricatum     AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGACCAATTATAGGTT-AGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-CCAACTA  [386]
Adurangense     AATTCCGCGAATCATCAAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-TCAACTA  [387]
Avagcrypt      AATTCCGCGAATCATCAAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-TCAACTA  [388]
Avagvag       AATTCCGTGAATCATCAAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-TCAACTA  [387]
Ahawksworthii    AATTCCGTGAATCATCAAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-TCAACTA  [388]
Aglobosum      AATTCC?C?AATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGACCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TATG-TCAACTA  [385]
Aaureum       AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGACCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-TCAACTA  [385]
Anigrum       AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTGAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-TCAACTA  [386]
Agillii       AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-TCAACTA  [386]
Arubrum       AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGACCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTTT-A-YAA--TCAACTA  [385]
Astrictum      AATTCCGCGAATCATCAAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TA-G-TCAACTA  [386]
Aabietinummag    AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAATTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TAAG-TCAACTA  [388]
Aapachecum      AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAGTTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TGAG-ACAACTA  [387]
Acampylopodum    AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAGTTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TGAG-ACAACTA  [387]
Amicrocarpum     AATTCCGCGAATCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCTAAGGCCAGTTATAGGTTTAGGGCATGCTTGCTTGGGTGTCGTGT-A-TGAG-ACAACTA  [388]

[               410    420    430    440    450    460    470    480    490    500]
[               .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Aoxycedri      CAAA-CTCATTCTTTCACCACAT-ATGAATGTTTGTGGTTGGTTAGTTA-ATCGTTACATGGAGTCACTGTTTGTGGGTGTTGACCTCCCACTCACTAGC  [482]
Aabietis_rel     CAAA-CTCATTCTTTCACCACAT-ATGAATGTTTGTGGTTGGTTAGTTA-ATCGTTACATGGAGTCACTGTTTGTGGGTGTTGACCTCCCACTCACTAGC  [481]
Averticilliflorum  AATATCTTTTTC-AAGATATATTGATGGATGG--GTATTTGATTGTGGATATTGTTCTTTCGT-TCACT-AGATTGTGTGCGGTTGGATGAAATATTATT  [483]
Aamericanum     AATA-TTKTTTCCAAAATATATCGATAGACGGATGTATTTGGTTGTGGATATTGTTCTTTCGT-TCACT-AGATTGTGTGCGGTTGGATGAAAATATATT  [486]
Aguatemalense    AATA--TTTTTCCAAGACATTGTGACAGATGGATATATTTGGTTATGTGCGTTGTCTTCTCGT-TCACGTAGCTTGTGTACGATTGGATAAAATATTAGT  [484]
Apendens       AATA-TTTTTTCCAAGACATAGTGATGGATGGATGTATTTGGTTAT-TGCGTTGTCTTCTCGT-ACACCCA-CTTCTGTACGATTGGATAAAATATTAGT  [483]
Apusillum      AATATTTTTTTCCAGGACTTACTGATGGATGGACTTATTTGGTTGTGTGCGTTGTCCTCTCGT-TCACTTAGATTGTGTTGGATTGGATGAAATACTAGC  [488]
Abicarinatum     AATATTTTTTTTCAGGATTTATTGATGGATGGACTTATTTGGTTGTGCGTGCTGTCCTCTCAT-TCACTTGACCCGTGTTTGATTGGATGAAATATTAGC  [485]
Adouglasii      AATA-TTTTTTCCAAGATTTACTGATGGATGGACTAATTTGGTTGTGTGCATTGTCCTCTCGT-TCGCCTAGCTTGTGTTCGATTGGATGAAATTCTAGC  [480]
Adivaricatum     AATATCTTTTTCCAAGATTTATTGATGGATGGACTTATTTGGTTGTGTGCGCTGTCCTCTCGT-TCACTTGGTTTGTGCGCGGTTGGATGAAATATTAGC  [485]
Adurangense     AATG-TTTTATCCAAGATTTATTGATGGATGGACTTATTTGGTTGTGCGTGTTGTTCTCTCGT-TCACTAAGCTTGTGTTCGGTTGGATGAAATATTAGT  [485]
Avagcrypt      AATA-TTTTATCCAAGATTTATTGATGGATGGAGTTATTTGGTTGTACGTGTTGTTCTCTCGT-TCACTAAGCTTGTGTTCGGTTGGATGAAATATTAGT  [486]
Avagvag       AATA-TTTTATCCAAGATTTATTGATGGATGGACTTATTTGGTTGTGCGTGTTGTTCTCTCGT-TCACTTAGCTTGTGTTCGGTTGGATGAAATATTAGC  [485]
Ahawksworthii    AATA-TTTTATCCAAGATTTATTGATGGGTGGACTTATTTGGTTGTGCGTGTTGTTCTCTCGT-TCACTTAGCTTGTGTTCGGTTGGATGAAATATTAGC  [486]
Aglobosum      AATA-TATTTTC?AAAATTTATTGATGGATGGATTTATTTGGTTGTGTGCGTTGTCCTCTCGT-TCACTTAGCTTGTGTCCGGTTGGATGAAAGATTAGG  [483]
Aaureum       AATA-TATTTTCCAAAATTTATTG-TGGATGGATTTATTTGGTTGTGTGCGTTGTCCTCTCGT-TCACTTAGCTTGTGTCCGGTTGGATGAAAGATTATG  [482]
Anigrum       AATA-TTTTTTCCAAGATTTATCGATGGATGGACTTATTTGGTTGTGCGCATTGTCCTCTCGT-TCACTTAGCATGTGTTCGATTGGATGAAATCCTAGC  [484]
Agillii       AATA-TTTTTTCCAAGATTTATCGATGGATGGACTTATTTGGTTGTGCGCATTGTCCTCTCGT-TCACATARCATGTGTTCGATTGGATGAAATCCTAGC  [484]
Arubrum       AATA-TTTTTTCCAAGATTTATCGATTGATGGATTTATTTGGTTGTGCGCATTGTCTTCTCGA-TCACTTAGCGTGTGTTCGATTGGATGAAATGTTAGC  [483]
Astrictum      AATA-TTTTTTCCAAGATTTATTGATGGATGGACTTATTTGGTTGTACGCGTTGTCCTCTCGT-TCGCTTAGATTGGGTTCGGTTGGATGAAATATTAGC  [484]
Aabietinummag    AATA-TTTTTTCCATGATCTACTGATTGATTGACTTATTTGGTTGTGCTTCTTGTCCTCTCGT-TCACTTAGACTGTGTTCGGTTGGATGAAATATTAGA  [486]
Aapachecum      AATA-TTTTTTCCATGATCTACTGATTGATGGACTTATTTGGTTGTGCTTCTTGTCCTCTCGT-TCACTTAGACTGTGTTCGGTTGGATGAAATATTAGA  [485]
Acampylopodum    AATA-TTTTTTCCATGATCTACTGATGGATTGACTTATTTGGTTGTGCTTCTTGTCCTCTCGT-TCACTTAGACTGTGTTCGGTTGGATGAAATATTAGA  [485]
Amicrocarpum     AATA-TTTTTTCCATGATCTACTGATTGATGGACTTATTTGGTTGTGCTTCTTGTCCTCTCGT-TCACTTAGACTGTGTTCGGTTGGATGAAATATTAGA  [486]

[               510    520    530    540    550    560    570    580    590    600]
[               .     .     .     .     .     .     .     .     .     .]

Aoxycedri      TTTTGTGTGGTTGGT-TTAAATTTAATATCTTCGGTGTCATGTTTCTTGATATGTTTCGGTTAGCATTCGGAATTATTGTCATCATTGAAAGACTAAGGT  [581]
Aabietis_rel     TTTTGTGTGGTTGGT-TTAAATTTAATATCTTCGGTGTCATGTTTCTTGATATGTTTCGGTTAGCATTCGGAATTATTGTCATCATTGAAAGACTAAGGT  [580]
Averticilliflorum  GTATTTGATGCCAAA-TGTCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTATGATATTAATGTTATCGGGTAAAGCTAAAA--TCCAAATAGAATTTCAATCTCAT  [579]
Aamericanum     GTATTTGATACCAAA-TGTCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTATGATATTAATGTTATCAGGTAAGATAGAAA--GCCAAATAGAATATCAATCTTAT  [582]
Aguatemalense    GTTCTTGCCATCAAA-TGCCTTACATG-CTTTGGTTAATATTGTATGGTATTAATATTGTCAAGTTATAACTAAAATGCCAA-TAGATTGTCGGTCTCAT  [581]
Apendens       GTCCTTGCMATCAAA-TGCCTTACGTG-TTTTGGTTAACATTGTATGGTATCAATATTGTCAAGTTATAATTAAAAGGCCAAACAGATTGTCGGTCTTAT  [581]
Apusillum      ATCCTCGGCATTAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTATGGTATTAATGTTATCAAGTTAAAACTAAA-GGCCAAATAGAACCTCGATCTTAT  [585]
Abicarinatum     ATCATTGGCATTAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTATGGTACTAATGTTGCCAAGTCAAAACTAAA-GGCCAAACGGAATCTCGATCTTAT  [582]
Adouglasii      ATCCTTGGCATAAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTATGGTATTAACGTTGTCAAGTTAAAACTGAA-GCTCAAATAAAATGCCGATCTCAT  [577]
Adivaricatum     ATCCTTGGCATCCTA-TGGCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTATGGTATTAACGTTGTCAAGTTTAGACTGGA-GGCCGAACAGAATGCCGATCTTAT  [582]
Adurangense     ATCCTTGGCATAAAA-TGCCTTACATGTTTTTGGTCAACATTGTATGGTATTAATGTTGTCAAGTTAAAACTAAA-GGCCAAACAGAATGCCGATCTTAT  [583]
Avagcrypt      ATCCTTGGCATAAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTCAACATTGTATGGTATTAATGTTGTCAAGTTAAAACTAAA-GGCCAAACAGAATGCCGATCTTAT  [583]
Avagvag       ATCCTTGGCATCAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTCAACATTGTATGGTATTGATGTTGTCAAGTTAAAACTGAAAGGCCAAACAGAATGCCGATCATAT  [583]
Ahawksworthii    ATCCTTG-CATCAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTCAACATTGTATGGTATTAATGTTGTCAAGTTAAAACTAAA-GGCCAAACAGAATGCCGATCTTAT  [582]
Aglobosum      ATCCTTGGCATCAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTATGGTAATAATGTTGTCAAGTTAAAACTAAA-GGCCAAATAGAACGCCGATCTTAT  [580]
Aaureum       ATCCTTGGCATCAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTATGGTATTAATGTTGTCAAGTTAAAACTAAA-GGCCAAATAGAACGCCGATCTTAT  [579]
Anigrum       ATCCT-GGCATCAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTGTGGTATTGACGTTGTCAAGATAAAACTAGA-GGCCAAATAAAATGTCGATCATAT  [580]
Agillii       ATCCT-GGCATCAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTGTGGTGTTGACGTTGTCAAGATAAAACTAGA-GGCCAAATAAAATGTCGATCATAT  [580]
Arubrum       ATCCT-GGCATCAAA-TGCCTTACATG-TTTTGGTTAACATTGTATGGTATTGACGTTGTCAAATTAGAACTAGA-GTCCAAATACAATGTCGATCTTAT  [579]
Astrictum      ATCCTTG-CATCAAAATGCCTTACATG-TTTTGGTGAACATTGCATGGTATTAATGTTGTCAAGTTAAAAGTAAA-GACCAAATTGAATGTCGATCTTAT  [581]
Aabietinummag    ATCCTTGGCATCGAA-TGTCTTGCATGTTTTTGGTTAACATTGTATGATATTAACGCTGTCTAGTTAAAATTGAA-TGCCAAACAGAATGCCGATCTCAT  [584]
Aapachecum      ATCCTTGGCATCGAA-TGTCTTGCATG-TTTTGGTTAACATTGTATGATATTAACGCTGTCTAGTTAAAATTGAA-TGCCAAACAGAATGCCGATCTCAT  [582]
Acampylopodum    ATCCTTGGCATCGAA-TGTCTTGCATG-TTTTGGTTAACATTGTATGATATTAACGCTGTCTAGTTAAAATTGAA-TGCCAAACAGAATGCCGATCTCAT  [582]
Amicrocarpum     ATCCTTGGCATCGAA-TGTCTTGCATGTTTTTGGTTAACATTGTATGATATTAACGCTGTCTAGTTAAAATTGAA-TGCCAAACAGAATGCCGATCTCAT  [584]

[            ]
[            ]

Aoxycedri      G?AT  [585]
Aabietis_rel     G?AT  [584]
Averticilliflorum  T-CT  [582]
Aamericanum     T-CT  [585]
Aguatemalense    C-CT  [584]
Apendens       C-CT  [584]
Apusillum      T-CT  [588]
Abicarinatum     T--T  [584]
Adouglasii      T-CT  [580]
Adivaricatum     T-CT  [585]
Adurangense     T-AT  [586]
Avagcrypt      T-AT  [586]
Avagvag       T-AT  [586]
Ahawksworthii    T-AT  [585]
Aglobosum      T-CT  [583]
Aaureum       T-CT  [582]
Anigrum       T-CT  [583]
Agillii       T-CT  [583]
Arubrum       T-CT  [582]
Astrictum      T-AT  [584]
Aabietinummag    T-CT  [587]
Aapachecum      T-CT  [585]
Acampylopodum    T-CT  [585]
Amicrocarpum     T-CT  [587]
;
END;